Fyra faktorer styr köpvärd fond

Fondanalys Att kapitalet flödar till de mest populära trenderna har varit särskilt tydligt det senaste året. Placera har ett fondtips för den som tror på en starkare utveckling för värdebolag och medelstora bolag, som haft några tunga år.

Värdebolag haft en tuff period på börsen där klassiska sektorer som energi och banker nådde nya bottennoteringar under fjolåret. Men nu höjs det alltfler röster på finansmarknaden att värdebolag och mindre bolag börjar bli intressanta, när vi nu står inför en ny ekonomisk tillväxtcykel.

Placera har tidigare skrivit om globalfonden Storebrand Global Multifaktor. En fond som historiskt framgångsrikt kombinerat systematiska investeringar i fyra så kallade faktor.

De faktorer som fonden investera efter är värdebolag, småbolag, momentum-effekten och låg risk.

Värdebolag är företag som oftast är lågt värderade med stabila vinster och bra kassaflöde och stark balansräkning, lite tråkiga bolag helt enkelt. Det är motsatsen till tillväxtaktier, där stora framtida vinster bygger på förhoppningar.

Småbolagseffekten är väl dokumenterad i ekonomisk forskning. Studier visar att små bolag tenderar att över tiden skapa högre avkastning än större bolag. Värt att notera är att huvuddelen av forskningen är utförd i USA. Vad man kallar småbolag i USA motsvaras oftast av medelstora bolag globalt.

Momentum-effekten bygger på att investera i aktier som stiger i pris. Aktier tenderar att röra sig i samma riktning under en viss tidsperiod. Momentum-investeringar är en väldigt aktiv strategi som leder till att du köper och säljer oftare jämfört med många andra strategier.

Lågriskaktier eller lågvolatilitetsaktier är i teorin aktier som ger lika hög avkastning som marknaden fast till lägre risk.

Storebrand Global Multifactor har haft flera framgångsrika år sedan multifaktor-strategin implementerades i november 2013, men sedan mitten på 2018 har fonden underpresterat. Det är uppenbart att delar av fondens strategi har fungerat mindre bra sedan dess. Men strategin är attraktiv på lång sikt men på kort siktigt och medellång sikt kan fondens avkastning avvika.

Huvudanledningen till fondens relativt svaga avkastnings period är att värdeaktier har underpresterat och haft en ovanlig svag utvecklingsperiod. Små- och medelstora bolag har på global basis också underpresterat relativt stora bolag. Särskilt de allra största globala tillväxtorienterade bolagen som inte fonden har några innehav i har haft en otroligt stark utveckling.

Men sedan september har fondens avkastning tagit fart. I och med allt bättre vaccinnyheter under hösten har värdeaktier och små- och medelstora bolag avkastat allt bättre. Fonden har stigit med drygt 13 procent och globalt aktieindex har stigit med drygt 6 procent. Frågan är det är starten på en ny investeringstrend för värde och mindre bolag?

Fonden sköts i Oslo av teamet för systematisk modellbaserad förvaltning. Ansvarig förvaltare är Andreas Poole sedan 2011.

Andreas Poole

Storebrand Global Multifactor har en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 små, medelstora och stora företag. Var och en av de fyra faktorerna står för runt en fjärdedel.

Jämfört med en global indexfond är Storebrand Global Multifaktor förhållandevis bransch- och regionneutral. Det innebär att Nordamerika och Västeuropa är de största regionerna med drygt 80 procent – väl i nivå med världsindex för de utvecklade aktiemarknaderna.

USA väger som brukligt mest med 56 procent, följt av kanadensiska aktier på 10 procent och japanska aktier med drygt 8 procent.

De viktigaste sektorerna är teknik och cykliska konsumentbolag. Men det finns avvikelse och det är storleken på bolagen man investerar i. Närmare halva fonden investerar i medelstora bolag, vilket är en stor avvikelse jämfört med världsindex där de utgör runt 15 procent. Småbolag väger närmare 14 procent i fonden, vilket har noll i jämförelseindex.

Fonden tar många små bet, inget innehav väger med är 1,6 procent. New York-baserade mediabolaget Viacom CBS är fondens största innehav följt av den kanadensiska industrikoncernen Magna International. Båda bolagen representerar värdebolag i fonden. Det amerikanska konglomeratet Danaher är fondens tredje största innehav och är klassificerat som ett lågriskbolag.

De tio största innehaven väger bara 12 procent tillsammans. Det ger en väl diversifierad portfölj med mycket bra riskspridning. Vi hittar inga stora globala tillväxtbolag i fonden som Apple och Amazon.

Värt att notera är att fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att de inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.

Förvaltningsavgiften är på 0,75 procent per år, är någonstans mellan en indexfond och en aktivt förvaltad fond. Fonden har tre stjärnor av fem möjliga hos Morningstar. Före den tuffa avkastningsperioden från mitten av 2018 inleddes hade fonden fem stjärnor.

Tror du på en sektorrotation till mindre bolag med mer värdefokus i centrum, så rekommenderar Placera köp på Storebrand Global Multifactor. Vi ser även fonden som ett utmärkt komplement och riskspridning i en tillväxtorienterad fondportfölj.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 601,39 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -