Spännande framtid för friluftsjätten

Kommentar Med kända varumärket Fjällräven och populära ryggsäcken Kånken har Fenix Outdoor klarat sig relativt bra när börsen avfärdat konsumentrelaterat. Pandemins utmaningar har nästan passerat och istället oroar en svag konsument och ökade kostnader.

Med höjda räntor, energi- och matpriser blev börsen under fjolåret skeptisk till konsumentrelaterade aktier. Fenix-aktien var inget undantag, men klarade sig trots allt relativt bra med en nedgång om 30 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large-cap lista och har ett börsvärde på nästan 13 miljarder. Största ägare är den arbetande styrelseordföranden Martin Nordin som kontrollerar mer än 50 procent av rösterna. Koncernen grundades 1960 av Martins pappa Åke Nordin.

Fenix släpper sin helårsrapport torsdagen den 9 februari. Utifrån bolagets kommunikation i senaste rapporten är det sannolikt att kostnadsbilden är fortsatt på höga nivåer på grund av höga transportkostnader, löneinflation och hyror. Detta påverkas främst i viktiga marknader som Tyskland och Norra Europa. Affärsområdet Frilufts som fortfarande står för en stor del av försäljningen lär ha fortsatta utmaningar med tanke på det stora inslaget av fysiska butiker. Viktigt blir även att följa utvecklingen i Nordamerika med en hittills stark konsument och en stor marknad med bra tillväxtmöjligheter för Fenix.

Fenix har ridit på en stark marknad för friluftsliv i kombination med starka varumärken. Den stora efterfrågan på kläder och utrustning för friluftsliv har visserligen gynnat bolaget, men också skapat en svår konkurrenssituation senaste åren.

Med en tuff konkurrenssituation är varumärket viktigt och det har även visat sig att deras kundbas är av lojal karaktär och kännetecknas av en stark köpkraft. Pandemin dopade hemestertrenden ordentligt men frågan är hur en sämre konjunktur kan minska utlandsresandet och ge fortsatt skjuts för hemestertrenden och på så sätt skapa en fortsatt efterfrågan på Fenix produkter.

Bolaget är uppdelat i tre affärssegment: Brands, Frilufts och Global Sale. Inom Brands säljs de egna varumärkena (Fjällräven, Tierra, Hanwag etc.) via e-handel och varumärkesbutiker. Frilufts består av Fenix butiksnätverk som totalt omfattar 95 butiker med bland annat svenska Naturkompaniet och tyska Globetrotter, där försäljningen sker både via fysiska butiker och e-handel. Global Sales är Fenix är grossistdel där försäljningen sker till återförsäljare som säljer flera av Fenixs varumärken.

Sett till försäljningen är affärssegmentet Frilufts störst med nästan 50 procent av den totala försäljningen. Resterande del av försäljningen fördelas nästan jämnt mellan Brands och Global Sales. Den absolut största marknaden är Tyskland där cirka 35 procent av försäljningen sker. Sverige och övriga Norden står tillsammans för cirka 25 procent. Resterande försäljning sker bland annat i övriga Europa, Nordamerika och Benelux.

Med tanke på att affärssegmenten har olika karaktär på försäljningskanalerna finns det en variation i marginalerna. Frilufts som har ett stort inslag av fysiska butiker har den lägst rörelsemarginalen medan Brands har den högsta rörelsemarginalen. Under de första tre kvartalen för 2022 var rörelsemarginalen inom det största segmentet Frilufts strax över noll medan rörelsemarginalen inom Brands var på 36 procent.

  Försäljning Q1-Q3 22, MEUR Rörelseres. Q1-Q3 22, MEUR
Brands 150 54
Frilufts 245 0,4
Global Sales 158 27
     

De finansiella målen är att växa försäljningen med 10 procent per år och samtidigt uppnå en vinstmarginal på minst 10 procent. För att lyckas med detta är strategin att växa organiskt i Europa med starka varumärken och detaljhandelsnätverk, och samtidigt växa både organiskt och genom förvärv inom brands. 

I tredje kvartalet 2022 landade omsättningen på 224 (197) miljoner euro vilket innebar en tillväxt om 13 procent jämfört med motsvarande period 2021. Vinsten blev dock något sämre med en nedgång på 4 procent då bruttomarginalerna påverkas av höjda transportkostnader. Fenix ser fortsatt även utmaningar med kostnadsökningar som är relaterade till hyror, löner och IT-projekt.

Aktien steg kraftigt i slutet på 2017 i samband med att Fenix tog ett kliv upp gällande vinsten. Aktien handlas idag på samma nivåer som slutet på 2017 även om aktieägarna under tiden fått 66 kronor i utdelning. Årsvinsten 2018 är densamma som vinsten på rullande 12 månader.

Aktien toppade under hösten 2021 strax över 1500 kronor för att sedan halveras på ett år. Sedan hösten 2022 har aktien återhämtat sig och startat detta år med en uppgång om cirka 14 procent och handlas nu på cirka 970 kronor.

Fenix Outdoor - Kursgraf - Fem år

De analytiker som följer bolaget räknar med att försäljningen ökar kommande år samtidigt som marginalerna förbättras. För innevarande år räknar analytikerna att vinsten per aktie landar på 6 euro vilket innebär ett P/e-tal strax över 14 på innevarande år.

  2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
Nettoomsättning, MEUR 607 563 650 760 780 810
Rörelsemarginal, % 14 11,7 12,9 11,7 13,2 14,2
EPS, EUR 4,57 2,54 4,25 5,1 6 6,66

Källa: Factset

När det gäller Fenix Outdoor och vinsten per aktie finns det en viktig parameter som investerarna bör vara observant på. Fenix har nästan 11 miljoner B-aktier utestående. Det finns även totalt 24 miljoner A-aktier som inte är noterade och endast berättigar till en tiondel av utdelningen jämfört med B-aktierna. Därför beräknas resultatet per aktie utifrån samtliga B-aktier men endast en tiondel av A-aktierna. Detta är ett sällsynt upplägg som går att diskutera.

Starka varumärken och en fortsatt friluftstrend talar för Fenix. Kostnader för IT-satsningar, höga energi- och transportpriser är förmodligen av övergående karaktär vilket skapar förutsättningar för bättre marginaler framöver. Lyckas Fenix fortsätta växa inom Brands och Global Sales och samtidigt förbättra marginalerna inom det största segmentet Frilufts bör vinsttillväxten ta fart igen och ge bränsle till aktien. Den stora osäkerhetsfaktorn är hur hårt den nya makrobilden faktiskt slår mot den europeiska konsumenten, vilket vi bör få en hint om 9 februari.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -