Så kan du investera i batterier

Fondkommentar Ellagring i batterier spelar en avgörande roll i omställningen till förnybar energi. Placera har ett investeringstips om du vill ha en exponering mot framtidens batterier.

Det första litiumjonbatteriet kommersialiserades 1991 av Sony efter 20 års forskning. Fram till nyligen var den primära användningen i bärbar elektronik som datorer och mobiltelefoner.

Eftersom tekniken har förbättrats och utbyggnaden av produktionskapacitet ständigt ökat har kostnaden för batterier sjunkit dramatiskt de senaste åren. Den lägre produktionskostnaden gör att det nu är kommersiellt att använd stora batterier i exempelvis elbilar och stationära lagringslösningar.

Under de närmaste åren kommer efterfrågan att vara stor för större batterier till stationär lagring, men den största efterfrågan kommer från fordonsindustrin där omställningen från fossildrift till elbilar pågår i ett allt snabbare tempo. En omställning av fordonsindustrin uppskattas av energikonsultspecialiten Wodd Mackenzie på sikt utgöra mer än hälften av det globala batteribehovet. Fordonsindustrin driver på tillväxten efter batterier.

Enligt Wood Mackenzie är värdekedjan kring batterier komplex och global.

Den omfattar allt från gruvbolag och kemiindustri som levererar de nödvändiga råvarorna som nickel och litium till batterier. Tillverkare av batterier som utvecklar battericeller och andra komponenter till batterier är en annan grupp av aktörer i värdekedjan.

När batterierna är tillverkade hamnar de hos aktörer som utvecklar produkter som Apple, Tesla och Volkswagen. Som säljer sina produkter till slutanvändare som du och jag.

Längre upp i värdekedjan finns det bolag som återvinner använda batterier. Och för att konvertera fordonsindustrin från fossildrift till eldrift krävs en väl utbyggd infrastruktur av laddstationer. Det handlar om att bygga, underhålla och driva infrastruktur.   

En viktig del av värdekedjan kring batterier är nya aktörer, som erbjuder förbättrad och i vissa fall ny teknik för batterilagning.

Det är tydligt att ellagring med batterier är en snabbväxande och komplex industri med framtiden för sig. Vill du inte leta bolag själv så finns det en börshandlade fonder med inriktning mot batterier och ellagring.

Den börshandlade fonden WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc, med börskoden W1TA, investerar i bolag i värdekedjan inom batteriindustrin.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc följer det egenutvecklade indexet WisdomTree Battery Solutions Index. Det finns inget färdigt sektorindex för batteritillverkare och värdekedjan kring den. Det göra att man valt att utveckla ett eget index tillsammans med Wood Mackenzie som har marknadsledande specialistkunskaper inom energilagring. Indexet såg dagens ljus i januari 2020.

WisdomTree Battery Solutions Index består av företag från 19 länder. Indexet inkluderar bolag som är verksamma inom hela ellagringsvärdekedjan och är verksamma inom olika sektorer. De har valt att dela in den i fyra kategorier; råmaterialsbolag, batteritillverkare, möjliggörare (Enablers) och nya teknologier. Fördelningen mellan de fyra kategorierna är lika viktad och de utgör 25 procent vardera.

Man identifierar bolagen vart de är i värdekedjan genom en screeningprocess och tar hänsyn till ett antal faktorer och inte minst aktiens likviditet. Indexet tar också hänsyn till ESG. Bolagen rankas utifrån screeningprocessen och man inkluderar de högst rankade inom varje kategori och innehåller runt 100 olika företag.

Indexet ombalanseras två gånger per år och det sker sista maj och november. Förutom att indexet är likaviktat mellan de fyra kategorierna vid ombalnseringstillfället, finns det en maxvikt på ländernivå, USA som är världens störst aktiemarknad får inte väga mer än 50 procent och inget annat enskilt land mer än 25 procent av indexet.

Vid varje ombalansering är maxvikten för ett bolag 3,5 procent och minimivikten 0,15 procent. Indexet investerar inte i bolag som har ett börsvärde under 250 miljoner dollar. Bolagens vikter och de fyra kategorierna får mellan ombalanseringtillfällen fluktuera fritt efter aktieprisets upp- och nedgång.

De tio största innehaven utgör precis som det underliggande indexet 32 procent av fondens värde. För närvarande hittar vi Miamibaserade laddstationsspecialisten Blink Charging som det största bolaget med en vikt på 4,3 procent. Följt av kinesiska Guangzhou Tinci Materials Tech som är verksamma inom forskning och utveckling av specialkemikalier med 4 procents vikt. Bolagens vikt speglar aktiens avkastning den senaste perioden. Båda har gått starkast av alla drygt 100 bolag i index sedan maj 2021.

Fonden har en tydlig lutning åt tillväxtbolag. Mer än halva fonden på 58 procent består av medelstora och småbolag. USA bolag utgör största delen i fonden och i index med knappt 20 procent. Näst största vikt har kinesiska bolag på 18 procent följt av japanska bolag med 14 procent. Fonden har inga svenska innehav.

Industrisektorn väger tyngs på 36 procent följt av råvarubolag på 33 procent och tekniksektorn är tredje störst på 13 procent. Guangzhou Tinci Materials Tech räknas in bland råvarubolagen.

Fonden startade i februari 2020 och har ganska kort avkastningshistorik. Fonden förvaltar idag drygt 4 miljarder kronor.

Förvaltningsavgiften för WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc är 0,5 procent. Det tillkommer kurtage då en börshandladfond handlas som en aktie över börsen. Fonden förvaltas av den amerikanska fondförvaltaren Wisdom Tree.

Tematiska investeringar lägger inte stor vikt på dagens vinster och värdering. Utan tenderar att vara mycket framåtblickande och kräver en långsiktig investeringshorisont hos investerare. Fonder avkastning avspeglar inte en bredare avkastning på marknaden.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -