Spetsfonden med fokus på guldet

Fondanalys Guldet hör till årets bästa tillgångsslag. Inte helt oväntat med tanke på all dramatik på finansmarknaden Guldet har återigen visat sig vara bra att ha som riskspridning i en fondportfölj. Placera har en guldfondsfavorit för den långisiktige investeraren.

Att guldet skiner i år är oomtvistat, uppgången har varit robust och kontrollerad.

Avkastningen är runt 13 procent sedan årsskiftet och guldpriset har nått den högsta nivån sedan 2012.

Den stora skillnaden mot att investera i en guld- och ädelmetallfond istället för att köpa underliggande tillgång mot guldpriset är att gruvbolag fungerar som en hävstång på metallpriset.

Gruvbolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta guld.

Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot guldpriset över tid.

Tänk på att vid uppgångar går oftast guld- och ädelmetallfonderna betydligt bättre och vice versa vid större guldprisfall. 

För den som vill diversifiera med en guldfond har Placera en gammal fondfavorit som fortfarande håller måttet. Det är spetsfonden BGF World Gold A2.

Världens största kapitalförvaltare Blackrock ligger bakom fonden BGF World Gold A2. Förvaltarna Evy Hambo och Thomas Holl har varit förvaltarkollegor sedan 2008. Tillsammans utgör de ett av finansmarknadens starkaste och mest erfarna förvaltarteam. Båda förvaltarna är Londonbaserade och tillsammans förvaltar de två ädelmetallfonder på drygt 70 miljarder kronor.

Evy Hambro och Thomas Holl

Investeringsprocessen är strukturerad och bygger på fundamental analys. Förvaltarna har ett tydligt fokus på medelstora och stora guld- och ädelmetall producerande bolag på global basis. Investeringsuniverset utgörs av runt 300 bolag.

De letar efter välskötta bolag med bra och väldokumenterat bra bolagsledningar. Favoritbolagen har låga kostnader, starka balansräkningar, tydlig utdelningstillväxt och hög kvalitet. En viktig del i analysarbetet är företagsbesök i gruvor och möten med bolagsledningar. En viktig faktor är att det är en rimlig värdering av bolagens framtida vinsttillväxt. 

Utöver rena guldbolag har förvaltarna mandat att investera 25 procent i andra ädelmetallbolag. Det är bolag verksamma inom platina, silver och diamantbolag. Bolagsanalysen kompletteras med en strategisk analys av råvaruprisernas utveckling.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad fond med mellan 50 till 60 placeringar. Fonden är aktivt förvaltad och över tid avviker fonden mycket från index.

Fonden har idag 45 placeringar och förvaltarna delar in fondens investeringar i tre segment som inte utgår från bolagsstorleken utan på likviditet i aktien och den tro man har på aktien.

De största investeringar är de som man tror extra mycket på och har en tydlig övervikt. En sådan investering är mellan 5 och 10 procent per bolag. Totalt har fonden fyra bolag som kvalar in i den kategorin. Men två bolag sticker ut, Newmont och Barrick Gold med vikter på runt 10 procent vardera, vilket är maxvikten i ett enskilt innehav. Det är världens två största guldbolag och fonden är underviktad bolagen jämfört med index trots maxvikt.

En typisk mellaninvestering sker till 2 och 5 procent och i dag läget har fonden 12 sådana investeringar. De minsta investeringarna är i mindre likvida aktier och oftast under 2 procent av fondens värde och innehåller nu 29 bolag.

De tio största innehaven väger knappt 57 procent av fondens värde. Och de fem största innehaven väger tillsammans knappt 36 procent av portföljen. 

Torontobörsen som är en av världens mest råvaru- och energitunga börser är hemvist åt 46 procent av fondkapitalet. Australien utgör den näst största landet på knappt 16 procent. Fonden består av 44 procent stora bolag och 40 procent av medelstora bolag. Resterande del är små bolag.

Fonden har störst exponering mot rena gruvbolag. Men man investerar även i så kallade royalty- och streamingbolag. Wheaton Precious Metals som är fondens femte största innehav räknas som ett av världens största Streamingbolag. Det är bolag som erbjuder rörelsekapital till andra gruvbolag som utvecklar ett projekt. Som betalning får royalty- och streamingbolaget andel av gruvbolagets framtida ädelmetallproduktion - till ett förutbestämt pris när avtalet träffas.

Royalty- och streamingbolagen påminner mycket om ett investmentbolag inom gruvsektorn utan egen produktion. Om det är stora svängningar i ädelmetallpriser kan de bli stora vinnare - eller förlorare.

Barrick Gold är fondens bästa bidragsgivare i år med en avkastning på 37 procent. Högst avkastning har Evolution Mining med 44 procents avkastning, det är fondens trettonde största innehav med en vikt på 2,7 procent.

Evy Hambro och Thomas Holl har lyckats riktigt bra med investeringsprocessen och förvaltningen. Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin ädelmetallfonder – till en lägre risknivå jämfört med kategorisnittet. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan avviker man mycket från jämförelseindex.

Fonden har tre stjärnor på tre års sikt och fyra på tio års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 6 miljoner dollar. Produktens årliga avgift uppskattad av Avanza till 2,3 procent, vilket är högre än kategorisnittet. För fjolåret landade den årliga avgiften på 2,1 procent. 

Fondkategorin Ädelmetallfonder hör till de absolut mest svängiga fondkategorierna. Men en investering i en ädelmetallfond bör vara långsiktigt då den är ett komplement till övriga fonder och fungerar som en krockkudde när det är oroligt på världens börser. 

Den aktiva och långsiktiga förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar avgiften. Och ger köprekommendation på spetsfonden BGF World Gold A2.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BGF World Gold A2 Köp 351,36 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -