H&M: Rörelseresultatet 6,3 miljarder

Q3 Klädbolaget H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 6.272 miljoner kronor för det tredje kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. H&M delar ut 6,50 kr/aktie.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 5.202 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning. Siffrorna är inklusive IFRS-16.

Bruttomarginalen blev 53,2 procent, jämfört med förväntade 51,2 procent.

H&M:s styrelse föreslår en kontantutdelning om 6:50 kronor per aktie för utbetalning i november 2021.

"Detta mot bakgrund av en kraftigt förbättrad lönsamhet, stark finansiell ställning med en finansiell nettokassa om 24.874 miljoner krono, stabilare marknadsförhållanden samt goda framtidsutsikter", skriver H&M i sin delårsrapport.

Väntat var enligt Infronts konsensus 4:77 kronor i extrautdelning.

"Även efter den nu föreslagna utdelningen är bolaget finansiellt starkt och kommer kunna fortsätta investera i kunderbjudandet och verksamheten och därmed stärka sin position ytterligare", skriver H&M.

Bolaget har inte beslutat om någon utdelning sedan våren 2019. Ett utdelningsförslag i januari 2020 drogs tillbaka i mars 2020 på grund av pandemin.

H&M uppger att försäljningen i september 2021 var något högre än motsvarande månad föregående år i lokala valutor. Detta trots att efterfrågan inte kunnat tillgodoses fullt ut på grund av störningar och förseningar i varuflödet.

Det framgår av H&M:s rapport för det tredje kvartalet, juni-augusti, i det brutna räkenskapsåret 2021.

Omkring 50 butiker är i dagsläget tillfälligt stängda, skriver H&M som också uppger att de nya höstkollektionerna har tagits emot väl.

 H&M-gruppens varulager uppgick vid utgången av det tredje kvartalet (utgången av augusti) till 36.867 miljoner kronor, en minskning med cirka 3 procent justerat för valuta i förhållande till motsvarande tidpunkt året innan.

Varulagret utgjorde 18,9 procent (21,4) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader. Vid utgången av det andra kvartalet var den siffran 18,9 procent.

"Som en följd av det pågående förändringsarbetet med bland annat effektivisering av varuförsörjningskedjan och integrering av försäljningskanalerna i kombination med en förbättrad covid-19-situation, finns det goda förutsättningar för fortsatta lägre varulagernivåer", skriver H&M.

H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 53,2 procent det tredje kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Genomsnittet av 18 analytikers estimat låg på 51,2 procent, enligt Infront.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen under tredje kvartalet minskade med cirka 2,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Här hade analytikerna räknat med en minskning på 0,8 procentenheter.

"Detta är ett resultat av väl mottagna kollektioner i kombination med framgångsrikt förändringsarbete och satsningar inom främst varuförsörjningskedjan och tech", skriver H&M i rapporten.

För det tredje kvartalet var marknadsläget för de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna sammantaget något positivt, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år. Bolaget hänvisar till att de ökade frakt- och råvarupriserna motverkades av en förmånligare amerikansk dollar.

För inköpen till fjärde kvartalet bedöms marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget vara "gradvis mindre positiv", jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år, skriver H&M och hänvisar till faktorer som att de positiva effekterna av amerikanska dollarn klingar av och de höga frakt- och råvarupriserna kvarstår.

H&M:s onlineförsäljning ökade med 22 procent i lokala valutor och 17 procent i kronor under det tredje kvartalet, juni-augusti, i det brutna räkenskapsåret 2021.

"H&M-gruppens onlineförsäljning fortsätter att utvecklas mycket väl även när butikerna successivt har tillåtits att återöppna", skriver bolaget.

Under niomånadersperioden, december 2020 – 31 augusti 2021, ökade onlineförsäljningen med 39 procent i lokala valutor och utgjorde 33 procent av koncernens totala försäljning.

H&M-gruppen siktar nu på att stänga cirka 215 butiker netto under räkenskapsåret 2020/2021 som sträcker sig till och med november.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Tidigare bedömning var att cirka 250 butiker netto skulle stängas.

Under året planeras antalet stängningar uppgå till cirka 325 butiker (tidigare cirka 350) och antalet nyöppningar väntas bli cirka 108 stycken (tidigare drygt 100).

Under hösten 2021 kommer Monki att lanseras på e-handelsplattformen Zalora i Filippinerna och & Other Stories kommer att lanseras på Nordstrom i USA.

Under 2022 lanseras H&M på fem nya marknader. De första butikerna öppnar i Ecuador, Nordmakedonien och Kosovo samt via franchise i Costa Rica och Kambodja. Just Kambodja har H&M flaggat för tidigare.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -