Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) fortsatte ned under måndagen och stängde på 780 punkter (-0.28 procent). Indexet har rört sig i huvudsak horisontellt senaste månaden, mellan stödet vid 784 punkter påkort sikt och motståndet vid 822 punkter. Ett fullt etablerat brott ned genom 784 punkter försvagar den tekniska bilden, medan vi för stärkt teknisk rekommendation behöver se brott genom 820-824 punkter. Den övergripande tekniska bilden präglas fortsatt av en negativ trendbild på medellång sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 34. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 38. Vi har därmed i dagsläget övervikt av pessimister både på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 481 köp och 127 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 79 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

Fokus på nyårseffekter:

Vi är inne i säsongen där vi positionerar oss för potentiella nyårseffekter. Historiskt sett har låglikvida och högvolatila förloraraktier utvecklats starkt under perioden från mitten av december till en bit in i januari. Risken är hög i sådana aktier, men alla insiderköp och/eller positiva kortsiktiga tekniska analyser kommer att betraktas som riskreducerande faktorer.

 

Industrikoncernen Beijer Electronics Group ser positiv ut enligt Investtechs tekniska analys. Investerarna har över en längre period valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget och den senaste tiden har köpen tilltagit och kursen har därmed brutit upp genom taket i den stigande trendkanalenpå kursdiagrammet för medellång sikt.

Trendbrottet signalerar en starkare stigningstakt och en ökande optimism hos investerarna. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 85.00 kronor. Det ska ses som en köpsignal och aktier där kursen återfinns en bra bit ovanför närmaste stödnivå har statistiskt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna.

Beijer Electronics Group är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp. 

 

Gaming Innovation Group som erbjuder tjänster till iGaming industrin utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trendkanaler indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender och är ett resultat av att köpintresset bland investerare ökar.

Kursen återfinns mellan en stödnivå vid cirka 22.30 kronor och en motståndsnivå vid cirka 30.00 kronor. Brott upp genom motståndet skulle stärka den tekniska analysen.

Gaming Innovation Group är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Rent tekniskt är mobiloperatören Millicom International Cellular SDB negativ på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har under de senaste 18 månaderna sålt aktier till lägre nivåer. Kursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal och det signalerar ökande pessimism bland investerare. Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

En annan säljsignal är att det saknas stöd i kursdiagrammet då kursen har brutit ned genom den sista stödnivån. Vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 136 kronor

Millicom International Cellular SDB är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -