Det våras för Duni, till slut

Aktieanalys Pandemin tog hårt på Duni men nu lättar många av problemen för bolaget. En stark rapport kan bana väg för en ny vår för aktien.

Stängda hotell och restauranger, inställda fester och stigande råvarupriser. Det har varit tuffa förutsättningar de senaste åren om man som Duni mestadels säljer produkter som hör ´det dukade bordet´ till. Att bolaget även har förpackningar för hämtmat och andra produktkategorier som fungerar bra i en pandemi har visserligen kompenserat till viss del, men det har långt ifrån räckt till för att stå emot.

Dunikoncernen drivs sedan en tid tillbaka i två separata affärsområden. Största och mest kända området här i Sverige går under Duni-namnet och här finns traditionella produkter som servetter, dukar och ljus. Storkunderna finns inom hotell och restaurang som ofta köper in produkterna via grossister, men även detaljhandeln och fackhandlare är viktiga kundgrupper.

Det andra affärsområdet är Biopak som grundades i Australien och som Duni köpte in sig i 2018. Här finns olika miljöanpassade förpackningar för take-away, färsk färdigmat och catering. Restauranger och företag inom hälso- och omvårdnadssektorn är typiska kunder tillsammans med butiker och matproducenter.

Biopak som nu utgör omkring 40 procent av koncernens omsättning trycker hårt på sin miljöprofil och bolaget har under Dunis vingar tagit varumärket till Europa under pandemin. Till skillnad mot Duni har Biopak däremot ingen egen produktion utan man köper in allt material.

En tydlig trend på området är skiftet från plast till allt mer fiberbaserade produkter som går att kompostera eller återvinna, vilket är en attraktiv affärsmöjlighet för Duni och Biopak.

Hur Duni bäst ska maximera nyttan av att ha ett ben i Biopaks värld verkar bolaget däremot ha lite svårare att bestämma sig för. I slutet av 2022 gjorde man en strukturaffär där Duni sålde 25 procent av ägandet i bolaget Biopak Group, som utgör merparten av affärsområdet, till det australiensiska riskkapitalbolaget Five V Capital.

Effekten för Duni är att man får loss kapital och minskar sin nettoskuld samtidigt som man behåller kontrollen över Biopak med 55 procent av ägandet och konsoliderar bolaget i räkenskaperna. Om utfallet blir som Duni beskriver det, det vill säga ”ett nytt steg i tillväxtresan” och en ”betydande möjlighet att skapa värde för Duni Group”, återstår att se men från utsidan ser affären lite udda ut.

Desto tydligare är då tillväxttrenden i såväl omsättning som resultat, vilket rapporten som kom tidigare i veckan visade. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 27 procent och det operativa rörelseresultatet ökade med 40 procent.

Tacksamma jämförelsetal, en stark återhämtning på marknaden och genomförda prishöjningar slår nu igenom och ytterligare ett tecken på normalisering är att utdelningen är tillbaka efter tre års paus. Förslaget ligger på 3 kronor per aktie.

Vad som är positivt när man blickar framåt är att resultatförbättringen under fjärde kvartalet har kommit trots att många knutar återstår att lösa upp den närmaste tiden. Trenden bör därför kunna fortsätta in i 2023.  

Exempelvis kommer effekten av betydligt lägre fraktkostnader med eftersläpning för Biopak och även inköpspriserna på varor i lager bör successivt leta sig nedåt. De prishöjningar som gjordes från Dunis sida under hösten har samtidigt inte gett effekt ännu utan det kommer från och med innevarande kvartal.

Hur väl allt detta faller ut sett över de kommande helåren är svårbedömt men vi skissar på att prisökningar och fortsatt återhämtning ger en tillväxt i år på 8 procent och att takten sedan halveras. Den justerade rörelsemarginalen har förutsättningar att ta ett fortsatt kliv upp förbi 8 procent i år och strax över 9 nästa år – vilket är något lägre än 10-procentsmålet, som man nosade på före pandemin.

  2021A 2022A 2023E 2024E
Omsättning, Mkr 5061 6976 7534 7835
Rörelsemarginal, ebita % 5,5 6,4 8,3 9,2
Vinst/aktie, sek 1,6 4,3 7,8 9,3
Utdelning/aktie, sek 0,0 3,0 4,0 4,0
Källa: Placera        

 

På våra bedömningar handlas aktien då till ett p/e-tal runt 12 i år och 10 nästa år. Det är ganska försiktigt för ett bolag som normalt sett står emot konjunktursvängningar bra. Men som pandemin har visat så är det få bolag med fysiska produkter som kan stå emot externa chocker där både efterfrågan och utbud påverkas samtidigt.

Efterfrågan på slutkonsumentsidan samt hur den nya ägarkonstellationen i Biopak lyckas med att få utväxling på potentialen i det området är några mer kända osäkerhetsfaktorer att hålla ögonen på framåt.

Duniaktien tog ett litet skutt uppåt på rapportdagen men i ett längre perspektiv är det ändå ingen rolig kurva som ägarna har att titta tillbaka på. Aktien ligger på minus sett över såväl 1, 3 som 5 års sikt.

Någon raketfärd ska man inte vänta sig framåt heller. Men en beskedlig värdering kombinerat med en positiv vinsttrend gör oss ändå hoppfulla kring att det finns utrymme kvar för fortsatt uppgång i Duniaktien. Vi säger köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Duni Köp 93,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -