Blackrock: Starkaste teman för 2023

Fondkommentar Världen största kapitalförvaltare Blackrock har framtidsspanat och identifierat ett antal teman och trender de tror dominerar under 2023.

Problem med leveranskedjor, energi- och klimatutmaningar samt en värld med stigande inflation och högre räntor år teman som kommer att genomsyra börsåret.

Demografiska förändringar, tekniska framsteg och ökade geopolitiska spänningar är faktorer som driver på omlokalisering för ökad inhemsk produktion och ökad automatisering.

Trenden påskyndades av covid-pandemin som stoppade internationella resor och störde de globala leveranskedjorna. Leveranskedjor som ytterligare ansträngts och förvärrats av Rysslands invasionskrig i Ukraina.

Länder och företag inser alltmer vikten av mer motståndskraftiga leveranskedjor som påverkas av ökad geopolitik för många nyckelresurser. Företag och beslutsfattare går en balansgång för att öka viktig inhemsk produktion, samtidigt som den globala ekonomin inte ska skadas. Och inte öka protektionismen för mycket.

Inflationsreduktionslagen (Ira) som antogs av USA senaten i augusti 2022 är en katalysator för att fokusera på energiomställning till förnybar energi och energisäkerhet i USA. Ett lagförslag som kommer driva mycket kapital och investeringar på relativt kort tid.

Lagförslaget syftar också till att påskynda investeringar i inhemsk solenergi och vindkraft och stödja byggsektorn genom incitament för energieffektivisering i fastigheter och vid ny byggnation av bostäder.

Det införs ett skatteavdrag på 7 500 dollar för köp av nya elfordon och helt nytt är ett skatteavdrag på 4 000 dollar för begagnade elbilar. Det ska skapa förutsättningar för USA:s elbilsförsäljning att växa och nå nivåer som råder i Europa och inte minst i Kina som kommit längst.

Den senaste tidens brist på halvledare och ökade geopolitiska risker i Asien har ökat behovet för inhemsk tillverkning av halvledarchips i USA. De har skapat CHIPS and Sciences Act som syftar till att öka den inhemska produktionskapaciteten på detta område genom investeringar i USA.

Europas historiska beroende av rysk energi har utmanats i spåren av kriget i Ukraina. EU har beslutat om policyn ”RepowerEU” som innebär att EU ska var oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030, samtidigt som EU ska uppfylla sina åtaganden om utsläppsminskningar.

Policyn fokuserar på utbudssidan alltså produktionen av el och effektiviseringar. Det ska ske genom investeringar i förnybar energi, diversifiera energiförsörjningen och förbättra energieffektiviteten i byggnader och inom industri. Här kommer stora investeringar att ske.

Demografiskt har världens befolkning nu nått 8 miljarder människor och vi fortsätter att bli allt äldre. Framsteg inom teknik, nutrition och hälsovård har lett till den demografiska förändringen, en förändring som samtidigt är en stor utmaning för många av världens ekonomier.

En åldrande befolkning resulterar inte bara i en krympande arbetsstyrka med mindre skatteintäkter, det leder också till en ökad efterfrågan på vård och omsorg. Det skapar möjligheter och ett behov för innovation inom läkemedelsutveckling och andra närliggande områden.

Övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp sker i olika takt inom olika branscher. Det är allt viktigare att identifiera koldioxidintensiva företag som positionerar sig för att leda utvecklingen att minska koldioxidutsläppen inom sina branscher.

En allt viktigare väg för att minska koldioxidutsläppen är en cirkulär ekonomi.

Globalt sett skulle en mer cirkulär ekonomi kunna minska utsläppen av koldioxid nästan 45 procent av världens basutsläpp fram till 2050. Utvinning av knappa resurser som fraktas runt om i världen och producerar nya varor är inte hållbart.

Cirkulära lösningar har en nyckelroll för att möjliggöra en högre utnyttjande grad av många kritiska material. Det nås med ökad återvinning. Det minskar koldioxidutsläppen betydligt.

Jordbruket är oftast förbisett i media och i många diskussioner, men det är ett område som både bidrar till klimatförändringarna och påverkas av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna ökar risken för stormar och översvämningar. Det skapar bitvis ökad vattenbrist och torka, vilket har negativ påverkan på jordbruksproduktionen globalt.

Innovativa tekniker som precisionsjordbruk och inomhusjordbruk har förmågan att producera mer och höja avkastning än traditionella jordbruksmetoder, samtidigt som utsläppen minskar.

Alternativt protein till vanlig köttproduktion skulle kunna driva en meningsfull minskning av växthusgasutsläppen.

Under fjolåret fick många investerare och företag se sin kapitalkostnad öka i spåret av en ny räntemiljö med högre räntor.

Företag och investerare har varit vana vid ultralåga räntor under en lång period. Men när priset på pengar nu ökar betydligt, resulterar det i högre kostnad för lån. Det kommer att vara påfrestande för flera affärsmodeller, samtidigt som det ger medvind för andra.

Företag som effektiviserar inom fintech-industrin kan bli vinnare då det hjälper företag att effektivisera och nå högre lönsamhet.

Blackrock tror att nya aktörerna som dykt upp under senare tid år fortsätter att ta marknadsandelar och störa befintliga stora traditionella aktörer inom finanssektorn.

Ett annat intressant tillväxttema som lyfts fram är cyberattacker. De har ökat betydligt jämfört med nivåerna före pandemin.

Vikten av att investera i cybersäkerhet underströks i en nyligen genomförd undersökning, och hamnar överst och är mest prioriterat när IT-chefer planerar IT-budgeten. Cyberattacker diskuteras även på nationellnivå. I mars 2022 undertecknade president Biden "Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act av 2022”, som kräver att bolag som blir attackerade ska rapportera till avdelningen av Homeland Security.

Europeiska Unionen har föreslagit nya regler för cybersäkerhet. Behovet av större digital säkerhet ökar med den allt större antal anslutna enheter och större digitala volymer.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -