Två fonder för det heta Europa

Fondanalys Europa börjat bli hett igen hos de globala investerarna. November var det bästa månaden någonsin för de europeiska börserna. Placera tipsar om två Europafonder för den som vill öka exponeringen där.

Då knappt 20 procent av världens börsvärde ligger i Europa borde det vara en naturlig del i ett långsiktigt sparande. Visst kan man tvista om utsikterna för Europa som region. Med en allt mer intensifierade brexitförhandlig och ökad spridning av corona i den andra vågen, så finns det ljuspunkter.

Det finns en mängd bra globala bolag med bas i Europa som är marknadsledande. Europa är klart ledande när det gäller lyxvarubolag med flaggskeppsbolag som LVMH, Kerring, schweiziska Richemont. Och inte minst italienska Ferrari. Bolag som gynnas av en stark tillväxt för den asiatiska medelklassen som vill associeras med europeiska lyxvaror.

Dessutom är Europa ledande inom en relativt ung bransch som har en enorm potential och det är förnybar energi. Hållbarhetstemat växer så det knakar. Prognoserna för att världen ska uppnå klimatmålen till 2050 innebär att sol- och vindkraft behöver bli 40 gånger större än 2020. Det skapar osedvanligt mycket goda tillväxtutsikter.

Listan på europeiska bolag som ligger i framkant kan göras lång. Vi hittar bolag som danska vindkraftsbolaget Vestas Vind, italienska energibolaget Enel som har ett uttalat hållbarhetstema där man investerar stort i både solenergi och vindkraft, portugiska EDPR hör till en av världens största investerare i vind och solkraft. Danska Örsted är störst i världen på havsbaserad vindkraft.

En annan fördel med de europeiska börserna är att det är en jämnare fördelning mellan sektorerna än på exempelvis Stockholmsbörsen. En Europafond ger i genomsnitt en mycket bra riskspridning på sektorbasis.

Förutom flera sektorer där europeiska bolag är världsledande så finns det många intressanta medelstora bolag ute i Europa. Så det finns en bra grogrund att skapa bra avkastning för bra aktiva förvaltare och hittar vinnarna.

För den som vill ta ett Europa bett har Placera har två europafavoriter med olika investeringsstil att rekommendera.

AMF Aktiefond Europa har fokus på stabila bolag med bra intjäning och förvaltas av Anders Fagerlund sedan 2008. Den årliga förvaltningsavgift är på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Anders Fagerlund

Anders Fagerlunds investeringsstrategi har tre grundpelare – bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, företagen ska ha en god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad. Han investerar inte i bolag där han inte förstår affärsmodellen.

Viktiga parametrar i investeringsprocessen är värdet av det fria kassaflöde som bolaget generar, vilket ska betala investeringar i verksamheten och utdelningar till ägarna. Fokus är på bolagets möjlighet att skapa värde genom ett starkt kassaflöde över en konjunkturcykel. Värderingsmodell baseras på normaliserad vinst och kassaflöden.

Det är ett uttalat hållbarhetsarbete i investeringsprocessen. Förvaltaren arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning.

Till sin hjälp har man med referensindexet MSCI ESG Leaders där ungefär innehåller hälften av Europas storbolag inkluderas och hälften exkluderas. Jämfört med ett så kallat traditionellt aktieindex som inkluderar alla företag så innehåller MSCI ESG Leaders jämförelseindex exempelvis färre gruv-, olje-, tobaks- och alkoholbolag medan IT, försäkring och konsumentprodukter är överrepresenterade.

Strategin avviker från index, fokus är att hitta rätt aktier inom varje sektor utan tankar om vilken sektor som kan gå bäst.

Fonden har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet vilket har betalat sig över tid. Den har under det senaste året haft mellan 60 till 70 aktier.

Största sektor är hälsovårdsbolag med 15 procent och franska bolag väger tyngst på 29 procent, vilket är en klar övervikt mot index. Inget bolag väger mer än 6 procent och de tio största innehaven väger 36 procent, vilket ger en bra riskspridning. Schweiziska läkemedelsjätten Roche är fondens största innehav, före den franska byggmaterialproducenten och energieffektiviseringsbolaget Saint-Gobain.

Fonden har en klar övervikt mot förnybar energi på totalt runt 17 procent. Här är fonden investerad i de två danska bolagen Vestas Vind och Örsted. Italienska Enel och portugisiska EDPR.

Fonden har de tre senaste åren uppvisat en bra avkastningen som är högre än kategorisnittet. Fonden har haft 7,2 procent i genomsnittlig årsavkastning de fem senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 5,2 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Den överavkastning som Anders Fagerlund har skapat genom åren i kombination med den låga avgiften motiverar väl en köprekommendation för AMF Aktiefond Europa.

Vårt andra fondval är UBS European Opportunity Unconstrained EUR. Fonden förvaltas av Maximilian Anderl och Jeremy Leung, samt Nicole Lim som är analytiker och ESG-specialist

Maximilian Anderl, Jeremy Leung och Nicole Lim

Gruppen förvaltar flera fonder tillsammans. De letar investeringar fritt utan påverkan av index och bolagsstorlek med en analysdriven och strukturerad investeringsprocess. Förvaltarna har ett fritt mandat som även gör att de även har blankningsmöjligheter i fonden, vilket över tid skapar en betydande överavkastning. Det är en flexibel och aktiv strategi med stora frihetsgrader.

Tidigare gick den här typen av fond under benämningen 130/30-fond, för att belysa att de kan blanka 30 procent och samtidigt köpa mer aktier för de blankade kapitalet för att nå 130 procent långa positioner.

Knappt två tredjedelar av fondens värde är placerat i stora bolag, och 17 procent i medelstora bolag. Fonden är precis som AMF Aktiefond Europa överviktad i franska bolag med 22,5 procent av fondens värde. Även holländska bolag har en klar övervikt och är fondens näst största investeringsland.

Fonden har en undervikt i Tyskland, Schweiz och Danmark. Fondens sektorfördelning och landfördelning visar att förvaltarna vågar avvika mycket från index.

Finansbolag är fondens största sektor just nu på 17 procent av fondens placeringar. Näst största sektor är industribolag på 13 procent. Största övervikt har fonden i mjukvarubolag och försäkringsbolag som hör till finanssektorn. Defensiva sektorerna Telekomoperatörer och fastighetsbolag utgör fondens största undervikt.

Störst bolag i fonden är de två schweiziska storbolagen Nestlé och Roche. Inget bolag väger med än 5,1 procent. De långa investeringarna är oftast mellan 1 till 5 procent. Fondens korta positioner väger oftast mellan 0,5 procent till 1,5 procent men kan sträcka sig upp till maximalt 3 procent.

Förvaltarna har de tre senaste åren uppvisat en riktigt bra avkastningen i relation till risknivån jämfört med fondkategorin. Fonden har haft hela 8,1 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 2,4 procent. Detta till en risk som är betydligt lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation och placerar fonden bland de absolut bästa i kategorin.

Men den goda riskjusterade avkastningen kommer inte billigt. Den årliga avgiften för fjolåret landade på 2,1 procent. Med tanke på den bra långsiktiga riskjusterade avkastningen fonden gett är avgiften överkomlig. Placera tycker UBS European Opportunity Unconstrained EUR är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont, som vill ha exponering mot europeiska bolag till en kontrollerad risk.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp 231,19 -
UBS European Opportunity Uncons EUR PAcc Köp 2 420,53 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -