Klen börspotential i USA 2022

Börskommentar USA-börsen fortsätter upp nästa år, men utrymmet är begränsat och flera av investmentbankerna räknar med ett minusår. Det visar Placeras genomgång av de internationella bankjättarnas prognoser för 2022.

Slutet av året är högsäsong för tunga strategirapporter från de internationella investmentbankerna. Obligatoriskt innehåll är en utblick över det kommande året och en prognos på var det breda amerikanska indexet S&P 500 står när nästkommande år har tagit slut.

I år är det mestadels mjuka klappar som aktiestrategerna har laddat sina decemberrapporter med, visar vår sammanställning av 11 bankers riktkurser. I snitt tror de att indexet står i 4909 i slutet av 2022, att jämföra med nuvarande kurs kring 4700. En relativt klen kurspotential på 4 procent med andra ord.

2022-riktkurs för S&P 500 Indexprognos Potential %
Bank of America 4600 -2%
Barclays 4800 2%
BNP Paribas 5100 9%
Citigroup 4900 4%
Credit Suisse 5000 6%
Goldman Sachs 5100 9%
Jeffries 5000 6%
Morgan Stanley 4400 -6%
RBC Capital Markets 5050 7%
UBS 4850 3%
Wells Fargo 5200 11%
Genomsnitt 4909 4%
Källa: Bloomberg, FT, Reuters    

 

I två av fallen, Bank of America och Morgan Stanley, motsvarar riktkursen till och med en fallande börs nästa år räknat från aktuell nivå. Det hör till ovanligheterna att investmentbankerna är så pessimistiska.

Högre räntor, ökade capex-investeringar och en inbromsning i konsumtionen är några faktorer som Bank of America pekar på i sin strategirapport. Morgan Stanley å sin sida lyfter fram risken för att p/e-talet kryper nedåt. Det är en viktig förklaring till att de ligger lägst i klassen med sin indexprognos.

”Den oundvikliga övergången i mitten av en cykel – när den ekonomiska tillväxten och takten på vinstrevideringarna bromsar in, och när de finansiella förhållandena blir åtstramade – är oftast ett förebud om en anpassning där räntorna går upp och p/e-talen ned”, skriver banken som spår att p/e-talet för hela börsen kan krympa från drygt 22 till mer normala 18.

Att en viss försiktighet genomsyrar strategirapporterna är ganska naturligt med tanke på den resa som S&P500-indexet har i bagaget. Kurserna har mer än fördubblats de senaste fem åren och årets uppgång är nu 25 procent.

Goldman Sachs tillhör de mer positiva kring börsutvecklingen men slår trots det an en ganska försiktig sträng. Lägre tillväxttakt, åtstramningar från centralbanken Fed och stigande realräntor talar för att investerare bör vänta sig en sämre avkastning än under ett genomsnittsår, skriver banken. Högre realräntor innebär dock inte att de blir positiva påpekar man samtidigt och det är ett skäl för investerare att fortsätta allokera kapital till aktiemarknaden.

BNP Paribas som har samma riktkurs som Goldman Sachs menar att aktiemarknaden kommer att kunna tugga i sig risker som utbudsstörningar, högre råvarupriser och räntehöjningar samt att vinstökningar som slår förväntningarna väger tyngre.

En av de farhågor som Morgan Stanley lyfter fram, att vinstprognoserna i USA slutar höjas, är för övrigt något som ser ut besannas nu. En prognosgenomgång från Factset tidigare i veckan visade att vinstprognoserna för fjärde kvartalet sammantaget stod stilla under oktober och november.

I ett längre historiskt perspektiv är det inte ovanligt att optimismen bleknar under kvartalet, men ända sedan urblåsningen under andra kvartalet i fjol har mönstret varit en successiv upprevidering av prognoserna under kvartalets gång.

Bland sektorerna i S&P500 är det Sällanköpsvaror och Industri som framför allt drar ned genomsnittet för det här kvartalets prognoser, vilket kan förklaras av att det är där som leveransproblem och komponentbrist gör sig mest påminda. I den andra änden finns Energi där höga priser och stor efterfrågan trycker på vinsterna uppåt.

Sett till helåret 2022 pekar bolagsanalytikernas samlade prognoser dock fortfarande på att vinsterna ska fortsätta uppåt. Infrias bedömningarna så kommer den kraftiga återhämtningen i år att innebära en 45-procentig uppgång i bolagens samlade vinster per aktie, som sedan ökar med knappt 9 procent nästa år. Intäkterna spås öka något mindre, med 7 procent. Analytikerna ser med andra ord visst utrymme för marginalförstärkning även 2022.

Värt att notera inför ett nytt år är samtidigt att den konsensusprognos för vinsterna som finns vid ingången av året oftast är en glädjekalkyl. Factset har gått tillbaka 25 år i tiden och konstaterar att 18 av 25 gånger blir utfallet lägre än prognosen vid årets början och i snitt är avvikelsen minus 7 procent, visserligen tyngd av några riktiga bottennapp som drar ned genomsnittet.

Skulle även 2022 års prognos hyvlas ned med snittet på 7 procent återstår bara smulor av den tilltänkta vinsttillväxten. Det finns all anledning att, precis som investmentbankernas aktiestrateger, ha en nykter förväntan på hur mycket USA-börsen kan stiga nästa år.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -