En vinnaraktie i säkerhetsrevolutionen

Aktier Säkerhetsövervakningsbranschen står inför sin historiskt största omställning och mjukvarubolaget Irisity är med på förändringen. Aktien kvalar in bland årets vinnare.

Irisity, som tidigare hade namnet Mindmancer, grundades 2006 och börsnoterade 2013 på Nasdaq First North Growth Market. Aktien är upp 166 procent i år och nästan 200 procent på tre år. Den största utvecklingen skedde i juli 2020 då aktien rusade med 109 procent på bara några dagar. Bolaget har i dagsläget ett börsvärde på 654 miljoner kronor.

Säkerhetsbranschen har historiskt varit väldigt manpower-orienterad men har genomgått en successiv evolution som har lett fram till att branschen nu står inför en enorm omställning.

Utvecklingen har gått från enbart patrullerande väktare till användandet av trubbiga sensorer som reagerar vid minsta rörelse, till att använda passiva kameror kopplade till bildskärmar som övervakas av anställda.

Det är inte okänt att branschen har präglats av stor ineffektivitet med ett högt antal av kostsamma uttryckningar vid falsklarm. Irisity erbjuder en lösning på problemet i form av intelligent övervakning som innebär en fundamentalt ökad effektivitet bland säkerhetsbolagens resurser. Med hjälp av AI och självlärande algoritmer kan Irisitys mjukvara identifiera mänskligt beteende på långt avstånd och under alla typer av ljusförhållanden.

Övervakningskamerorna kan identifiera och avgöra om en rörelse innebär ett hot eller inte och larmar därmed endast när det är nödvändigt. Bolaget själva är övertygade om att säkerhetsbranschen inom en snar framtid kommer baseras på denna typ av realtidsinformation om exakt var och när något inträffar så att man kan sätta in sina insatser på exakt rätt ställe och i rätt tid.

Tack vare denna typ av teknologi minskar man, enligt bolaget, antalet falsklarm och falska uttryckningar med 99,9 procent. Enligt bolaget kan säkerhetsbolag med införandet av en mjukvara som Irisitys således minska sina rörelsekostnader med 50 procent och därmed dubblera sina marginaler.

För att kunna leverera en högkvalitativ information med hög precision där man har ett minimum av falsklarm så krävs det väldigt vältränade algoritmer. För att åstadkomma en bra träning så krävs det en bra träningsdata.

Irisity har historiskt varit starkt när det kommer till träningsdata. Bolaget har en bra tillgång på den typen av data tack vare att de är kopplade till många tusentals kameror runtom i världen. Detta gör även att man får en bra spridning i träningsdatan då bolaget opererar på olika marknader i olika typer av applikationer.

Bolaget själva säger sig ha en bättre träningsdata än många av världens toppuniversitet tack vare den breda spridningen, samt även att den är verklig. Det gör att algoritmerna i mjukvaran blir väldigt vältränade och att Irisity på så sätt ska nå en väldigt hög precision i produkten.

Med säte i Göteborg har man cirka 20 stycken utvecklare. Där har bolaget även en så kallad utvecklingsplattform som sparar varje ny smart kod som utvecklarna tar fram. På så sätt har man nu dessutom en databas med miljontals kodrader av de bästa koder som producerats genom åren vilket höjer prestationstakten för Irisity.

Bolaget har en lång bakgrund med 11 år av forskning och utveckling. Av den anledningen har man än så länge inte gått med vinst men bolaget står inför en kraftig expansion då man nu har påbörjat en kommersiell utrullning av videoanalysmjukvaran IRIS till sju olika säkerhetsbolag av totalt 36 bolag som Irisity samarbetar med. Analytiker är ense om att detta väntas ge stor effekt på resultatet år 2021 och 2022.

Den kommersiella utrullningen var planerad att genomföras mycket tidigare under året men corona-pandemin tvingade bolaget att skjuta fram planerna samt genomföra vissa kostnadsbesparingsprogram under året. Det faller i linje med analytikers estimat om att 2020 antagligen blir ett år med både negativ omsättningstillväxt och negativ Ebitda-tillväxt. Därefter väntas bolaget, tack vare att kommersialiseringen antagligen har tagit fart, nå upp till en tillväxt på 98 procent i 2021 och 147 procent i 2022. Ebitda-tillväxten väntas vara 44 procent båda åren.

Nyckeltalet EV/Ebit (Börsvärde+Nettoskuldsättning/Rörelseresultat) estimeras av analytiker ligga på 28 i 2021, då man förväntar sig att bolaget för första gången går med vinst, för att sedan minska till 7 i 2022 i takt med en stark vinsttillväxt.

Sett till marknaden förväntas det totala värdet uppgå till 45,5 miljarder dollar år 2020 för att sedan växa med en årlig tillväxttakt på 10,4 procent fram till år 2025. Tillväxten drivs av just implementeringen av AI och maskininlärning i dagens övervakningskameror.

Utrullningen och kommersialisering av mjukvaran innefattar bland annat ett samarbete med det internationella säkerhetsbolaget G4S som kommer implementera mjukvaran IRIS globalt. Nyheten kring samarbetet meddelades i juli 2020 och var en anledning till att aktien rusade över 100 procent. Avtalet bedöms även av analytiker vara ett stort viktigt steg i rätt riktning.

Irisity är noggranna med att understryka vikten av att vara försiktig med likviditeten. Av den anledningen genomförde bolaget en riktad nyemission både i november 2019 och i oktober 2020. Nyemissionen 2019 gällde ett belopp på 35 miljoner kronor med syftet att säkerställa den finansiella stabiliteten till dess att bolaget når ett positivt kassaflöde samt att utöka organisationen inom forskning och utveckling.

Nyemissionen i 2020 innefattade ett belopp på 50 miljoner kronor och tecknades av TIN Fonder, Handelsbankens Fonder och Lannebo Fonder i syfte av att accelerera kommersialiseringen och marknadsetableringen av bolagets produkt, såväl i Sverige som internationellt.

Vad gäller intäktsmodellen har Irisity historiskt sett sålt mjukvaran mot en månatlig avgift per kamera vilken har legat kring 150 kr i månaden. Men sedan slutet av 2017 har bolaget en ny intäktsmodell, en SaaS-modell (Software as a Service), där kunden väljer mellan att hyra, köpa eller betala licensen för mjukvaran och sedan betala en avgift per intrång, vilket är ett mer attraktivt alternativ för kunden som dessutom får en fellarmsgaranti.

De sju bolag Irisity kommer genomföra utrullningen till uppskattas operera mellan 1,7 till 2,8 miljoner kameror och en sådan intäktsmodell innebär därmed möjligheter till värdefulla skalfördelar för bolaget.

Kostnaderna för Irisity uppstår vid försäljning och är kopplad till datorkraften i molnet för AI-processeringen. Historiskt har Irisitys bruttomarginal legat på mellan 64 och 73 procent men denna väntas stiga framöver i takt med högre försäljningsvolymer. En anledning är att de säkerhetsbolag Irisity förhandlar med har en befintlig kamerastock med miljontals kameror där även äldre kameror med låg upplösning är kompatibel med IRIS.

Vad gäller konkurrenter nämner Irisity inga specifika. Enligt vd Marcus Bäcklund finns en del bolag i Kina som erbjuder liknande lösningar men dessa vänder sig i huvudsak till den kinesiska marknaden. Det finns även en del bolag som jobbar mycket närmre hårdvaran istället för att fokusera på mjukvaran. Till skillnad från konkurrenter är Irisitys mjukvara helt hårdvaru-oberoende och 100 procent molnbaserad vilket ger upphov till en smidigare implementering för kunden. Marcus Bäcklund tror därmed att man har hittat en bra position på marknaden.

Marcus Bäcklund har en bakgrund som entreprenör och investerare, och före detta vd för IT-konsultbolaget Cell Network vid vid it-haussen kring millenieskiftet. I ledningen sitter också CTO Erik Landolsi med en PhD från Linköpings Tekniska Högskola inom computer vision och machine learning. Styrelseordförande är Lennart Svantesson som har erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i börsnoterade bolag som tillexempel Bure Equity, Sintercast AB, Nolato AB och Scribona.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -