Smart Eye värd att hålla koll på

Aktieanalys First North-bolaget Smart Eye har mer än halverats i år och behöver sannolikt stärka kassan. Trots utmaningar har bolaget tagit en marknadsledande position inom en industri under stor förändring med starka regulatoriska krafter som talar för bolagets teknik.

Många av bolagen på First North har minst sagt haft en svag utveckling under 2022 och First North index är ner drygt fyrtio procent sedan årsskiftet. Nedgången har varit en tydlig påminnelse om riskerna att investera i mindre bolag och vad som sker på börserna när riskviljan i marknaden dämpas.

Smart Eye har fallit 60 procent sedan årsskiftet. Störningar i leveranskedjor och minskad fordonsproduktion har skapat stora utmaningar för bolaget.

Smart Eye utvecklar och säljer avancerad AI-teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Bolaget är idag uppdelat i två affärsverksamheter; Fordon och Beteendeforskning. VD för bolaget är grundaren Martin Krantz som dessutom är en av bolagets större ägare.

Enligt intresseorganisationen Euro NCAP beräknas över nittio procent av alla olyckor som sker på vägarna vara orsakade av mänskliga misstag och redan i början av 2023 kommer det krävas att fordonstillverkarna har en tekniskt integrerad lösning för att erhålla fem stjärnor i Euro NCAPs säkerhets-rating.

Inom fordonsindustrin tillhandahåller Smart Eye två olika lösningar; Förarövervakning (DMS) och Interior Sensing. Bolaget har sålt och levererat DMS-lösningar under flertalet år medan Interior Sensing som är en mer avancerad och omfattande teknik förväntas vara i produktionsstart under 2025.

DMS är främst en säkerhetsfunktion som fokuserar på analys av föraren och kan exempelvis identifiera om föraren är distraherad, trött eller använder mobilen. Tekniken är en del av Interior Sensing som i stället har förmågan att genom kameror och algoritmer analysera hela kupén och kan på så sätt öka säkerheten för samtliga passagerare i bilen.

Marknaden för DMS förväntas växa kraftigt kommande åren. Av de totalt 88 miljoner bilar som produceras globalt under 2023 beräknas 10 - 15 miljoner vara integrerade med DMS. Smart Eye har för ambition att vara marknadsledare och över tid ha 40 procent av marknaden för DMS.

Inom fordonsindustrin är Smart Eye en underleverantör till de bolagen som levererar kompletta system till biltillverkarna. Med tanke på produktens komplexitet och fordonstillverkarnas kravställning är det dock inte ovanligt att underleverantörerna har direktkontakt med fordonstillverkarna.

DMS-lösningen tas fram åt en biltillverkares plattform som innefattar flertalet bilmodeller. Till en början tilldelas bolaget en plattform och en specifik bilmodell. Sannolikheten att få fler bilmodeller på samma plattform är då väldigt hög, då tekniken redan är bedrövad och det är komplext för biltillverkaren att byta leverantör av DMS-systemet.

Smart Eye hade per utgången av senaste kvartalet totalt 94 design wins med fjorton fordonstillverkare. I Smart Eyes fall innebär en design win ett kontrakt om att bolaget ska leverera sin mjukvara till en bilmodell. Av de fjorton fordonstillverkarna har sex inlett serieproduktion och idag finns det redan en miljon bilar på vägen som har integrerat Smart Eyes DMS-lösning. Bland fordonstillverkarna finns kända märken som BMW, Land Rover och Volvo.

Bolaget själva värderar de totala kontrakten till nästan 2,4 miljarder kronor, vilket kan jämföras mot dagens börsvärde om 1,6 miljarder. Adderas dessutom möjliga tillkommande kontrakt hos befintliga biltillverkare på befintliga plattformar ökar den estimerade intäkten till totalt 6,8 miljarder kronor över en produktlivscykel. En produktlivscykel på en plattform beräknas till fjorton år och på en bilmodell till sju år.

Smart Eye får licensintäkter på 5-10 Euro när bilarna sätts i serieproduktion och får även ersättning vid design-wins när specifika projekt ska utvecklas. Under första halvåret stod affärsområdet för cirka 20 procent av bolagets nettoomsättning på 113 miljoner kronor.

Under slutet av 2021 genomförde Smart Eye förvärv av bolagen Affectiva och Imotions som breddade Smart Eyes erbjudande inom affärsverksamheten beteendeforskning och samtidigt stärkte sin långsiktiga position inom bilindustrin.

affärsverksamheten som benämns av bolaget som beteendeforskning används tekniken inom forskning, utbildning och medieanalys.  

Inom forskning och utbildning är de flesta kunderna inom fordon, flyg och rymdforskning. I flyg- och rymdindustrin används bolagets teknik för träningssimulatorer där tekniken kan utvärdera allt från designen i cockpit till pilotens prestation. Förutom stora amerikanska universitet som Harvard och Stanford finns kunder som Boeing, Nasa och GM.

Även mediaanalys är en viktig del där kunderna får en bättre förståelse för konsumenternas beteende och interaktioner. Bolagets produkt används idag av 70 procent av världens största annonsörer och 28 procent av Fortune Global 500-företagen.  

Första halvåret hade affärsområdet beteendeforskning en nettoomsättning på 90 miljoner kronor och stod för majoriteten av bolaget nettoomsättning under perioden.

Källa: Smart Eye årsredovisning 2021

Att teknikutvecklingen inom säkerhet för fordonsindustrin kommer ökande kommande åren är för de flesta uppenbart. Hur snabb denna utveckling kommer att ske och vilka som blir vinnare är dock svårt att estimera och överblicka. Smarte Eye bygger på en hög teknikhöjd vilket som investerare kan vara komplext att förstå. Med Smart Eyes bredd i erbjudandet och starka marknadsposition finns det goda chanser att bolaget lyckas kapitalisera på den regulatoriska kraften och den snabba teknikutvecklingen inom fordonsindustrin.  

Som investerare i Smart Eye bör du vara beredd på en eventuellt kommande nyemission och dessutom ha väldigt lång investeringshorisont.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Smart Eye Köp 76,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -