Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Besqab, Vitec, Getinge, JM, Lagercrantz, Husqvarna, Axfood och Qleanair har publicerat sina kvartalssiffror.

Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett rörelseresultat på -706 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, enligt segmentsredovisningen (104).

I rörelseresultat ingår en sedan tidigare känd engångspost om -665 miljoner kronor. Intäkterna för perioden enligt segmentsredovisningen uppgick till 330 miljoner kronor (1.040).

Antalet produktionsstartade bostäder var 25 under fjärde kvartalet (377) och antalet sålda bostäder uppgick till 29 (258).

Ingen utdelning föreslås för 2022.

Programvarubolaget Vitec redovisar ett ebita-resultat på 171 miljoner kronor (123) för det fjärde kvartalet 2022. Väntat, enligt Pinpoints estimat, var ett ebita-resultat på 165 miljoner kronor.

Rörelseresultatet kom in på 106 miljoner kronor (70) och rörelsemarginalen blev 18 procent (17).

Nettoomsättningen uppgick till 578 miljoner kronor (533), mot Pinpoint-estimatet 533 miljoner kronor. En utdelning om 2:28 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).

"Året avslutades även starkt då intäkterna för fjärde kvartalet ökade med hela 37 procent jämfört med ifjol samt att ebita-marginalen uppgick till 30 procent jämfört med 27 procent föregående år", säger vd Olle Backman.

Tillväxten samt marginalförstärkningen är effekter av både en stark organisk tillväxt om 11 procent samt tillskotten i form av fina vertikala mjukvarubolag via förvärv, fortsätter vd:n.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.317 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 1.406 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 8.498 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 8.380 miljoner.

Orderingången uppgick till 8.019 miljoner kronor. Förväntat var 8.053 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4:25 kronor per aktie för 2022 (4:00). Förväntningarna låg på en utdelning om 4:12 kronor per aktie.

Getinge förväntar sig att nettoomsättningen för helåret 2023 ökar med 2-5 procent organiskt. Analytikernas förväntningar enligt Infront var en organisk omsättningsökning på 2,6 procent under 2023.

"För 2023 förväntar vi oss ett svagare första halvår, som en följd av fortsatt utmanande jämförelsetal avseende betydande delar av Acute Care Therapies och Life Science, medan det andra halvåret förväntas bli starkare. Detta tar oss till en god tillväxt under det andra halvåret och en förväntad organisk omsättningstillväxt om 2-5 procent för helåret", skriver Getings vd Mattias Perjos i vd-ordet av bokslutet.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 767 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 544 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 5.152 miljoner kronor, jämfört med väntade 4.524 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 14:00 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 11:20 kronor.

Antal sålda bostäder uppgick till 462 stycken, mot förväntan om 427, och produktionsstarterna var 898 mot väntade 818. Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz redovisar ett ebita-resultat på 323 miljoner kronor för det för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som sträcker sig från april-mars.

Väntat var 300 miljoner kronor, enligt Infronts analytikersammanställning. Ebita-marginalen kom in på 16,6 procent jämfört med väntade 16,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.941 miljoner kronor, att ställa mot förhandstipsens 1.846 miljoner.

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på -1.737 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i snitt förväntat sig -1.662 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev -16,8 procent mot väntade -18,3 procent. Det justerade rörelseresultatet blev -13 miljoner kronor, mot förväntade -273 miljoner.

Omsättningen uppgick till 10.353 miljoner kronor, motsvarande en organisk tillväxt om 8 procent. Här hade analytikerna väntat sig en omsättning på 9.062 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 3:00 kronor per aktie (3:00), att jämföra med förväntade 2:62 kronor.

Husqvarnas tillväxt under det fjärde kvartalet var särskilt stark för robotgräsklippare och batteridrivna produkter. Det skriver bolagets tillförordnade vd Pavel Hajman i bokslutskommunikén.

För divisionen Forest & Garden var den organiska tillväxten 15 procent, drivet av stark utveckling för robotgräsklippare både på den professionella och privata marknaden.

I Gardena-divisionen var den organiska tillväxten -11 procent, vilket bolaget förklarar med fortsatta lagerreduceringar hos detaljhandelspartners under slutet av året.

Construction-divisionen rapporterade lägre försäljningsvolymer och hade en organisk försäljningstillväxt på -1 procent.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet, som var -13 miljoner kronor att jämföra med -180 miljoner motsvarande kvartal året före, förbättrades på grund av försäljningstillväxt, gynnsam produktmix samt prisökningar, som enligt företaget kompenserade för högre råvaru- och logistikkostnader.

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 502 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Genomsnittet av sju analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 613 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 19.740 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 19.789 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 2,5 procent för kvartalet, mot väntade 3,1 procent.

Justerat rörelseresultat uppgick till 734 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 3,7 procent. Här var 795 miljoner kronor och en marginal på 4 procent väntat, enligt Infront.

Styrelsen föreslår en utdelning om 8:15 kronor per aktie för helåret (7:75). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 8:02 kronor.

Axfood räknar med att bolagets investeringar under helåret 2023 kommer att uppgå till 1,8-1,9 miljarder kronor, exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar. Investeringsnivån är betydligt lägre jämfört med de två senaste åren, konstaterar vd Klas Balkow i rapporten.

"Utöver de årligen återkommande investeringarna i vår verksamhet och en ökad expansionstakt med nya butiker färdigställer vi i år automationen för butik i logistikcentret i Bålsta samt påbörjar semi-automatiseringen av frukt- och gröntlagret i Landskrona", skriver han.

Omkring 400 miljoner kronor av investeringarna är hänförligt till automation i det nya logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm och 170 miljoner kronor är hänförligt till rikslagret för frukt och grönt i Landskrona där merparten avser automation.

Under 2023 ökar Axfood etableringstakten ytterligare och expanderar butiksnätverket med 10-15 nya butiker, varav majoriteten är Willysbutiker.

Bruttoresultatet för Qleanair, som erbjuder lösningar för ren inomhusluft, uppgick preliminärt till 68 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet landar preliminärt på -18 miljoner kronor och nettoomsättningen ser ut att uppgå till 120 miljoner kronor.

Totalt har sammanlagt cirka 21 miljoner kronor belastat det fjärde kvartalet i form av engångskostnader. Vidare skriver bolaget att kostnaderna under fjärde kvartalet ökade på grund av satsningar inom marknadsföring, försäljning och produktutveckling.

Som en konsekvens kommer styrelsen i Qleanair att föreslå årsstämman 2023 att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här kan du lyssna på ljudspåren av våra inlästa artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -