Min portfölj i PPM-sparandet

Så gör jag Jag passar på att se över fondvalen i mitt PPM-sparande. Senast jag gjorde det var i början på augusti i fjol.

Som vi alla vet var fjolåret ingen munter historia när det gäller fondavkastning. När jag summerar fjolåret backade mina fonder i PPM-sparandet med 13 procent. Det var sämre än en global aktiefond mätt i svenska kronor. Men betydligt bättre än Stockholmsbörsens stora nedgång som till sist landade på närmare -23 procent.

Premiepensionssparande Avkastning 2022
AP7 Aktiefond -10%
Franklin US Opportunities -28%
DNB Teknologi -9%
Handelsbanken Asien Tema  -10%
Handelsbanken Hälsovård Tema A1 5%
Källa: PPM 31122022 -13%
   
SIXRX -23%
Storebrand  Global -8%

 

Bästa fondval var Handelsbanken Hälsovård Tema A1 som var enda fond med positiv avkastning. Mitt USA-fondval Franklin US Opportunities hade det klart tuffast under fjolåret och backade med hela 28 procent. AP7 Aktiefond som utgör drygt hälften av mitt PPM-sparande backade med knappt 10 procent.

Nu blickar jag framåt och konstaterar att det har varit en riktig rivstart på börsåret 2023, trots en liten törn under förra veckan. Uppgången i år landar på 8 procent. Med de tvära kasten på världens börser väljer jag att ha kvar mina fondval. Det är lätt att gå bort sig och börja ändra för mycket.

Intressant att notera är att DNB Teknologi S har startat året bäst med en uppgång på drygt 16 procent, följt av Franklin US Opportunities som avkastat 10,5 procent.

Här är min senaste fondbeställning hos Premiepensionsmyndigheten. Men jag passar givetvis på att balansera om värdena på fondinnehaven. AP7 Aktiefond får fortsatt förtroende som bas i sparandet med en vikt på 52 procent. Jag fördelar värdet jämnt mellan fyra andra fonderna.

AP7 Aktiefond är en global aktieindexfond med hög risk och tydlig ESG-profil. Nuvarande risknivå är lite över index då fonden har belåning på runt 15 procent. Belåningen skapar möjlighet för högre avkastning än index vid positiva marknader och vice versa vid negativa.

Fonden har en mycket låg årlig avgift på 0,05 procent per år. Fonden förvaltar 886 miljarder kronor och Apple är fondens största innehav på 3,4 procent, följt av Microsoft på 2,7 procent.

Handelsbanken Hälsovård Tema placerar som många av fondbolagets aktivt förvaltade fonder efter långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period. Viktiga teman för fonden är digitalisering av hälsovårdssektorn och medicinska framsteg.

Handelsbanken Hälsovård Tema har den lägsta risken bland fondvalen. Men samtidigt imponerar den höga riskjusterade avkastningen. Den genomsnittliga värdeutvecklingen per år de senaste tio åren är hela 17,5 procent. Avgiften landar på låga 0,27 procent efter avdragen rabatt från Pensionsmyndigheten.

Franklin US Opportunities är aktivt förvaltad av Grant Bowers sedan 2007, Sara Araghi kom in som medförvaltare i maj 2016.

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag för en lång investeringshorisont, bolag med uthållig tillväxt de kommande tre till fem åren. Bolagen ska oftast gynnas av en långsiktig strukturell trend och ha en tydlig tillväxtpotential, som skapar ökat kassaflöde och förbättrade vinstmarginaler. 

Fonden har historiskt haft en tydligt vikt mot tillväxtbolag inom teknik och hälsovård, och en undervikt mot dagligvaror, energibolag samt allmännyttiga bolag. Den tydliga lutningen mot tillväxtaktier var smärtsam under fjolåret då fonden backade mycket. Betaltjänstbolaget Mastercard och e-handelsbolaget Amazon är fondens två största innehav.

Avgiften är den högsta av fondvalen och landar på 0,56 procent efter rabatt från Pensionsmyndigheten, en stor kontrast mot avgiften på 1,8 procent före rabatt.

DNB Teknologi S har 20 års framgångsrik historik. Fonden förvaltas av Anders Tanberg-Johansen, Sverre Bergland, Erling Thune och Erling Kise. De två förstnämnda har förvaltat fonden sedan januari 2002, vilket borgar för kontinuitet och stor kännedom om det investeringsunivers de rör sig inom.

Fonden investerar i bolag inom sektorerna teknologi, media och telekom, vilket ger en bred exponering. Investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Målet är att främst investera i teknikorienterade bolag på global basis. Fokus ligger på att hitta globala teknikbolag som marknaden underskattar och är felprissatta.

Fondens historiska avkastning imponerar. Den genomsnittliga årliga avkastningen landar på höga 23,2 procent för de senaste tio åren. Avgiften är 0,40 procent efter rabatt från Pensionsmyndigheten.

Handelsbanken Asien Tema förvaltas av Mikael Sens sedan september 2009. Han investerar övergripande efter långsiktiga teman.

Mikael Sens letar bolag med starka och hållbara affärsmodeller inom ett antal strukturella tillväxtområden, bolag som har en stark balansräkning och ett bra kassaflöde. Bolagen ska ha tydliga komparativa fördelar som man identifierar som framgångsfaktorer och driver bolagets tillväxt. Och man investerar gärna i marknadsledande bolag, vilket har många fördelar.

Taiwan Semiconductors är tillsammans med Tencent Holdings fondens störta bett. Båda innehaven har haft en ovanligt stark period det senaste kvartalet med 29 respektive 43 procents uppgång. Avgiften är 0,27 procent efter rabatt från Pensionsmyndigheten.

Totalt landar fondernas avgift på 0,20 procent, vilket är lägre än genomsnittsspararen om 0,23 procent.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -