Räcker tillväxten för gallertillverkaren?

Aktieanalys Efter tre år av obefintlig tillväxt tog vinsten ordentlig fart för Troax under 2021. Stora investeringar i automatiserade lager drev på tillväxten som nu ser ut att ha klingat av. Aktien och värderingen har kommit ner från tidigare nivåer, räcker det för att trycka på köp-knappen?

Det småländska bolaget Troax, med historia från mitten på 50-talet, har bevisat att försäljning av stålgaller kan vara en lönsam affär. Redan i mitten på 60-talet bedrevs tillverkning och försäljning av nätavskiljare för källare och vindsutrymmen, vilket fortfarande är en relevant del av dagens försäljning. Sedan dess har mycket hänt och det är framförallt två stora drivare som gynnat Troax försäljning; utbyggnaden av lagerlösningar och ett större inslag av automatisering inom tillverkningsindustrin.

Troax, med ett börsvärde på över 12 miljarder, finns idag i över 40 länder och har totalt 10 000 kunder över stora delar av världen. Cirka hälften av försäljningen kommer från Kontinentaleuropa. Resterande försäljningen kommer bland annat från Nordamerika, Norden och Storbritannien.

Produkterna delas in i tre olika segment: Maskinskydd, Lager och Industriväggar samt Förrådslösningar. Majoriteten av försäljningen kommer från segmentet Maskinskydd där Troax erbjuder lösningar för att skydda robotar inom industrin. Inom detta segment säljs allt från enklare nätpanelslösningar till stora avancerade installationer med kraftiga låsfunktioner. Maskinskydden finns inte bara till för att skydda själva robotarna utan är till stor del ett skydd för de människor som arbetar i fabrikerna.

Inom segmentet Lager erbjuds nätpaneler och nätväggar som kan skydda mot ras men även mot exempelvis stölder. Inom Förrådslösningar säljer Troax enklare lösningar som ofta används för lägenhetsförråd eller garage.

Idag är Troax marknadsledare inom sin nisch och cirka 2,5 gånger större än sin närmaste konkurrent, mätt på volym. Högst upp i ägarlistan hittar vi investmentbolaget Latour med 30 procent av kapitalet, följt av bolagets egna VD Thomas Widstrand som äger nästan 6 procent. Även investmentbolaget Svolder finns bland bolagets största ägare.

Troax totala marknad beräknas växa cirka 6 - 8 procent vilket främst är pådrivet av en utökad användning av industrirobotar. De egna finansiella målen är att växa mer än marknaden genom organiskt tillväxt men även via förvärv. Rörelsemarginalen ska överstiga 20 procent och nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger. Av nettovinsten ska 50 procent betalas i utdelning.

Bolaget gick in i 2022 med tuffa jämförelsetal. 2021 präglades av en generellt hög efterfrågan i kombination med en extrem efterfrågan på säkerhetslösningar specialiserade för automatiserade lager. Den extrema efterfrågan på lösningar för automatiserade lager drevs främst av e-handelsbolagen som gjorde stora investeringar under pandemiåren. En del kunder inom detta segment har visat sig överinvesterat vilket dämpat efterfrågan under 2022 som förväntas fortsätta vara svalt in i detta år.

I senaste kvartalsrapporten landade nettoomsättningen på 71 (65) miljoner euro. Justerat för valuta och förvärv innebar det en tillväxt om 7 procent. Sett till perioden januari till september var nettoomsättningen istället på 219 (188) miljoner euro vilket innebar en tillväxt om 15 procent, rensat för valuta och förvärv. Den ökade nettoomsättningen förklarades till största del av höjda priser.

I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har stålpriserna skenat. Det har påverkat Troax marginaler negativt då bolagets viktigaste insatsvara är stål. I tredje kvartalet 2022 hamnade bruttomarginalen på 33 procent jämfört med 37 procent under motsvarande period 2021. Det påverkade även rörelsemarginalen som försämrades från drygt 22 procent i tredje kvartalet 2021 till 18 procent i senaste kvartalet. Sedan sommaren 2022 har dock stålpriserna kommit ner något vilket bör succesivt förbättra marginalerna framåt.

Även om Troax lyckades öka nettoomsättningen var orderingången något mer oroväckande med en nedgång på 9 procent. Rensat för valuta och förvärv var nedgången istället 13 procent. Den största nedgången var i Nordamerika där orderingången minskade med 23 procent. Även orderingången i den viktiga marknaden Kontinentaleuropa sjönk och var ner 13 procent i jämförelse med motsvarande period 2021.

Fordonsindustrin som har ett stort inslag av robotar har länge varit ett viktigt kundsegment. Efter flera kvartal av en låg aktivitet säger VD Thomas Wistrand att de nu börjar se en ökad aktivitet inom detta kundsegment genom ett ökat antal förfrågningar.  

Med en nettoskuld på drygt en halv miljard är skuldsättningen ingenting som oroar i Troax. Det innebär att skuldsättningen i relation till EBITDA hamnar på 0,9 vilket är en bra bit under skuldsättningsmålet om en nettoskuld under 2,5 gånger EBITDA.

Kursgraf Troax - tre år

Efter en ordentlig uppgång i både aktien och värderingen under 2021 var aktien ned över 60 procent under fjolåret. Aktien har dock haft en stark inledning på detta år med en uppgång om nästan 17 procent vilket är klart bättre än index.  

innevarande år förväntar sig analytikerna att vinsten försvagas något. Med en EUR/SEK-kurs beräknad på 11 kronor hamnar förväntade vinsten på 6,3 kronor vilket innebär att P/e-tal på cirka 34. Med ökad nettoomsättning och förbättrade marginaler under nästa år förväntas vinsten växa med 20 procent och P/e-talet hamnar då på 28. Det är helt klart i det högre lagret, framförallt för ett bolag där vinsten förväntas falla under detta år och utsikterna för tillväxt är något osäkra.

  2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
Nettoomsättning, MEUR 168 164 252 283 246 272
Rörelsemarginal, % 19,6 18,8 20,8 17,8 18,2 19,8
Vinst per aktie, EUR 0,41 0,39 0,66 0,64 0,57 0,69

Källa: Marketscreener

Det finns mycket att gilla med Troax. Ägarbilden, lönsamheten och marknadspositionen. Att industrin i allt större utsträckning kommer att bestå av robotar samtidigt som lager blir allt mer automatiserade är också två relativt självklara trender som gynnar Troax långsiktigt. Aktien har visserligen fallit tillbaka mycket under fjolåret, men från extrema nivåer vilket innebär att aktien trots nedgången fortfarande handlas på höga multiplar både på innevarande och nästa års prognoser.

Troax är en typisk aktie som sällan lär handlas på låga multiplar men med dagens P/e-multipel och förväntad nedgång i vinsten väljer vi att avvakta.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Troax Group Neutral 210,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -