Mer att hämta i stabilare Proact

Aktieanalys Vinsten har ökat men aktiekursen har stått stilla i år. Nu växlar tillväxten ner men mer återkommande intäkter gör att vi ser utrymme för att Proact bör kunna värderas upp.

Förra vintern var Proact ett av alla bolag som led i sviterna av den globala halvledarbristen och de leveransproblem som följde med den. I december varnade bolaget för att störningarna skulle påverka möjligheten att leverera som planerat. Inte bra förstås, men med en underliggande efterfrågan som var stark och en stor orderbok stod hoppet till att problemen skulle vara tillfälliga.

Så blev det också. Den islossning som vi hoppades på under 2022 när vi analyserade aktien i början av året har nu blivit verklighet. I senaste kvartalet ökade intäkterna med hela 36 procent, varav 21 procent organiskt, och rörelseresultatet lyfte med 31 procent.

rullande 12 månaders bas är tillväxten 20 procent och försäljningen har passerat 4-miljardersvallen.

Även om teknikbolag har haft det tufft på börsen det senaste året får man säga att Proacts affärsidé är rätt i tiden. Bolaget hjälper sina kunder med lagring, skydd och sammankoppling av affärskritiska data. Att hantera, analysera och automatisera sin data blir allt viktigare för de allra flesta organisationer och där kommer Proacts molntjänster och datacenterlösningar in.

Proacts roll i näringskedjan är att agera som fristående specialist och att låta kunderna göra sitt eget val kring hur de kombinerar egen infrastruktur, publika och privata molnplattformar samt Proacts drift av molntjänster och datacenter.

Industrin, handel och offentlig sektor utgör stora kundgrupper men branschfördelningen är bred och omfattar de flesta sektorer. Geografiskt väger området Nordic & Baltics tungt med halva omsättningen medan övriga delar omfattar exempelvis Tyskland, Tjeckien, Belgien och Nederländerna samt UK.

En intressant del är de mer lönsamma återkommande intäkterna från moln- och supporttjänster som nu är uppe i 1,5 miljarder kronor i årstakt, vilket motsvarar omkring 35 procent av de totala intäkterna. Molnavtalen har i regel en löptid på 3-5 år och det ger bolaget en kudde som minskar slagigheten i intäkterna.

Att orderingången är god och att Proact, enligt senaste rapporten, har en ”signifikant högre orderstock” än normalt bådar förstås gott för intäkterna framåt. Åtminstone de närmaste kvartalen där jämförelsesiffrorna också är nedtryckta.

Hur en tuff lågkonjunktur kan påverka längre fram under 2023 är ett osäkerhetsmoment för tillväxten och vi ser även marginalen som ett litet frågetecken. Upp till marginalmålet på 8 procent (ebita) är det en bit kvar och vi skulle gärna vilja se lite bättre utväxling på tillväxten inom tjänster för att bli riktigt optimistiska kring ett större marginallyft.

En liten marginalförstärkning räknar vi ändå med nästa år medan vi utgår ifrån att tillväxten mattas av rejält när man nu börjar komma ikapp den uppdämda efterfrågan som komponentbristen utlöste.

  2021A 2022E 2023E 2024E
Omsättning, Mkr 3525 4406 4494 4629
Rörelsemarginal (ebit) % 5,0 5,3 5,5 6,0
Vinst/aktie, sek 4,3 6,1 6,6 7,6
Utdelning/aktie, sek 1,5 2,0 2,0 2,5
Källa: Placera        

 

vår bedömning för nästa års vinst per aktie hamnar p/e-talet på 12, vilket får betraktas som försiktigt. Är man generös och justerar resultatet för förvärvsrelaterade avskrivningar kryper p/e-talet ned ytterligare till strax under 10.

När det kommer till aktien så har ett stort vinstlyft i år och den allt större delen återkommande intäkter, samt en bra ordersituation, visserligen satt avtryck på kursen som har hämtat sig från botten i våras. Men sett över hela 2022 är aktiekursen i det närmaste oförändrad.

Det är oförtjänt i våra ögon, även om vi är medvetna om att många kunder kan bli betydligt försiktigare nästa år. Samtidigt är investeringar i IT-infrastruktur och datahantering ofta en nödvändighet och inte ett högkonjunktursfenomen. Den underliggande positiva trenden lär knappast bli sämre under överskådlig tid.

Det är alltid svårt att förutse om och när ett bolag som man anser är undervärderat kan få gehör av placerarna och börja klättra. Men fortsätter Proact på inslaget spår med mer återkommande intäkter och en stabilt stigande marginal borde det vara en tidsfråga.

Vi är fortsatt positiva till Proact.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Proact IT Group Köp 82,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -