Globalfond med fokus på kvalitetsbolag

Fondkommentar Att investera i kvalitetsbolag med starka balansräkningar, stabil vinsttillväxt och hög avkastning på eget kapital har varit en vinnande strategi de senaste 25 åren. Placera har hittat en börshandlad fond som ger en global exponering i ledande kvalitetsbolag.

Kvalitetsbolag definieras i den akademiska världen till bolag med en uthållig affärsmodell och hållbara konkurrensfördelar. Studier visar att kvalitetsbolag över långa tidsperioder har högre avkastning till lägre risk än aktiemarknaden.

Den globala indexberäknaren MSCI har skapat en indexfamilj där ett av faktorindexen fokuserar på kvalitetsbolag. När MSCI skapar index är regelverken transparanta, relativt okomplicerade, tydligt och investerbart.

MSCI World Quality Factor Index är ett globalt aktieindex där man fokuserar på tre grundläggande kvalitetsmått. Avkastning på eget kapital, skuldsättning per aktie och tillväxttakt för vinst per aktie.

Kvalitetsaktier handlas vanligtvis till högre multipler än marknaden, och strategin tar inte hänsyn till värderingsmått vid val eller viktning av aktier.

Indexet omfattar stora lönsamma företag med starka balansräkningar och ihållande vinsttillväxt. Det ger indexet ytterligare en fördel. Den typen av bolag tenderar att vara mindre riskfyllda än marknaden som helhet och sjunker mindre under stora börsnedgångar. Men bolagen tenderar också att inte stiga lika mycket under perioder med starka börsrallyn.

De senaste 14 åren fram till 2022 innehåller fyra minus år då MSCI World index backat mellan knappt en procent till drygt 40 procent, som värst under finanskrisen 2008.

MSCI World Sector Neutral Quality Index som är indexvarianten med focus på kvalitetsbolag lyckades bättre under alla de fyra sämsta börsåren. Nedgångarna var mindre och volatiliteten lägre för MSCI World Sector Neutral Quality Index än MSCI World Index. Det har hjälpt MSCI World Sector Neutral Quality Index till en högre riskjusterad avkastning.

Vill du inte leta globala kvalitetsbolag på de globala börserna själv, så finns det några börshandlade fonder med exponering mot underliggande index.

Jag har valt den börshandlade fonden iShares Edge MSCI World Quality Factor UCIS ETF USD A med börskoden IS3Q och ISIN kod: IE00BP3QZ601. Det är en passiv fond som investerar efter MSCI World Sector Neutral Quality Index.

MSCI World Sector Neutral Quality Index består av 300 bolagen som är noterade på 23 utvecklade börser och inga tillväxtmarknader. Det beräknas av den amerikanska indexleverantören MSCI.

Grundpopulationen för urvalet av bolag baseras på MSCI World index som omfattar drygt 1500 bolag. Utifrån den populationen rankar man bolagens utifrån tre kvalitetsmått; hög avkastning på eget kapital, låg skuldsättning/eget kapital och stabil vinsttillväxt per aktie under de senaste fem åren.

Ju högre värden ett bolag har från varje kvalitetsmått desto högre total poäng får bolaget. Strategin värderar också varje bolag mot övriga bolag inom samma sektor med hjälp av dessa tre kvalitetsmåt. De bolag med högst poäng inom varje sektor läggs till indexet och fortsätter tills den når ett förutbestämt antal innehav runt 300.

MSCI World Sector Neutral Quality Index är neutralt mot MSCI World index på sektornivå. Det innebär att sektorfördelningen är lika för båda index och ingen större avvikelse finns.

Att knyta sektorvikter till MSCI World index hindrar fonden från att satsa på sektorer som tenderar att ha högre kvalitetspoäng och bli för dominerande. Det begränsar också portföljens exponering mot bolag med högsta absoluta kvalitetspoäng.

MSCI World Sector Neutral Quality Index ombalanseras två gånger per år i maj och november. För att indexet inte ska ändra antalet bolag för mycket använder man en så kallad buffertregler. Buffertregeln innebär att ett nytt bolag minst måste höra till de 240 bolagen med högst genomsnittligt poäng för att komma med i indexet första gången. Regeln är till för att hålla nere kostnaderna vid ombalansering.

Bolagens enskilda vikter i MSCI World Sector Neutral Quality Index baseras på bolagets poäng och vikten som bolaget har i MSCI World index. Inget bolag väger mer än 5 procent.

Fonden är USA tung, 70 procent utgörs av USA-bolag, följt av knappt 5,1 procent schweiziska bolag. Brittiska bolag kommer på en tredje plats med en vikt på drygt 4 procent.

Sektorfördelningen är som sagt sektorneutral, vilket innebär att teknikbolag på drygt 22 procent är störst. Finanssektorn kommer tvåa på 13,5 procent, följt av hälsovårdssektorn på 13 procent.

Indexet ger en bred exponering mot marknadsledande kvalitetsbolag med bra och stabil vinsttillväxt, vilket gör att indexet saknar många cykliska bolag där vinsterna varierar mycket över tid.

Indexet får en tillväxtbolagstil särskilt då det inte finns något värderingsmått med i urvalskriteriet. Men indexet saknar snabbväxare som Tesla och andra mindre lönsamma och yngre teknik- och tillväxtbolag.

Tio största innehaven 
Bolag vikt i %
Apple 3,7
Microsoft 3,5
Johnson & Johnson 2,6
Meta Platforms 2,2
Nike 2,1
Nvidia 2,0
Nestel 1,8
Alphabet Class A 1,8
Alphabet Class C 1,7
Roche Holding 1,7
Källa: iShares den 4 augusti 2022 23,0

 

De tio största innehaven i iShares Edge MSCI World Quality Factor UCIS ETF USD A utgör precis som det underliggande indexet knappt 23 procent av fondens värde.

Vi hittar bland världens två största bolag Apple och Microsoft som fondens största innehav. Johnson & Johnson som är världens största hälsovårdsbolag intar tredjeplatsen med en vikt på 2,6 procent.

Bland de största bolagen finns även konsumentbolagen Nike och schweiziska Nestlé. Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk hittar vi på en elfteplats med en vikt på 1,6 procent.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD A
Avkastning % 3 år 40,3
Avkastning % i år 5,2
Risk % 3 år 18,6
Betyg* NA
Index MSCI World Sector Neutral Quality Index
Handelskod: IS3Q
ISIN: IE00BP3QZ601
Avgift%/år 0,3
Rörlig avgift  nej
Utdelande: halvårsvis
Förvaltare: iShares-Blackrock
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är
högsta betyg  
Källa: Morningstar den 4 augusti 2022  

 

Trots en dominans av tillväxtbolag så är fondens värdering inte utmanande utan tvärtom. P/e-talet för kommande år vinst för fondens innehav är 16,1 vilket är i nivå med MSCI World index. Och fondens direktavkastning är 2,3 procent jämfört med 2,1 procent jämfört med MSCI World index. Det som sticker ut är aktiepriset genom bokfört värde som landar på 4,4 för fonden och 2,9 för MSCI World index.

Den årliga genomsnittsavkastningen de senaste 24 åren har varit en dryg procentenhet högre för iShares Edge MSCI World Quality Factor UCIS ETF USD A än MSCI World index till en lägre risk mätt som standardavvikelse.

Trots att det är en faktorinvestering avspeglar avkastningen en bredare avkastning på aktiemarknaden. Men det finns perioder som fonden kan avvika mot globalt aktieindex och underprestera.

Förvaltningsavgiften för iShares Edge MSCI World Quality Factor UCIS ETF USD A är 0,3 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen. Fonden förvaltas av iShares - Blackrock är världens absolut största kapitalförvaltare.

 

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -