Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen, OMX Stockholm PI stängde på 766 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.98 procent. Kursen för indexet har brutit upp genom motståndet vid 733 punkter som därmed ombildats till en ny stödnivå. Kursen har även brutit upp genom 753 punkter som numer är närmsta stöd på kort sikt. Den tekniska bilden präglas fortsatt av en negativ trendbild på medellång sikt men kursen har brutit upp genom taket, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Nästa motstånd återfinns runt 784 punkter i den korta grafen.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 57. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 25.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Vi befinner oss i rapportperioden vilket gör att det är relativt tyst i insiderhandeln. Detta då många av bolagens insynspersoner inte är tillåtna handla aktier i anslutning till kommande rapport. Den senaste månaden har det registrerats 343 köp och 77 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Svenska Handelsbanken (ser. A) ser tekniskt positiv ut och handlas i närheten av all-time-high nivåer där investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Som ett resulterat har kursen brutit upp från en närmast horisontell trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar en positiv förändring av marknadspsykologin och är en köpsignal.

Nyligen identifierades även köpsignaler från både en rektangelformation (REC) och en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som ger signal om vidare uppgång. Kursen närmar sig stödet vid cirka 102 kronor, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 102 kronor kommer emellertid vara en säljsignal. Aktien har ett starkt positivt momentum och en starkt positiv volymbalans som stärker utsikterna på kort sikt.

Svenska Handelsbanken ser. A är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Tillverkningsbolaget Billerud AB ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt och det indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 144 kronor, alltså återfinns kursen ett par procent ovanför närmaste stödnivå vilket är positivt.

Billerud AB är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

I förra veckan presenterade teknikbolaget Cell Impact sin senaste delårsrapport. Marknaden reagerade negativt och aktiekursen utvecklas i en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investtechs forskningsresultat på aktier som återfinns i fallande trendkanaler indikerar en fortsatt negativ utveckling.

Det saknas stöd i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras men vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 12.00 kronor. En starkt negativ volymbalans visar att volymen är högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar, vilket bekräftar den negativa trendbilden. Det indikerar att optimismen är avtagande hos investerarna och de tekniska utsikterna är negativa.

Cell Impact är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -