Tolv köpvärda fonder i oktober

Köptips Septemberbörserna backade en hel del när det positiva sentimentet från i somras gradvis försämrades. Placera passar på att dra ner risken bland fonderna och genomför ett fondbyte inför oktober.

September brukar vara en svag börsmånad, det visar historien. Flera orosmoln har förstärkt den alltmer pessimistiska börssynen under månaden som fått det att vända från skön medvind till motvind.

Det var en bred nedgång för aktier på global basis, endast energisektorn landar på plus i september och råvarusektorn hade det svårast. Det amerikanska S&P 500 index såg sin sämsta månad sedan mars 2020 på minus 4,7 procent. En nedgång som blev större på Stockholmsbörsen som backade drygt 6 procent.

Under månaden har marknaden oroat sig alltmer för en ökad spridning av deltaviruset och den stora kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrand som ställt in flera räntebetalningar. Men också den amerikanska centralbankens kommande nedtrappning av stödköp, stigande långräntor i spåren av stigande inflation och flaskhalsproblematik i leverantörskedjor - främst inom halvledare.

Motvinden för aktier under september ser man tydligt i Placeras köpvärda fonder som bara har två fonder med plusavkastning. Det är listans två lågriskval, IKC Avkastningsfond och Nordic Cross Total Return som står för plusavkastningen.

Mest motvind har det varit för våra två Sverigefonder. Vårt småbolagsval indexfonden PLUS småbolag Sverigeindex backade som index med minus 8,5 procent, vilket är månadens värsting.

Listans två globalfondsval har klarat månaden överraskande bra. MS INVF Global Opportunity har backat med mindre än två procent, vilket är bättre än kategorisnittet av liknande fonder. Storebrand Global Mulifactor A som har en egenutvecklad kvantitativ investeringsmodell har även backat mindre än kategorisnittet av liknande fonder.

Listans två blandfondsval som har en betydande Sverigeexponering har haft det lite jobbigare och backat under månaden med omkring 5 procent.

Med en lite tuffare miljö och motvind för aktier passar jag på att ta hem vinsten i DNB Teknologi som stigit mer 22 procent sedan årsskiftet. Både MS INVF US Growth och systerfonden MS INVF Global Opportunities erbjuder en relativt stor exponering mot tekniksektorn för den som önskar det.

Jag väljer att dra ner risken i fondvalen och tar in en marknadsneutral hedgefond. En sådan fonds mål är att leverera en absolut avkastning oavsett om börserna går upp eller ner.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden förvaltas av Anders Kullberg, Taner Pikdöken och Nikos Georgelis. Anders Kullberg har förvaltat fonden sedan starten januari 2016.

Nikos Georgelis och Taner Pikdöken

Förvaltarna har levererat en bra riskjusterad avkastning som gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Förvaltningen av kreditportföljen är aktiv med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer, och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet kompletteras med derivatstrategier. Målet är att ha en väl diversifierad kreditportfölj där inget innehav får bli för stort.

De justerar kreditportföljens storlek beroende på rådande marknadsklimat. Kreditportföljen binder mycket lite kapital vilket ger en bra likviditet.

Förvaltarna jobbar mycket med indexderivat och använder både optioner och terminer. Derivaten används för att sänka risken i fonden, skydda portföljen mot större nedgångar och för att öka hävstången mot underliggande marknader. De använder även ränteterminer för att ta bort ränterisken i portföljen, vilket gör att värdet kan stiga när räntorna går upp -  vilket inte är normalt beteende.

Stabiliteten i avkastningen är bra, inget enskilt år har negativ avkastning utan spänner från som lägst 3,3 procent och som bäst 8,1 procent. Fonden levererade en positiv avkastning på 5,2 procent under 2018 ett år då för övrigt Stockholmsbörsen backade.

Fondens avkastning är inte bara stabil på kalenderårsbasis utan den har 80 procent positiva månader. Avkastningen under september var en uppgång på drygt 1 procent, vilket är bra med tanke på att Stockholmsbörsen backade drygt 6 procent.

Det är egenskaper som kan vara bra att investera i om börsoron fortsätter och inte minst om ränteuppgången fortsätter.

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är låga 100 kronor. Den fasta förvaltningsavgiften är 1 procent per år, men tyvärr har fondbolaget under hösten 2020 infört en rörlig avgift, vilket Placerar inte gillar.

Placera tycker att Atlant Opportunity trots avgiftshöjningen är köpvärd. Fonden passar investerare som vill bredda sin fondportfölj och få tillgång till en fond med relativt låg risk, låg korrelation med aktiemarknaden och en hög andel månader med positiv avkastning. Och inte minst kan fonden stiga om ränteuppgången skulle ta fart.

Det finns olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Tror du att börsnedgången från september fortsätter och känner att du vill minska risken i fondportföljen, då hänvisar jag till fonderna med lägre risk, de båda räntefonderna.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listans två blandfonderna en medelrisk.

För den som vill ha en hög riskexponering och tror på en stark börshöst och vill ta en hög risk i sitt sparande, finns det sju fonder inom segmenten högst och högre risk att välja på.

HÖGST RISK

Spetsfonder

MS INVF Global Opportunity ADet är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra.   

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

HÖGRE RISK

Spetsfonder

AMF Aktiefond Europa: Fonden har fokus på stabila bolag med bra intjäning och förvaltas av Anders Fagerlund sedan 2008.

Fondita Health Care: En aktivt förvaltad hälsovårdsfond som investerar i bolags som främjar välbefinnande och hälsa. Och investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

MS INVF US Growth A: Fonden investerar i tillväxtbolag som dominerar sin marknad och gärna har starka nätverkseffekter. Förvaltarna är långsiktiga och har ett stort tålamod med sina investeringar.

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden investerar i välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. En stabilfond med relativt låg risk och en av fondkategorins högsta avkastningar.

Storebrand Global Multifactor: En globalfond med en egenutvecklad investeringsmodell som letar efter bolag som förväntas avkasta mer än världsindex. Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

MEDELRISK

Spetsfonder

Atlant Opportunityen aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie StrategifondBlandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

Spetsfonder

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Nordic Cross Total Return R Fund: Förvalteamet Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström har gjort ett mycket bra jobb sedan de lanserade fonden sommaren 2017. Investeringsfokuset är så kallat cross-over, vilket innebär den investerar minst 50 procent i företagsobligationer med mycket god kreditkvalitet (AAA) och god kreditkvalitet (Investment Grade).

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 170,21 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 209,39 -
AMF Aktiefond Europa Köp 266,42 -
Fondita Healthcare B Köp 1 667,41 -
MS INVF US Growth A USD Köp 2 463,94 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 254,36 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 287,98 -
Atlant Opportunity Köp 1 387,00 -
Sensor Sverige Select A Köp 359,86 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 854,93 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,58 -
Köp 110,29 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -