Här är månadens fondvinnare

Fondkommentar Lättnadsrallyt har gett många fondvinnare den senaste månaden. Det har varit en bred uppgång med många fondkategorier på plus. Förlorarfonderna hör hemma i Latinamerika. Det visar Placeras senaste genomgång.

Det har varit rally på marknaderna runt om i världen på hopp om att inflationen kan vara på väg att vända ner. Centralbankerna skulle därmed kunna lugna ner åtstramningarna vilket då minskar risken att de driver ekonomierna in i en djup recession.

Dessutom bjöd rapportperioden på relativt fina resultat från många. Sammantaget gav det utrymme för ett lättnadsrally när investerare generellt var ganska defensivt positionerade.

Inte helt oväntat innehåller Placeras fondindikator betydligt fler vinnare än förlorare och landar på 82, vilket är ett högt värde. Fondindikatorn omfattar alla 1328 fonder noterad på Avanzas fondplattform och beräknas som antal fonder med positiv avkastning av totalt antal fonder. Totalt har 1096 fonder positiv avkastning under månaden.

Trots den senaste månadens betydande kursuppgång är pessimismen fortsatt stor i Bank of Americas månatliga investerarenkät. Men den senaste investerarenkäten är inte lika dyster som de två senaste månadsenkäterna. En ökad andel investerare förväntar sig lägre inflation under nästa år.

Den senaste månaden har investerarna ökat aktieexponeringen från rekordlåga nivåer. Även obligationer ses som lite mer attraktiva än vid förra månadens enkät, trots en betydande historisk stor undervikt.

Den senaste månadens uppgång är bred även på sektorbasis. Det ser man tydligt på de tio globala huvudsektorer som all visar plusavkastning den senaste månaden. Bästa har råvarusektorn utvecklats med drygt 20 procents avkastning. Både industrisektorn och tekniksektorn placerar sig i toppen.

Minst uppgång har det varit för defensiva sektorer. Telekommunikationssektorn och hälsovårdssektorn placerar sig i botten.

Stockholmsbörsen som hade ett tufft år fram till början på juli hör till de absolut bästa börserna den senaste månaden när riskviljan kommit tillbaka. Det vittnar inte minst kronförstärkningen mot dollarn om, drygt 8 procent. Kronan har även tagit igen förlorad mark mot Euron.

Uppgången på Stockholmsbörsen har varit bred. Bäst har en svensk indexfond med inriktning på små- och medelstora bolag klarat sig med en uppgång på 15 procent. En bred svenskindexfond har stigit knappt 14 procent.

En indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har också hängt med i uppgången med knappt 13 procent i avkastningen.

En bred europaindexfond har också haft en ovanligt stark månad med en uppgång på drygt 9 procent.

En globalaktieindexfond har inte hängt med i uppgången när flera europabörser utvecklats starkt. Månadens utveckling landar på drygt 4 procent mätt i svenska kronor. US-dollar som lite överraskande tappat mycket i värde skapar en viss motvind för avkastningen mätt i kronor.

USA som utgör drygt 60 procent av en globalindexfond har haft en skralare avkastning på 3 procent mätt i kronor.

Även en bred tillväxtmarknadsindexfond uppvisar en svagare uppgång på 2,5 procent den senaste månaden. Men spridningen på tillväxtmarknaderna är som vanligt stor. Latinamerika- och Brasilienfonderna som haft ett ovanligt bra börsår har backat betydligt den senaste månaden. Samtidigt har Turkietfonderna fortsatt att stiga, flera av dem har nu över 100 procent i avkastning i år.

Placera har listat vinnar- och förlorarfonder från Avanzas fondutbud av aktiefonder. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på 42 procentenheter, vilket är en ovanligt stor skillnad. Men i nivå med månaden före var skillnaden landade på 40 procentenheter.

Fonder 1 månad i år
PLUS Fastigheter Sverige Index 23,0% −43%
IKC Fastighetsfond A 20,0% −43%
Simplicity Fastigheter A 19,2% −42%
Nordic Cross Bull 19,2% −18%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 19,1% −46%
Carnegie Fastighetsfond Norden A 19,1% −44%
Öhman Sverige Fokus A 18,5% −25%
Avanza Fastighet by Norhammar 18,4% -
SEB Sverigefond Småbolag 17,8% −28%
ODIN Fastighet C SEK 17,7% −45%
Lannebo Fastighetsfond A SEK 17,4% −46%
Spiltan Småbolagsfond 17,4% −40%
Cliens Småbolag A 17,4% −26%
Lannebo Fastighetsfond Select A SEK 17,3% −48%
BNP Paribas Energy Transition C C 17,2% −21%
Källa: Avanza & Morningstar  151122    

 

Vinnarlistan innehåller en liten spridning av fonder med fokus på Stockholmsbörsen och fastighetssektorn. I listan topp hittar vi flera smala branschfonder inom fastigheter. Vi hittar även ett antal svenska småbolagsfonder bland månadens vinnare.

Vi hittar nio fastighetsfonder med svenskt och nordiskt investeringsmandat på listan över de 15 bästa fonderna den senaste månaden.

Fastighetsbolagen är räntekänsliga till sin natur med relativt hög belåning. Fram till mitten på oktober hade Carnegie Real Estate index backat hela 56 procent från årsskiftet. Till stor del på grund av kraftigt stigande räntor i spåren på den galopperande inflationen.

Men revanschen och återhämtningen för fastighetssektorn har varit betydande den senaste månaden. Vi har sett en återhämtning på 27 procent sedan bottennoteringen den 13 oktober. Och den senaste månaden är uppgången 21 procent. 

Vändningen för fastighetssektorn hör ihop med rapporter som kommit in bra men framför allt är det minskad ränteoro och sjunkande långräntor. Den viktiga amerikanska 10-åriga räntan har sjunkit från 4,3 procent till 3,73 procent på en månad.

Bästa fastighetsfond är den passivt förvaltade indexfonden PLUS Fastigheter Sverige Index som stigit 23 procent. Fonden följer SIX Real Estate Index. Indexet innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Indexet består av cirka 30 bolag. Bolagen med störst vikt i index har ett börsvärde på cirka SEK 100 miljarder. Sagax är fondens största innehav på 14 procent. Sagax-aktien har stigit drygt 25 procent den senaste månaden.

Den bästa aktivt förvaltade fastighetsfonden är IKC Fastighetsfond A inriktar sina investeringar på bygg- och fastighetsbolag som är verksamma på den svenska marknaden. Fonden är fondkategorins minsta med bara 272 miljoner kronor under förvaltning. Den förvaltas av Niklas Hultqvist sedan våren 2019.

Även här hittar vi Sagax som fondens största innehav på 9 procent. Vi hittar även Huvudstaden och Wihlborgs fastigheter bland fondens största innehav.

Fonden har avkastat 20 procent den senaste månaden. Men trots den stora månadsavkastningen lyser avkastningen sedan årsskiftet rött på minus 43 procent. En majoritet av fastighetsfonderna vi hittar på vinnarlistan har nedgångar på drygt 40 procent sedan årsskiftet.

Den Sverigefond som haft den starkaste utvecklingen den senaste månaden är Öhman Sverige Fokus med en avkastning på 18,5 procent. Totalt innehåller vinnarlista fyra Sverigefonder de övriga tre har fokus på små- och medelstora bolag.

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond som är koncentrerad och investerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag.  Det gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Fonden har störst exponering mot industribolag med 39 procent, följt finanssektorn och sällanköpsvaror. Störst övervikt har fonden i industrisektorn följt av kommunikation. Fonden har inga investeringar i fyra sektorer.

Den koncentrerade portföljen ser man tydlig i fondens tio största innehav som väger 60 procent. Fondens största innehav är Investor följt av Atlas Copco som båda väger drygt 8 procent. Investor har stigit 16 procent och Atlas Copco hela 22 procent den senaste månaden.

Fonder 1 månad i år
Allianz Cyber Security AT USD −19% −37%
JPM Brazil Equity A (acc) USD −12% 25%
Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK −11% 15%
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK −11% −15%
Nordic Cross Bear −11% 5%
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD −10% 19%
East Capital Global Frontier Mkts A SEK −9% −14%
HSBC GIF Brazil Equity AC −9% 27%
BNP Paribas Brazil Equity C C −8% 26%
Lynx Dynamic −8% 29%
Allianz China Strategic Bond A USD −8% −6%
Atlant Protect A −8% −4%
Templeton Frontier Markets A(acc)USD −8% −12%
Fidelity Asian Bond A-Acc-USD −8% −7%
Franklin MENA A(acc)USD −8% 10,0%
Källa: Avanza & Morningstar 151122    

 

Förlorarlistan är innehåller flera Brasilienfonder och fonder som investerar på nästa generations tillväxtmarknader.

Höstens höjdpunkt i Brasilien var presidentvalet. Förhandstippade Lula utmanade den sittande presidenten Bolsonaro. Den första omgången av valet resulterade i ett betydligt jämnare resultat än vad marknaden hade väntat sig. I andra omgången i slutet av månaden vann Lula med minsta möjliga marginal - det jämnaste valresultatet i Brasiliens historia. 

Efter valet har vi sett vinsthemtagningar, trots den senaste månadens kräftgång är Brasilienfonder upp runt 15 procent sedan årsskiftet.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden+ Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -