Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för säljsignaler i en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var ned under måndagen. Indexet stängde på 750 punkter efter att ha backat 1,5 procent. Ser vi till den tekniska bilden utvecklas indexet i en fallande trend på medellång sikt. 730-734 punkter är stöd, brott ned genom dessa nivåer ger säljsignal. På uppsidan har vi motstånd vid 806 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 26. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 31. Det är därmed en övervikt av pessimister på marknaden på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 518 köp och 126 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 80 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktien till Scandi Standard som är en producent av kycklingprodukter, uppvisar samlat goda tekniska utsikter efter att motståndet vid 42 kronor brutits. Aktien har tidigare brutit upp ur en fallande trend på medellång sikt och fått köpsignal från kursformation (omvänd huvudskuldra, IHS). Denna signalerar om en uppgång mot 57 kronor. En stark volymbalans indikerar vidare att köptrycket är gott vilket öppnar för fortsatt press uppåt av kursen. 42 kronor är numer stöd vid reaktion ned. Den tekniska bilden får stöd av en maximal poäng i Investtechs insideranalys.

Scandi Standard är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

B-aktien till Nibe Industrier har en lång period av positiv utveckling bakom sig, vilket grafen på lång sikt ovan visar. Aktien utvecklas i en stigande trend även på medellång sikt, och stärks av en mycket positiv volymbalans. Detta är resultatet av en positiv korrelation mellan ökande pris på aktien och handelsvolymen. Motstånd vid 102-107 kronor testas, eventuellt brott genom dessa nivåer ger köpsignal. Stöd finns vid 97 kronor, brott genom detta är negativt för den tekniska bilden.

Nibe B är svagt positiv på insiderhandel och sammantaget tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Electrolux B-aktie har fått säljsignal efter att stödet vid 139 kronor brutits under negativ volymutveckling. Ser vi till den övergripande tekniska bilden domineras den av en brant fallande trend på medellång sikt. Senaste tidens svaga utveckling har även gett säljsignal från rektangelformation (REC). Stöd under dagens kurs återfinns först vid 95 kronor i grafen på lång sikt. Detta öppnar för potentiellt stor nedsida. För stärkta tekniska utsikter bör vi se brott genom 137-139 kronor som numer utgör motstånd.

Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -