Tillväxtmarknader för den långsiktige

Fondanalys Det är viktigt att lyfta blicken när det är som mörkast och se på långsiktiga starka trender som ger förutsättningar för tillväxt på sikt. Tillväxtmarknaderna har haft några svaga år. Men nu är värderingen lägre än på många år. Placera tipsar om två tillväxtmarknadsfonder för den långsiktige investeraren.

Det finns antagligen roligare uppgifter än att skriva en fondanalys om tillväxtmarknaderna när det är krig i Ukraina, inflationsoro, ett ovanligt svagt marknadssentiment på kapitalmarknaden och ett nytt covid-utbrott i delar av Kina.

Sannolikt skruvas tillväxten för världsekonomin ner och inflationsförväntningarna upp på kort sikt, men osäkerheten och oron kommer inte att bestå för evigt. Jag väljer att lyfta blicken och ge ett långsiktigt investeringstips på tre till fem år.

Tillväxtmarknaderna erbjuder historiskt relativt hög tillväxt, en starkt växande medelklass och innovativa bolag inom teknik-, industri- och konsumtionssektorn.

MSCI Tillväxtmarknadsindex har i år backat med runt 6 procent mätt i svenska kronor. Det är bättre än en bred globalindexfond som är minus 8,8 procent sedan årsskiftet. Och inte minst är det en betydande skillnad mot fjolåret då tillväxtmarknaderna var en av de sämsta fondkategorierna, mycket på grund av svag avkastning i Kina.

Den ökade regleringsvågen i Kina skrämde bort många globala investerare under fjolåret. Men flera fondförvaltare säger nu att vi sannolikt närmar oss slutet för regleringar. Samtidigt hävdas det att det finns en ny spelplan att förhålla sig till för bolagen, vilket skapar nya förutsättningar.

Det finns starka argument för att långsiktigt vara investerad med viss del på tillväxtmarknaderna. Över hälften av världsekonomin finns på tillväxtmarknaderna och de snabbast växande länderna hittar vi där. På tillväxtmarknaderna växer den konsumtionshungriga medelklassen snabbt. Och den största delen av befolkningen i världen lever just i en tillväxtmarknadsekonomi.

Att tillväxtmarknadsbörser har haft några tuffa år och inte hängt med övriga globala börser gör att de ser billiga ut. Vinsterna för tillväxtmarknadsindex spås växa med 20 procent det närmaste året, vilket gör att indexet nu har ett P/E-tal för nästa år på 11,6 mot världsindex 16,5.

Enligt många fondförvaltare är värderingsskillnaden nu historiskt hög, vilket brukar vara ett bra köpläge. För tillfället är värderingarna låga både i relativa och absoluta tal.

För den som är långsiktig och kan se igenom dagens brus och negativa marknadssentiment har Placera hittat två fondval. En passivt förvaltad indexfond och aktivt förvaltad fond som hör till de bästa i klassen den senaste tre, och fem åren, men i ärlighetens namn har det senaste året varit riktigt tuff och även inledningen på året.

MS INVF Emerging Leaders Equity A, förvaltas av Vishal Gupta sedan slutet på 2015.

Vishal Gupta

Fonden har en aktiv investeringsprocess och avviker mycket från index. Förvaltaren investerar långsiktigt och investeringsprocessen består av att hitta bra kvalitetsbolag som gynnas av strukturell tillväxt.

Strukturell tillväxt har många fördelar. Det skapar en tillväxt betydligt högre än global BNP-tillväxt och har oftast en lång tillväxtperiod. Strukturell tillväxt drivs av flera faktorer.

Det är stora globala trender som demografi, åldrande och digitalisering. Det omfattar även enskilda länders specifika drivkrafter; reformer, socioekonomiska förändringar, regleringar och global konkurrens.

Förvaltaren letar bolag med en stark och hållbar affärsmodell inom ett antal strukturella tillväxtområden. Man investerar gärna i innovativa och marknadsledande bolag. Bolag som har en stark balansräkning och ett bra kassaflöde. Bolagen ska ha en hög lönsamhet och omsättningen ska ha en god potential att växa under de närmaste fem till tio åren.

Bolagen ska ha tydliga komparativa fördelar som man identifierar som framgångsfaktorer och driver bolagets tillväxt. Och bolagen ska gynnas av den växande medelklassens efterfrågan.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad fond med runt 30 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är låg. De tio största bolagen väger drygt 50 procent av fondens värde.

Fonden har en tydlig lutning mot storbolag, 84 procent, och medelstora bolag utgör 10 procent. Resterande del är små bolag och fondens kassa. Fonden har ett tydligt tillväxtbolagsfokus.

Teknikbolag är fondens största sektor just nu på en tredjedel av fondens placeringar. Näst största sektor är sällanköpsvaror på 27 procent. Fonden är överviktad i båda sektorerna.

Förvaltaren föredrar att leta bolag på de stora etablerade tillväxtländerna Indien och Kina. Indien är störst i absoluta tal med en vikt på närmare 30 procent, vilket är en klar övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet. Kina är nästa största marknad på knappt 23 procent, vilket är en klar undervikt.

Fonden har en övervikt i Singapore. Fondens sektorfördelning och landfördelning visar att förvaltarna vågar avvika mycket från index. Men avvikelsen har sitt pris, vilket gör att den från tid till annan kan avvika mycket i avkastning. Det senaste året har fonden haft en skral avkastning och ser ut att vara inne i en tuff period nu. Men Placera tror att när pendeln svänger och investerarna blir mer intresserade av tillväxtbolag har fonden en bra position.

Tio största innehaven Sektor
Taiwan Semiconductors Manufacturing 7,6% Teknikbolag
Bajaj Finance 6,9% Finansbolag
Li Ning 6,6% Konsumentvaror
Meituan 6,0% Konsumentvaror
Mercadolibre 5,5% Konsumentvaror
Aarti Industries 5,0% Material
AU Small Finance Bank 4,9% Finansbolag
Silergy  4,0% Teknikbolag
Kotak Mahindra Bank 3,9% Finansbolag
Sea 3,7% Kommunikation
Källa: Morningstar 28 feb 2022 54,2%  

 

De tio största innehaven väger drygt 50 procent, Taiwan Semiconductors är störst med en vikt på 7,6 procent. Övriga stora innehav väger mellan 3,7 och 7 procent.

Förvaltarna har de tre senaste åren uppvisat en riktigt bra avkastning i relation till risknivån jämfört med kategorin Tillväxtmarknadsfonder.

Fonden har haft hela 11,3 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 2,5 procent. Detta till en risk som är högre än kategorisnittet, men trots det är det en riktigt bra prestation och placerar fonden bland de absolut bästa i kategorin.

Men som tidigare noterats så har avkastningen varit svag sedan i februari i fjol när sektorrotationen från tillväxtbolag till värdebolag startade på allvar. Det är ingen allvädersfond men över tid erbjuder fonden en intressant exponering mot bolag med hög vinsttillväxt vilket är grunden för stigande aktiekurser. Frågan är när investerarna föredrar tillväxtbolag igen.

I den senaste investeraenkäten från Bofa Securites var det nu allt färre som tror att värdebolag kommer att prestera bättre än tillväxtbolag det närmaste året, vilket kan vara en investeringssignal.

Den årliga förvaltningsavgiften är hög på 2,4 procent. Fonden har total fem stjärnor hos Morningstar. Placera tycker att MS INVF Emerging Leaders Equity A är köpvärd, särskilt för den som söker en fond som vågar gå sin egen väg och avvika från index.

MS INVF Emerging Leaders Equity A   Kategori
Avkastning % 5 år 59,1 33,3
Avkastning % i år -21,8 -10,7
Risk % 3 år 22,5 19,3
Betyg* 5  
Avgift%/år 2,4  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Tillväxtmarknader  
Förvaltare: Vishal Gupta  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 14 mars 2022    

 

Placera ser en långsiktig investering i fonden på minst tre år och den passar som ett bra komplement till en billig tillväxtmarknadsindexfond.

För den som hellre vill köpa en billig fond och tycker att avgiften är den viktigaste parametern vid fondval är valet en indexnära fond.

Urvalet består av en handfull indexnära tillväxtmarknadsfonder. Jag valde den som hade bäst riskjusterad avkastning för de tre senaste åren. Och den fonden investerar upp till 10 procent i bolag verksamma med hållbara lösningar inom förnybar energi.

Vi rekommenderar den indexnära fonden SPP Emerging Markets Plus A SEK som är en fossilfrifond. Fonden följer det breda MSCI tillväxtmarknadsindex, som investerar i 25 länder.

Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP/Storebrands policy för hållbara investeringar, som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.  Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen).

Man exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi och cannabis. Inga investeringar sker i bolag verksamma med fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi. Det leder till att vissa bolag exkluderas från jämförelseindexet.

Kina utgör precis som indexvikten den största marknaden på 31 procent följt av de utvecklade länderna Taiwan och Sydkorea på 19 respektive 13 procent.

Fonden har en jämn fördelning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Totalt har fonden närmare 600 investeringar. Fondens tio största innehav väger 25 procent.

Andelen stora bolag är drygt 80 procent och medelstora bolag utgör resterande del. Teknikbolag på 26 procent är den största sektorn, och näst största sektor är finansbolag på 20 procent. Störta bolag är Taiwan Semiconductors med en vikt på 7,4 procent följt av det kinesiska teknikkonglomeratet Tencent på drygt 4 procent.

Tio största innehaven Sektor
Taiwan Semiconductors Manufacturing 7,4% Teknikbolag
Tencent Holding 4,2% Kommunikation
Samsung Electronics 2,9% Teknikbolag
Alibaba Group 2,9% Konsumentvaror
Infosys 1,4% Teknikbolag
China Construction Bank 1,3% Finansbolag
Meituan 1,2% Konsumentvaror
SK Hynix 1,0% Teknikbolag
Hon Hai Precision Industry 0,9% Teknikbolag
Housing Development Finance 0,9% Finansbolag
Källa: Morningstar 28 feb 2022 24,1%  

 

Avkastningen har varit högre än kategorisnittet de senaste tre och fem åren. Det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet och jämförelseindex, vilket gör det till en riktigt bra prestation. 

Det är en relativt billig indexnära fond som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. SPP Emerging Markets Plus A SEK har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och Placera gillar konceptet med att man investerar upp till 10 procent i så kallade lösningsorienterade bolag som på sikt gör världen bättre.

SPP Emerging Markets Plus A SEK   Kategori
Avkastning % 5 år 41,6 33,3
Avkastning % i år -4,9 -10,7
Risk % 3 år 13,9 14,5
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,6  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Tillväxtmarknader  
Förvaltare: Henrik Wold Nilsen  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 14 mars 2022    

 

Placera ger köp på den indexnära fonden SPP Emerging Markets Plus A SEK. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för båda fonderna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MS INVF Emerging Leaders Equity A Köp 379,63 -
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK Köp 168,42 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -