Ny fond till mitt PPM-sparande

Så gör jag Efter en stark återhämtning för börserna i juli ser jag över mina över fondvalen i mitt PPM-sparande. Senast jag gick igenom mitt PPM-sparande var vid årsskiftet.

Det har varit en ovanligt tuff inledning på börsåret 2022. Det vittnar avkastningen för mitt PPM-sparande som backat närmare 7 procent sedan 14 januari 2022. Det är lite sämre än avkastningen för en globalindexfond under perioden, men betydligt bättre än avkastningen för en bred svensk indexfond som backat drygt 19 procent.

Två av mina fem fondval har backat mer än 10 procent och den bästa fonden har en marginellt negativ avkastning.

Klart sämst avkastning har PriorNilsson Realinvest A som backat 22,2 procent. Fonden drabbades hårt av nedgången för fastighetsaktier under årets första halvår, vilket är fondens största sektorexponering på 54 procent.

AP7 Aktiefond som är min klart största investering och vägde 52 procent av hela mitt PPM-sparande vid årsskiftet, fortsätter att överraska och tappade knappt 5 procent under perioden. Det bidrar till att lindra nedgången i PPM-sparandet.

Viss draghjälp till årets avkastning gav teknikfonden DNB Teknologi som bara marginellt har backat under perioden. Och hade den bästa avkastningen av alla fonder i år.

Premiepensionssparande Andel av totalavkastningen Fondavkastning 
AP7 Aktiefond -2,5% -4,8%
Franklin US Opportunities -0,9% -7,4%
DNB Teknologi -0,1% -0,5%
Handelsbanken Asien Tema  -1,2% -10,1%
PriorNilsson Realinvest A -2,2% -22,2%
Källa: PPM den 2 augusti 2022 -6,9%  

Avkastning sedan 14 januari 2022

Jag väljer att genomföra ett nytt fondbyte och ökar min exponering mot hälsovårdssektorn. PriorNilsson Realinvest A får lämna plats för Handelsbanken Hälsovård Tema.

Det jag gillar med hälsovårdssektorn är att den erbjuder en bra tillväxt och en icke-cyklisk exponering. Tillsammans med hög innovation, nya produktlanseringar, hög förvärvsaktivitet och en stark demografisk strukturelltrend bör det vara en attraktiv placering för den långsiktige.

Historien talar för att hög innovation och stor efterfrågan på hälsovård skapar en tydlig vinsttillväxt, vilket leder till överavkastning.

Det globala investerarkollektivet gillar sektorn och de senaste 15 åren är sektorns avkastning betydligt högre än globalt aktieindex. Lyfter vi blicken och ser på avkastningen sedan slutet på 1994, har sektorn avkastat i genomsnitt 3,3 procentenheter mer per år än globalt aktieindex.

Det är en skillnad som över tid skapar en stor överavkastning. Och extra intressant är att avkastningen har levererats till en lägre risk mätt som standardavvikelse.

Fonden förvaltas av Christopher Sundman. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de teman man tror på.

Christopher Sundman

Handelsbanken Hälsovård Tema placerar som många av fondbolagets aktivt förvaltade fonder efter långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period. De två viktigaste temana för fonden är digitalisering av hälsovårdssektorn och medicinska framsteg.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på drygt 60 bolag. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. 

Största exponering har fonden mot läkemedelstillverkare på 41 procent, följt av bioteknikbolag på 21 procent.

Fondens största bet är i stora etablerade bolag. Tyngst i fonden väger amerikanska United Health Group följt av hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson. De är även de två största bolagen i MSCI:s globala hälsovårdsindex och fonden har en övervikt i båda bolagen jämfört med index.

Handelsbanken Hälsovård Tema har fondkategorins högsta riskjusterade avkastning och även den högsta årliga genomsnittsavkastningen. Avgiften landar på låga 0,27 procent efter avdragen rabatt från Pensionsmyndigheten.

De övriga fyra fonderna får vara kvar i mitt långsiktiga pensionssparande.

Här är min senaste fondbeställning hos Premiepensionsmyndigheten. Men jag passar givetvis på att balansera om värdena på fondinnehaven. AP7 Aktiefond får fortsatt förtroende som bas i sparandet med en vikt på 52 procent. Jag fördelar värdet jämnt mellan fyra andra fonderna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -