Köpläge i amerikansk skrotmarknad?

Aktieanalys Copart är ett amerikanskt bolag som inte fått mycket uppmärksamhet i svensk media. Men om man kollar under huven finns det mycket att gilla.

Det amerikanska bolaget Copart är en online-marknadsplats för trasiga fordon. På rullande tolv månader omsätter koncernen 3,4 miljarder dollar och börsvärdet ligger strax under 30 miljarder dollar. Under år 2022 är aktien ner 20 procent.

När ett fordon är förstört på grund av en krasch eller av ålder etc och det inte lönar sig att reparera det kan Copart hjälpa till att sälja fordonet. Det vanligaste (80 procent) är att försäkringsbolag använder Coparts marknadsplats för att auktionera ut dessa fordon, andra säljare är hyrbilsföretag och bilhandlare. Fordonen transporteras till Coparts stora bärgningsgårdar (de har över 200 stycken) där de förvaras innan auktion. Copart hjälper många av sina försäkringsbolagskunder med att uppskatta värdet för fordonen innan de läggs ut på plattformen. Med hjälp av Coparts databas över historiskt genomförda auktioner kan företaget förutsäga vad värdet blir på fordonet beroende på skador. 

Copart tar aldrig över äganderätten på fordonet, de får endast en avgift baserat på det som säljs över auktions-marknadsplatsen. Avgiften som ligger runt 10 procent tas baserat på vad för pris bilen säljs för. Coport tjänar även pengar genom tilläggstjänster som exempelvis inte försäljning av data till potentiella köpare. Dessa tilläggstjänster utgör inte en stor del av omsättningen. 

De största köparna på plattformen är demonterare som plockar ut och säljer bildelarna som har något värde. En annan stor grupp av köpare består av individer utanför USA (exempelvis  mexikaner) , detta eftersom definitionen av trasiga bilar skiljer sig mellan olika länder. Ibland kan det vara lönsamt för dessa personer att köpa på Copart marknadsplats eftersom reparationerna i hemländerna kan kosta mindre och på så sätt kan fordonet sedan säljas med vinst (eller så anser man att bilen kan köras som den är). En annan anledning kan vara att det är svårare att få tag i vissa bilmärken i andra delar av världen och genom Copart erbjuds dessa fordon. 

På Coparts marknadsplats finns det över 750 000 köpare i mer än 190 olika länder och antalet fordon som säljs över plattformen uppgår till 3 miljoner per år. Bland de länder som köper mest från plattformen finns Mexiko, Förenade Arabemiraterna, Nigeria och Jordanien. Tillsammans står de internationella köparna för ungefär 40 procent av det som säljs på plattformen. Det vanligaste är att man med hjälp av fartyg transporterar fordonen från USA till den internationella köparens destination.

Än så länge härstammar över 80 procent av intäkterna från USA men andelen av intäkter utanför USA växer kontinuerligt. 

Bolaget har starka nätverkseffekter. När Copart får ett större utbud av fordon på plattformen och det lockar samtidigt fler köpare. Mer budaktivitet på plattformen gör att säljaren får bättre betalt.  Copart drar även nytta av stordriftsfördelar genom sina bärgningsgårdar. När bolaget ökar antalet bärgningsgårdar minskar transportkostnaderna då man kommer närmare kunderna. Det finns dock svårigheter med att köpa nya bärgningsgårder på grund av regulatoriska skäl. Sannolikheten för att en ny aktör kommer in på marknaden är låg då man först måste förvärva ett stort antal bärgningsgårdar och samtidigt uppnå en stor massa av köpare och säljare. 

Den största konkurrenten till Copart är amerikanska IAA och tillsammans har duon runt 80 procent av marknaden i USA. Copart har under de senaste åren tagit marknadsandelar och har idag 50 procent av kakan. IAA har en omsättningen på runt 2 miljarder dollar vilket gör dem till en mindre spelare än Copart. 

Copart 2022e 2023e 2024e
Oms tillväxt,% 30 7 9
Ebit marg, % 40 39 41
Ev/ebit 20 19 17

 

På innevarande år handlas Copart till en ev/ebit-multipel på 20 medan IAA handlas till 16. Det finns flera anledningar till att Copart handlas till en premievärdering mot IAA. Copart har både betydligt bättre marginaler och växer snabbare. IAA har en rörelsemarginaler på runt 20 procent medan Copart har 40 procent. 

Det finns en del faktorer som historiskt påverkat Coparts verksamhet positivt och dessa väntas fortsätta ge medvind för Copart. En av dem är att andelen bilar som inte är värda att reparera har ökat på grund av högre reparationskostnader. Detta beror bland annat på att fordonen blivit mer komplexa, vilket resulterat i dyrare reservdelar. 

Den andra trenden är en åldrande bilflottan. I exempelvis USA, år 2008, var medelåldern på bilarna tio år och idag ligger siffran på tolv år. Enligt Copart har en 7 år gammal bil nästan tre gånger större risk att behöva bärgas i jämförelse med en som är yngre än 6 år. 

Den absoluta största delen av capex (investeringar) går till köp av ny mark, enligt Copart är det strategiskt viktigt att äga marken och inte hyra den. Man har historiskt köpt upp mindre bolag för att förbättra sin marknadsposition och expandera geografiskt. Exempelvis har auktionsföretaget National Powersport Auctions (verksamt inom motorcyklar, snöskotrar och vattenskotrar). Idag ser Coparts balansräkning solid ut med en nettokassa vilket ger utrymme för fler förvärv. 

Just nu ligger Coparts fokus på att expandera inom Europa och på lite längre sikt finns det planer på gå in i Kina och Indien. Som alltid uppstår det en risker med att gå in på nya marknader men än så länge har Copart lyckats med sin strategi. Ökade bensinpriser kan påverka kostnaderna för att transportera fordonen vilket riskerar att försvaga Coparts marginaler. 

En risk med Copart är att framtidens självkörande bilar sannolikt kommer ha en lägre olycksfrekvens. Självklart är det positivt för mänskligheten men för Coparts del bidrar det till sämre tillgång av fordon som kan säljas. Denna utveckling är en bit bort och det kommer ta väldigt lång tid att byta ut hela fordonsflottan. 

Man kan tro att fler naturkatastrofer påverkar Copart positivt då många fordon förstörs. Men om naturkatastrofen är för stor och omfattande på kort tid finns det risk att Copart förlorar pengar. Detta hände exempelvis under 2017 när orkanen Harvey förstörde delar av Texas. Copart fick då ökade kostnader hänförliga till drift (i samband med lagerökning fick man ta arbetare från andra delar av landet för att möta efterfrågan) och tillfälliga lagringsplatser (som Copart fick hyra då de inte hade plats för fler bilar). 

Det finns mycket att gilla med Copart. De höga marginalerna kan sannolikt skyddas av inträdesbarriärer på marknaden. Aktien är inte billig men samtidigt ligger värderingen runt det historiska snittet. För den långsiktige investeraren blir det ett köp. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Copart Köp 124,63 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -