Konsten att maxa föräldraledigheten

Socialförsäkringar Det finns inget enkelt svar på vare sig hur länge föräldraledigheten räcker eller hur mycket pengar du får. Det positiva är att du i stor utsträckning kan välja själv.

Vill du och den andra föräldern vara föräldralediga maximalt länge eller med en maximal inkomst? Det är den främsta frågan du som planerar ditt föräldraskap ska fråga dig och det är främst där avvägningen ligger. Ofta hamnar svaret någonstans mitt emellan.

Den som för första gången ska sätta sig in i hur föräldrapenningen fungerar blir lätt förvirrad, eftersom det är lite krångligt. Men en förklaring till varför det är lite snårigt att sätta sig in i är för att det är ett ganska flexibelt system där du kan pussla ihop en föräldraledighet som passar just din familjs förutsättningar.

”Försäkringskassan har en flera elektroniska hjälpmedel, såsom Vänta barn-guiden och Föräldrakollen, för att underlätta”, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

 

Vänta barn-guiden informerar vad du kan göra i olika steg i graviditeten för att få din föräldrapenning.

Niklas Löfgren tycker att man redan tidigt i graviditeten kan bekanta sig med hur föräldraförsäkringen fungerar och prata med sin partner hur man tänker kring den kommande föräldraledigheten.

”Det är bra att göra det till ett gemensamt projekt på en gång.”

I verktyget Föräldrakollen kan ni även fylla i eventuell utfyllnadsförsäkring från era arbetsgivare för att planera ekonomin.

Så är föräldraförsäkringen uppbyggd

Föräldradagarna är uppdelade i dagar på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. De flesta dagarna är på sjukpenningnivå, givet att du uppfyller kraven, vilket motsvarar cirka 80 procent av din lön om du tar ut föräldraledighet sju dagar i veckan, eller maximalt 1 006 kronor om dagen.

Som lägst ger dessa dagar 250 kronor, de dagarna kallas föräldradagar på grundnivå och det är de som inte uppfyller villkoren för föräldrapenning på sjukpenningnivå som får dessa dagar.

Att föräldrapenningen är kalenderbaserad, alltså beräknas utifrån sju dagar i veckan, medan de flesta arbeten har lön baserad på femdagarsvecka är en av de vanligaste missuppfattningarna om föräldraförsäkringen, enligt Niklas Löfgren.

”För att få cirka 80 procent av lönen måste man ta ut föräldradagar sju dagar i veckan och då kan man bli besviken om man trodde det räckte med fem.”

Dagarna på lägstanivå ger 180 kronor om dagen. Dessa kan dock inte tas ut förrän 180 dagar på sjukpenningnivå förbrukats. Eftersom de allra flesta inte går runt ekonomiskt på den låga ersättningen är det främst ett sätt att dryga ut ledigheten.

”Det är mer en ledighetsrätt i lag och inte säkert att de dagarna varit med om systemet gjorts idag, men det designades på 70 -talet”, säger Niklas Löfgren.

Niklas Löfgren

I tabellen nedan ser du hur många dagar du och eventuell medförälder har för ett barn.

  Antal dagar Ersättning/dag Max ersättning dag Min ersättning/dag
Dagar på sjukpenningnivå 390 Beror på inkomst 1 006 kr 250 kr
Dagar på grundnivå 90 180 kr 180 kr 180 kr

 

Om du är ensamstående förälder får du ta ut alla dagar själv, alltså totalt 480 dagar, varav 90 på lägstanivå.

De första tio dagarna som ena föräldern får ta ut precis när barnet är fött räknas inte in i föräldradagarna. De är istället en del av den tillfälliga föräldrapenningen där även vab ingår.

Föräldradagarna får inte fördelas helt fritt. Dessa villkor gäller:

- De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara på sjukpenningnivå.

- 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för vardera förälder.

- 30 dagar får tas ut av båda föräldrarna samtidigt


Om ditt barn
är fött 2015 eller tidigare är det en annan fördelning av dagarna. vVad som gäller då kan du läsa om här.

Om ni får fler än ett barn kan du och den andra föräldern ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara lediga samtidigt.

Om ni får tvillingar, trillingar eller fyrlingar

Om ni får mer än ett barn samtidigt får ni dela på fler dagar. Ni som föräldrar har också möjligheten till att fördela dagarna per barn, vilket gör att ni kan vara lediga samtidigt hela föräldraledigheten om ni skulle vilja.

  Antal dagar Antal dagar sjukpenningnivå Antal dagar på grundnivå
Tvillingar 660 480 180
Trillingar 840 660 180
Fyrlingar 1020 840 180

 

För vilka dagar kan jag ta ut föräldraledighet?

Du kan alltså ta ut föräldradagar även på helgen, men med vissa begränsningar. Dagarna på sjukpenningnivå kan tas ut under helger förutsatt att de tas ut i samma utsträckning eller lägre även dagarna före och efter.

Det går med andra ord inte att jobba måndag till fredag och bara ta föräldrapenning på sjukpenningnivå på lördag och söndag. Du kan däremot ta ut föräldrapenning på helgen om du också tar ut det för fredagen och måndagen.

Dagarna på lägstanivå kan du ta ut alla dagar (förutsatt att ni tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå först).

Kan jag få föräldrapenning delar av dagar?

Föräldrapenningen kan tas ut till 100, 75, 50, 25 och 12,5 procent av dagar. Du kan alltså inte jobba 80 procent och vara föräldraledig 20 procent.

Det kan vara aktuellt att ta föräldrapenning på deltid, även om inte hushållskassan kräver det, eftersom du då kan arbeta kortare dagar utan att sänka din SGI.

Exempel: Två ytterligheter i föräldraledighet

Maxa inkomsten

Dagarna på sjukpenningnivå motsvarar alltså  cirka 80 procent av din inkomst upp till en årsinkomst på 473 000 kr, givet att du tar ut föräldrapenning sju dagar i veckan. Det är alltså den maximala inkomsten du kan få från Försäkringskassan. Då räcker dagarna på sjukpenningnivå är knappt ett år och en månad. Utöver det har ni 90 dagar till på lägstanivå.

Maxa längden

Vill ni som föräldrar istället vara hemma maximalt länge med barnet kan ni, om ekonomin tillåter, vara hemma utan föräldrapenning fram tills barnet fyllt ett år. Fram till och med barnets ettårsdag är nämligen den föräldraledigas SGI skyddad.

Efter att barnet fyllt ett år tar en av er ut fem dagar i veckan (på så sätt skyddas SGI:n). Då kan ni vara hemma med barnet i ett år och elva månader, dagarna på lägstanivå inräknade.

De flesta föredrar förstås något slags mellanläge. Inte minst tycker många föräldrar att några föräldradagar är bra att spara för att dryga ut sommar- och julledigheter framöver, men också för att kunna nyttja när förskola eller skola har studiedag exempelvis.

Hur länge kan du spara dagarna?

Du kan ta ut föräldradagar tills att ditt barn fyller tolv år eller slutar femte klass. Efter barnets fyraårsdag kan du och den andra föräldern däremot bara spara 96 dagar.

Så bestäms hur mycket dina dagar är värda

Det finns ett tak på föräldrapenningen och det är 1 006 kronor per dag. Det taket slår alltså den som tjänar 473 000 kronor eller mer per år i, det motsvarar 39 416 kronor per månad.

Det finns också ett golv för hur mycket du måste tjäna för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Det motsvarar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) över 82 300 kronor under minst 240 dagar i följd före barnets födelse, alltså åtta månader före barnets beräknade födelse. 

Här gäller det att vara på sin vakt om du inte har en fast anställning som bara tickar på, eftersom det är lätt att bli ”nollad” och bara få 250 kronor per dag de första 180 dagarna om du av någon anledning inte fått lön under hela den här perioden. Det motsvarar 7 500 kronor i månaden och således inget man lever gott på.

”240-dagarsperioden är ett försäkringsvillkor som är skilt från SGI:n. Uppfyller man det så har man rätt till en föräldrapenning i nivå med den SGI man har jobbat ihop”, säger Niklas Löfgren, och fortsätter:

”Gränsen är digital, så har man uppfyllt villkoret 239 dagar i sträck och inte 240, så är det inte så att man får en dag färre på sjukpenningnivå, utan alla de 180 första dagarna blir på grundnivå, alltså 250 kronor.”

Efter att man tagit ut de första 180 dagarna kan den som inte uppfyllt kravet på att ha jobbat 240 dagar i sträck få föräldrapenning som är baserad på inkomsten.

Om föräldern inte har en inkomst, eller tjänat under 250 kronor per dag, får hen även då 250 kr per dag.

Det kan vara skönt att veta att när du väl kvalificerat dig för din föräldrapenning så är den alltid skyddad barnets första två år. Det ska dock inte blandas ihop med att din SGI är skyddad. Här kan du läsa mer om hur SGI:n fungerar och varför det är så viktigt att skydda den.

Du som är gravid kan gå ned i tid eller helt sluta jobba sex månader före den beräknade födseln utan att det leder till att föräldrapenningen påverkas, givet att du arbetat sex månader före du går ned i tid eller slutar arbeta.

Om du planerar att bli gravid

Om du och din partner planerar en graviditet har ni möjlighet att påverka er föräldrapenning, alltså dels kvalificeringsvillkoret, dels den sjukpenninggrundade inkomsten.

Då du bara kan få en inkomstbaserad föräldrapenning om du arbetat 240 dagar i följd före barnets födelse är det viktigt att du inte har några uppehåll i ditt arbete. Det spelar ingen roll om det rör sig om flera arbetsplatser.

Du som är anställd i ditt eget aktiebolag kan alltså med fördel om möjligt se till att du precis tar ut en lön som gör att du får maximal föräldrapenning om du inte redan gör det. Detsamma gäller med överskott om du har enskild firma.

Att skippa att ta ut lön, exempelvis under semestern, kan resultera i att din föräldrapenning sänks dramatiskt. Likadant om du tar tjänstledigt eller lever på avgångsvederlag mellan två jobb. Här kan du läsa om hur du skyddar din SGI.

De tre första åren från att du startat ditt bolag får du en föräldrapenning i nivå med vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. Det gäller alla bolagsformer.

Vem kan få föräldrapenning?

Du kan få föräldrapenning…

- Om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet

- Du är gift eller sambo med barnets föräldrar

- Om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete

- Om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här

- Om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Förutom att uppfylla villkoren ovan ska du också ha anmält att du vill ha föräldrapenning. Det kan du göra på Försäkringskassan innan barnet är fött. Mamman får ett intyg om graviditeten av barnmorskan kring vecka 20. Intyget ska då postas till Försäkringskassan.

”Då börjar en utredning som grundar sig på lönespecifikationer”, säger Niklas Löfgren.

När anmälan är mottagen kan ni logga in och börja använda er av Försäkringskassans planeringsverktyg där du också kan göra ansökan. Det är alltså inte samma räkneverktyg som Föräldrakollen, utan mer exakt utifrån era förutsättningar.

När du väl fått beslut om föräldrapenning kan du logga in och planera och följa upp din föräldrapenning.

Även föräldern som inte är gravid måste anmäla föräldrapenning. Då behöver man inte skicka in intyget, istället ringer man till Försäkringskassan.

Kan man ta ut föräldrapenning innan barnet är fött?

Den som är gravid kan ta ut föräldradagar så tidigt som 60 dagar före barnets beräknade ankomst.

Båda föräldrarna kan få föräldrapenning när ni ska gå på föräldrautbildning och besöka mödravård de sista två månaderna före barnets beräknade födsel.

Vad händer om du blir så sjuk så att du inte kan ta hand om ditt barn?

Om barnet är äldre än 8 månader, 240 dagar för att vara exakt, kan den andra föräldern vabba. Är barnet yngre än så, får hen vara föräldraledig istället.

Den förälder som blir sjuk ska sjukanmäla sig första dagen som den inte kan ta hand om sitt barn.

Övriga fakta om föräldrapenning:

- Du kan ansöka om föräldrapenning i efterhand, men du kan bara få den högst 90 dagar tillbaka.

- Grundregeln är att din arbetsgivare måste godkänna din föräldraledighet om du ansöker minst två månader i förväg. Vissa kollektivavtal kan dock ha undantag, så det är bäst att kolla vad som gäller på just ditt jobb.

- Vill du avbryta din föräldraledighet i förtid har du rätt att få komma tillbaka till arbetet efter en månad om du varit föräldraledig längre än en månad. Du kan bara stoppa utbetalningar av föräldrapenning som inte redan skett.

- Du kan byta ut din föräldrapenning mot vab om ditt barn ligger på sjukhus.

- Du får generellt inte vabba med ett barn om den andra föräldern är föräldraledig med ett annat barn. Om det finns särskilda behov kan detta godkännas, men de måste anges i samband med ansökan om vab.

- Du kan ha rätt till föräldrapenning om du pluggar. Självklart gäller denna rätt enbart om du tar hand om ditt barn på dagarna. Så kvällsstudier och studier på distans som sker på kvällen kan alltså ge dig rätt till föräldrapenning.

- Många arbetsgivare, och alla med kollektivavtal, toppar föräldrapenningen under föräldraledigheten, till exempel med extra tio procent av din lön. Ta reda på vad som gäller just er och ta med det i beräkningarna för hur lång ledighet ni har råd med. Du kan behöva ansöka om att få den.

- Du kan få föräldrapenning under inskolningen på förskolan, trots att du inte är med barnet hela tiden, utan bara befinner i närheten och redo att rycka in om det skulle behövas. Men du får däremot inte använda den tiden till att jobba.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -