Här är årets bästa och sämsta fonder

Fondkommentar 2022 ser ut att bli det sämsta börsåret sedan finanskrisen 2008 på många börser. Skillnaden mellan vinnare och förlorare är rekordstor. Men det finns en börs som sticker ut med uppgångar över 100 procent. Placera går igenom årets sämsta och bästa fonder.

MSCI ACWI i år

Stora svängningar och låg riskaptit kännetecknar fondåret 2022. Inte särskilt konstigt med tanke på det pärlband av negativa händelser som påverkat finansmarknaderna.

En okontrollerad inflationsspiral tog marknaden på sängen i början på året. Den skapade en räntehöjningsiver vi sällan tidigare skådat hos en majoritet av centralbankerna med den amerikanska centralbanken Fed i förarsätet.

De överraskande stora räntehöjningarna fick obligationspriserna att kollapsat. Det har skapat en våg av negativ avkastning för en majoritet av obligationsfonderna. Enligt den amerikanska investmentbanken Bofa Securities är avkastningen på de globala obligationsmarknaderna den sämsta på över 100 år.

Som inte det räckte fick finansmarknaden lära sig värdet av politiskrisk och en ny oroshärd såg dagens ljus i slutet på februari. Mot alla odds och experternas syn invaderade rysk militär grannlandet Ukraina. Det skapade en europeisk energikris som för parallellerna till 1970-talets energikris.

Att det varit ett utmanande år för aktier ser vi extra tydligt när vi ser på aktiesektorer. De 10 globala huvudsektorerna som aktierna är indelade i är det bara energisektorn som landar på plusavkastning.

Energisektorn är årets klara sektorvinnare med en uppgång på närmare 41 procent. Samtidigt som telekommunikation- och tekniksektorn är i botten med en nedgång på globalbasis på 34 respektive 31 procent, följt av sällanköpsvaror som backat 30 procent.

Årets bästa region är Latinamerika som stigit runt 20 procent mätt i svenska kronor. Brasilien är den stora spelaren i regionen och utgör drygt 60 procent av Latinamerikaindex. Den brasilianska börsen har stigit i lokal valuta och brasilianska realen har även stigit i värde i år mot den US dollar. Även andra länder i den råvarutäta regionen har haft ett bra år, vi hittar både Chile och Peru bland årets vinnare.

Breda tillväxtmarknadsindex har backat runt 5 procent. Tillväxtmarknaderna innehåller en bred flora av länder. Men det finns andra vinnare än de latinamerikanska länderna vi hittar både Sydafrika och fjolårets vinnare Indien med plusavkastning i år.

Men Istanbulbörsen är den största vinnare av alla med en uppgång på 200 procent i lokal valuta. Samtidigt hör den turkiska liran till en av årets sämsta valutor som backat närmare 50 procent mot den US dollarn.  

Tillväxtmarknadsspektrumet är brett det innehåller också en hel del förlorare. Fjolårets förlorare Kina har fortsätt att underprestera i år och backat 23 procent mätt i US dollar.

Den största förloraren är självklart Moskvabörsen och Rysslandsfonder som nu varit stängda för handel för utländska investerare sedan början på mars. Östeuropafonderna som normalt innehåller en stor andel ryska bolag har haft ett tufft år.

Det är inte bara på tillväxtmarknaderna som spridningen är stor. På de så kallade utvecklade börserna är spridningen mellan vinnare och förlorare stor. Vinnarna är de råvaru- och energitunga länderna som Australien, Kanada och inte minst vårt grannland Norge.

Europa har för första året på länge utklassat USA börserna trots en nedgång på 5 procent. En USA indexfonder har backat runt 10 procent, mätt i svenska kronor. US dollarns uppgång mot den svenska kronan är 15 procent och hjälper till att snygga till avkastningssiffrorna i svenska kronor.

Även euron har stärkts mot kronan under året. Men uppgången för euron är inte lika dramatisk som den amerikanska dollarn utan landar på 8 procent. Kronförsvagningen gynnar avkastningen för utländska fonder när den ska räknas om till svenska kronor.

En global indexfond som består till runt 60 procent av USA har backat mindre med 7,7 procent. mätt i svenska kronor.

Stockholmsbörsen som hörde fjolårets högpresterare, har haft ett ovanligt tungt år. En bred svensk indexfond har backat 22 procent, ännu tuffare har det varit fondkategorin Sverige, små- och medelstora bolag där vi har en nedgång på 32 procent.

Minst nedgång för de svenska indexfonderna har en de fonder som investerar efter OMXS30 Return index som omfattar de 30 största och mest likvida bolagen har klarat sig bättre med en nedgång på 12 procent.

Placera har listat fondvinnare och förlorare från Avanzas fondutbud. Det har varit ovanligt stor skillnad i avkastning mellan vinnare och förlorare, som omfattar närmare 190 procentenheter. Båda listorna innehåller nästan uteslutande aktivt förvaltade fonder.

Fondvinnare

I vanlig ordning hittar vi enskilda länder- och smala branschfonder bland både vinnare och förlorare.

En branschfondskategori som gått starkt under 2022 är energifonder. Vinnarlistan består även av en Turkiet-, Brasilien- och Latinamerikafonder.  

Överst på vinnarlistan hittar vi två Turkietfonder. Inte så konstigt då Istanbulbörsen hör till årets bästa börs i lokal valuta med en indexuppgång på drygt 200 procent.

De internationella investerarna börjar hitta tillbaka till en av världens mest volatila börser. Men framför allt är det en stor aktivitet på de inhemska spararna som ser aktier som en inflationshedge när inflationen nått över 80 procent och realränta är negativ.

Tillsammans med den svenska kronan hör den turkiska liran till årets största valutaförlorare mot den urstarka dollarn. Den turkiska liran har tappat närmare 50 procent i värd mot dollarn. Nedgången är i spåren av den höga inflationen och det oortodoxa ageranden från den turkiska centralbanken att mota den skenande inflationen med räntesänkningar.

Helt klart så gynnas de turkiska exportbolagen som har en stor del av produktionskostnaden i turkiska lira och intäkter i US dollar.

Istanbulbörsen hör trots årets uppgång till en av världens billigaste börser. Årets p/e-tal är 5,4 jämfört med snittvärderingen på tillväxtmarknaderna som är 11,5 och globalindex med 15,2. Men värt att notera är att bolagens vinstutvecklingen spås att var noll procent under 2023.

Bästa Turkietfond är HSBC GIF Turkey Equity AC med en uppgång på 138 procent mätt i svenska kronor. Fonden är aktivt förvaltad av Emin Yigit Onat sedan 2014. Han investerar i medelstora tillväxtbolag och totalt har fonden en koncentrerad portfölj på 46 bolag.

Fonden har störst exponering mot finansbolag med 22 procent, följt dagligvaror. Störst övervikt har fonden i industrisektorn följt av dagligvaror. Fonden har störst undervikt i råvarubolag och kommunikationsbolag.

Fondens tio största innehav väger 60 procent. Ett flygbolag och en lågprisbutik toppar listan över största innehav. Fondens största innehav är Turk Hava Yollari som är namnet på Turkish Airlines som är Turkiets nationella flygbolag, baserat i Istanbul. Aktien väger drygt 9,5 procent och har stigit drygt 600 procent sedan årsskiftet.

Turkiets största lågprisdetaljhandelsbolaget BIM Birleşik Mağazalar väger 8,9 procent. Aktien har stigit med 123 procent sedan årsskiftet.

Listans andra Turkietfondsvinnare är BNP Paribas Turkey Equity Classic R som intar listans andraplats. Fonden är aktivt förvaltad och koncentrerad med 33 innehav. De två klart största sektorerna är industrisektorn och finansbolag som väger 27 respektive 21 procent.

Efter de två Turkietfonderna hittar vi den bästa energifond. Det är BGF World Energy A2 med en avkastning på 60 procent. Följt av energifonden är Schroder ISF Global Energy A Acc USD som intar listans fjärdeplats med 53 procents avkastning.

Båda fonderna har med bred marginal klått kategorisnittet av branschfonder energi som har stigit 24 procent.

BGF World Energy är en aktivt förvaltad fond med fokus på medelstora energibolag som räknas som värdebolag. Fonden har ett koncentrerat innehav på 29 innehav, främst USA-bolag på 58 procent, följt av kanadensiska och brittiska bolag på 16 respektive 15 procent.

De tio största innehaven väger 62 procent av fonden. Det amerikanska olje- och gasexploateringsbolaget Exxon Mobile är fondens största innehav på 10 procent. Brittisk-nederländska Royal Dutch Shell följer tätt efter med en vikt på 9,6 procent och är fondens näst största innehav. Exxon hör till fonden bästa bidragsgivare i år.

Värt att notera är att vi hittar en hedgefond på vinnarlistan. Det är Lynx Dynamic med en uppgång på drygt 28 procent. Det är en hedgefond som har en kvantitativ investeringsfilosofi och placerar brett i flera tillgångsslag som råvaror, aktier, obligationer och valutor. Den räknas som en trendföljande CTA-hedgefond.

Längre ner på listan hittar vi en handfull Latinamerika och länderfonder från Mexico respektive Brasilien.

Bästa Latinamerika fond Är Nordea 1 - Latin American Equity. Fonden har haft vind i segel och avkastat närmare 31 procent. Fondens har 61 procent brasilianska investeringar och knappt 27 procent investerat i Mexico.

Det är en koncentrerad fond med 37 innehav. Drygt 28 procent av fonden utgörs av finansbolag. 17 procent är investerat i råvaror, 16 procent i dagligvaror och 11 procent i industrisektorn.

Största bolag är två brasilianska storbanker. Itau Unbanco som väger knappt 5,2procent, följt av banken Banorte med 5,1 procent.

Fondförlorare

Förlorarlistan toppas av en spridd skara fonder. Den innehåller ett antal USA fonder med investeringsfokus på tillväxtbolag. Och vi hittar givetvis ett antal smala fastighetsfonder med norden fokus. Och även ett antal Sverigefonder och flera med småbolagsfokus. Inte så konstigt när investerarkollektivet letar sig till mindre riskfyllda placeringar.

Listan hade sannolikt varit full med Rysslands- och Östeuropafonder om fonderna i den regionen inte hade varit stängda för handel.

Förlorarlistan toppas av en USA fond. MS INVF US Growth Fund har tappat över halva fondvärdet i år. Vi hittar systerfonderna MS INVF Global Insight och MS INVF US Advantage A på listans andra och tredje plats.

Alla fonderna har ett tydligt investeringsfokus på tillväxtbolag, vilket inte varit i ropet i år. MS INVF US Growth är koncentrerad med 46 innehav i stora tillväxtbolag. Den är aktivt förvaltad sedan 2009 av Dennis Lynch, Alexander Norton och Armistead Nash. Dennis Lynch är ansvarig för Morgans Stanleys tillväxtbolagsteam på totalt 11 personer.

Teamet letar investeringar fritt utan påverkan av index och storlek. Samma team sköter även systerfonden MS INVF US Advantage som har investerar en större andel i medelstora bolag. Och de sköter även förvaltningen av globalfonden MS INVF Global Insight.

Även om USA-fonder intar bottenplatserna så domineras förlorarlistan av branschfonder inom fastigheter.

Totalt har nio fastighetsfonder letat sig in på listan. Det är inte så konstigt. Carnegie Fastighetsindex har backat med 45 procent sedan årsskiftet. Men när det var som värst i mitten på juli var indexet ner hela 56 procent.

Inflationen har varit i fokus på de finansiella marknaderna och det har spillt över på stigande marknadsräntor. Stigande räntor kombinerat med ökade kreditspreadar på obligationsmarknaden gör att den nordiska fastighetssektorn har haft det tufft i år.

Den största osäkerheten på marknaden avser finansiering via obligationsmarknaden för fastighetsbolagen. Obligationer utgivna av fastighetsbolag har handlats ned under året till följd av oro för hur bolagen kommer att klara sig när finansieringskostnaden stiger.

Investerarna är även oroliga för ökade vakanser för kontorsfastigheter. Det kommer att leda till lägre hyresnivåer och intäkter. Även bostadsfastigheter tror man kan få svårt på kort sikt att gå igenom hyresjuteringar i nivå med inflationen. Och de ser nu en ökad risk för stigande avkastningskrav, som kan resultera i fallande fastighetsvärden.

Tuffast har året varit för Lannebo Fastighetsfond Select som nästan har halverat fondens värde. Vi hittar även systerfonden Lannebo Fastighetsfond A SEK som åttonde sämsta fond.

Totalt hittar vi tre fonder på förlorarlistan som har ett investeringsfokus i Sverige och Norden.

Tuffast bland småbolagsfonderna har året varit för Consensus Småbolag som backat 46 procent sedan årsskiftet. Fonden förvaltas av Anders Wright sedan 2016.

Förvaltaren letar oftast efter bolag mellan 500 miljoner kronor i börsvärde till 2 miljarder. Det viktigaste är att det är ett litet bolag där grundare och huvudägare är kvar i bolaget. Bolagen ska vara entreprenörsdrivet även när de blir lite större. 

Fonden har en stor lutning mot tillväxtbolag. Det är en koncentrerad fond med 27 bolag och de tio största väger runt 70 procent.

Flera av fondens tio största innehav har backat runt 50 procent eller mer. Tuffast har det varit för lojalitetsbolaget Awardit som backat 65 procent. Digitala brittiska hälsovårdsbolaget Physitrac som är fondens fjärde största innehav har backat 60 procent i år.

På den positiva sidan innehåll sannolikt förlorarlistan en och annan fondvinnare nästa år om vi ska tro historien.

 

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -