Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 854 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 0.92 procent. Indexet har inte varit högre sedan april 2022. Indexet har därmed stigit åtta av de senaste tio dagarna och stigit hela 3.8 procent efter köpsignalen från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) för en vecka sedan. Efter senaste tidens positiva utveckling har kursen brutit upp genom motståndet vid 826 punkter samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. Kursen har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 65. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 52. Vi har därmed en övervikt av optimister på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 377 köp och 99 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 79 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Tekniskt ser IT-bolaget Proact IT Group bra ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna över en tid har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen utvecklas i en rektangelformation (REC) mellan 81.22 kronor och 93.43 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen har stöd vid cirka 80.60 kronor och motstånd vid cirka 91.70 kronor. Brott upp genom motståndet, knappt 4-5 procent ovanför nuvarande stängningskurs skulle stärka den tekniska bilden ytterligare.

Volymbalansen är positiv (mer omsättning i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång), vilket bekräftar den positiva trendbilden och att investerarna väljer att betala högre kurser för bolaget.

Proact IT Group är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Storbanken Svenska Handelsbanken (analys av A-aktien) ser tekniskt positiv ut. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsstatistik på stigande trender.

Redan den 20 september 2022 identifierades en köpsignal från en omvänd-huvudskuldra-formation (IHS grön pil) där målkursen (spetsen på den gröna pilen) har passerats men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen har stöd vid cirka 103 kronor.

Svenska Handelsbanken ser. A är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Rent tekniskt ser det negativt ut för Dustin Group som bland annat är leverantör av IT-produkter och tillhörande lösningar. På det medellånga kursdiagrammet så ser vi att investerare under det senaste året har sålt aktier till lägre och lägre nivåer. Aktiekursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal och det signalerar ökande pessimism bland investerare. Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

Kursen har brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 40.00-42.00 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Det är särskilt i fallande och sidledes trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under är nedsidan stor.

En starkt negativ volymbalans visar att volymen är högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det indikerar att optimismen är avtagande hos investerarna och bekräftar den negativa trendbilden.

Dustin Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -