Tre blandfonder som drar ned din risk

Fondanalys Efter rekordnoteringen i slutet av december har aktieindexen världen över backat betydligt. För den som vill minska risken i sitt sparande har Placera analyserat utbudet av bra blandfonder.

Efter ett fjolår med stora värdeökningar på världens aktiemarknader har intresset för mindre riskfyllda aktieplaceringar ökat.

Det vittnar inte minst min mailkorg om. Det är många som efterfrågar ett mindre riskfyllt fondsparande men vill inte lägga pengarna på bankkontot eller en räntefond. Då kan en blandfond kan vara ett val. Det passar speciellt bra när börsklimatet är oroligt för en fondsparare som ändå vill ha kvar en fot på aktiemarknaden.

Risknivån i en blandfond är betydligt lägre än i en ren aktiefond och kan i många fall ge en halverad risknivå. Många blandfonder har runt 50 till 60 procent aktier och resterande del räntebärande investeringar. Blandfonder har en mix av aktier och räntepapper, vilket ger en bättre krockkudde vid dåliga och svaga börser.

Statistik från Fondbolagens förening och Morningstar visar att blandfonderna klarar av sämre börsår betydligt bättre än aktiefonder. Visst tappar man avkastning vid riktigt starka börsår. Men det är tydligt att blandfonderna erbjuder en lugnare resa både uppåt och nedåt.

Kritikerna till blandfonder säger att du själv kan skapa en blandfond genom att köpa en aktiefond och kombinera den med en räntefond. Fördelen med att köpa en blandfond är att förvaltaren med sin marknadsnärvaro ska parera med att öka räntorna i fonden när aktiemarknaden går dåligt och vice versa.

Att försöka tajma de stora marknadsrörelserna är bland det svåraste som finns. Med en bra förvaltare är tanken att fondens utveckling ska bli lite jämnare jämfört med en aktiefond.

Placera har valt att titta vidare på en av kategorierna som på svenska heter ”Blandfond – SEK, balanserad”, kategorin. Blandfonderna i den kategorin investerar över tid mellan 35 och 65 procent i aktier eller aktiefonder. Balanserade blandfonder har lägre risk än aggressiva blandfonder samtidigt som de har högre risk än försiktiga blandfonder som har upp till 35 procent aktier.

Jag har tittat närmare på tre blandfonder inom balanserade blandfonder. De har lite olika riskprofil vilket ger en bra bredd i fondvalen.

Cliens Mixfond har lägst risk mätt som standardavvikelse bland fondvalen. Fonden förvaltas av Johanna Ahlqvist och Wilhelm Högström. Det är en aktivt förvaltad blandfond med mål att klå index i både upp- och nedgångsfaser på aktiemarknaden.

  Wilhelm Högström och Johanna Ahlqvist

Aktiedelen består av en koncentrerad portfölj på mellan 25 och 40 aktier fördelade på flera sektorer. Johanna Ahlqvist är ansvarig för aktiedelen och letar aktier bland alla storlekar på bolag och sektorer på Stockholmsbörsen.

Investeringsprocessen fokuseras på kvalitetsbolag som har hög avkastning på kapital och starka marknadspositioner med en stark ledning. Man föredrar bolag som har en strukturell tillväxt i ryggen, vilket skapar en bra grund för stark vinsttillväxt.  Hållbarhet är välintegrerat i investeringsprocessen.

Aktierna i fonden får en relativt lika vikt, det är i dagsläget bara Investor som är fondens största innehav som sticker ut med en vikt på 6,6 procent. Övriga aktier väger mellan två och fyra procent, vilket ger en bra riskspridning.

Fem största aktieinnehaven Cliens Mixfond
Investor B
Atlas Copco B
Fastighetsbolaget Balder
Storskogen Group
AstraZeneca
Källa: Morningstar

 

Fondens ränteplaceringar sköts av Wilhelm Högström. I investeringsprocessen prioriterar man företag med starka balansräkningar och kassaflöden. Det är ett tydligt fokus på likvida tillgångar för att möjliggöra snabba förändringar i allokeringen mellan aktier och räntepapper. Ränteportföljen sätts samman med runt 50 innehav som innehåller attraktiva obligationer med hänsyn till diversifiering, kreditrisk, likviditetsrisk och durationsmål.

Fem största ränteinnehaven Cliens Mixfond
Cliens Företagsobligationer B 7,6%
Storskogen Group 1,1%
Stadshypotek 1,0%
SCA 1,0%
Essity 0,8%
Källa: Morningstar 11,5%

 

Förvaltarna har en aktiv allokering mellan räntor och aktier inom spannet 25 till 75 procent.

Avkastningen för fonden har varit 37 procent de senaste tre åren, vilket är betydligt bättre än fondkategorin. Risken har däremot varit lite högre på 9,3 procent än fondkategorin. Men den riskjusterade avkastningen är i den absoluta toppen för fondkategorin.

Cliens Mixfond   Kategori
Avkastning % 3 år 36,9 27,7
Avkastning % 1 år 10,1 7,7
Risk % 3 år 9,3 8,9
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,2  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Blandfond-SEK, balanserad  
Förvaltare: Wilhelm Högström  
* Morningstar har 5-gradig skala Johanna Ahlqvist  
Källa: Morningstar den 21 januari 2022    

 

Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar för de tre senaste åren och fyra stjärnor på fem års sikt. Vi köpstämplar Cliens Mixfond och vi gillar den höga riskjusterade avkastningen.

AMF Balansfond har en högre risknivå som hamnar mellan de två andra blandfonderna. Det är en gammal Placerafavorit. Björn Lind förvaltar fonden sedan 2011. Till sin hjälp har han förvaltaren Tomas Risbecker.

Björn Lind och Tomas Risbecker

Det är en fond som i normalläget investerar cirka 60 procent av kapitalet i aktier och 40 i räntebärande värdepapper. Ränteinvesteringarna sker i huvudsak i svenska räntepapper. Aktiedelen har ett tydligt fokus på Sverige, men runt 20 procent av fondens värde placeras i utländska aktier. Amerikanska aktier utgör den största andel av utländska aktier.

Investeringsprocessen för aktierna har fokus på större bolag med starka marknadspositioner och global närvaro. Fonden investerar även i mindre och medelstora bolag som väntas ha goda utsikter att växa och gynnas av strukturella förändringar. Viktiga egenskaper är tilltro till ledningen, utdelningspotential och vinsttillväxt.

Investeringsprocessen har även ett tydligt fokus på hållbara investeringar. Fonden väljer aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete utifrån bransch, region och oavsett vilket land de är noterade i.

Fonden har också ökat andelen företag som arbetar inom områden som gynnas av ett ökat fokus på hållbarhet, inte minst av energiomställningen från fossila bränslen till förnybara energislag inom vind- och solkraft.

Gröna obligationer prioriteras där villkoren är likartade vanliga obligationer. Och man har en aktiv ägarstyrning.

Fem största aktieinnehaven AMF Balansfond
Investor A 2,7%
Atals Copco B 2,7%
Seb 2,3%
Volvo B 2,1%
Hexagon B 1,9%
Källa: AMF Fonder 11,8%

 

Fem största ränteinnehaven AMF Balansfond
Svenska staten 2 år  2,4%
Statshypotek 2 å2 2,0%
Stadshypotek 5 år 2,0%
SEB 1% 1,9%
Svenska staten 0,75% 1,8%
Källa: AMF Fonder 10,2%

 

Fonden har drygt 200 aktier och närmare 100 ränteplaceringar. Största aktieinvestering är även här Investor på 2,7 procent. De två största sektorerna är finans och industribolag på 25 respektive 22 procent.

Avkastningen för fonden landar på närmare 38 procent för de tre senaste åren, vilket är 10 procentenheter högre än snittavkastningen för fondkategorin. Risken landar på 10,3 procent vilket är lite högre än kategorisnittet. Det riskjusterade avkastningen för AMF Balansfond blir riktigt bra. För det har fonden premierats med fem stjärnor av Morningstar.

AMF Balansfond   Kategori  
Avkastning % 3 år 37,7 27,7  
Avkastning % 1 år 12,1 7,7  
Risk % 3 år 10,3 8,9  
Betyg* 5    
Avgift%/år 0,4    
Rörlig avgift  Nej    
Fondkategori: Blandfond-SEK, balanserad    
Förvaltare: Björn Lind    
* Morningstar har 5-gradig skala Tomas Risbecker    
Källa: Morningstar den 21 januari 2022      

 

En stor konkurrensfördel är fondens låga produktavgift. Den ligger på 0,4 procent per år, vilket är riktigt lågt i förhållande till konkurrensen och särskilt med tanke på att den är aktivt förvaltad. Snittavgiften i fondkategorin ligger på runt 1,3 procent.

För den som vill ta lite mer risk i sitt blandfondssparande har vi Carnegie Strategifond A. Fonden förvaltas av erfarne John Strömgren som förvaltat fonden i över 20 år. Men det var först 2012 fonden fick den inriktning den har idag.

John Strömgren

Fonden placerar i räntor och aktier med nordiskt fokus. Med en fördelning av kapitalet på ungefär 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Men fördelningen mellan tillgångsslagen är inte förutbestämd.

Investeringsprocessen är analysdriven med fokus på hållbara värdebolag. Tyngdpunkten ligger på bolag med stabil intjäning, låg värdering, bra kassaflöden och företagsobligationer med hög avkastning.

Aktieinvesteringarna är koncentrerade på 20 och 30 innehav. Investeringen i företagsobligationer är fler och är oftast närmare ett 100-tal. John Strömgren får hjälp med investeringsidéer till företagsobligationerna av Niklas Edman och Maria Andersson som bland annat förvaltar kreditfonden Carnegie Corporate Bond.

Niklas Edman och Maria Andersson

Antalet innehav i fonden uppgår till 27 aktier och 101 räntebärande papper. Industrisektorn står för 40 procent av det totala värdet och drygt 90 procent av fondens kapital är placerat i Sverige.

Fem största aktieinnehaven Carnegie Strategifond
Investor B 7,6%
HolmenB 7,5%
Lifco B 5,6%
Essity B 5,4%
ABB 4,0%
Källa: Carnegie Fonder 30,1%

 

Fem största ränteinnehaven Carnegie Strategifond
Heimstaden 1,7%
Verisure 1,4%
Akleius 1,3%
SEB 1,1%
SBB 1,1%
Källa: Carnegie Fonder 6,6%

Avkastningen de senaste tre åren är hög och fonden har stigit drygt 51 procent, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet 27,7 procent. Risknivån mätt som standardavvikelse är som jag skrev högst av de tre fonderna och högre än kategorisnittet. John Strömgren har en stark historik och har lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt.

Värt att notera är att fondens värdebolagsfokus har gjort att fonden har startat året starkast av de tre blandfonderna.

Carnegie Strategifond   Kategori
Avkastning % 3 år 51,4 27,7
Avkastning % 1 år 13,7 7,7
Risk % 3 år 14,9 8,9
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,5  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Blandfond-SEK, balanserad  
Förvaltare: John Strömgren  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 21 januari 2022    

Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar och den årliga produktavgiften på 1,5 procent. Placera rekommenderar fortsatt köp på Carnegie Strategifond och tror att fonden kan fortsätta leverera en bra riskjusterad avkastning även i en tuffare aktiemiljö.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Cliens Mixfond B Köp 3 287,59 -
AMF Balansfond Köp 371,17 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 897,57 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -