Alfen: Vinnare på omställningen

Aktieanalys Nederländska Alfen fortsätter växa intäkterna i snabb takt. Med en stark kursutveckling i ryggen har förväntningarna blivit högt ställda. Efter onsdagens rapport tog aktien stryk och tappade nästan 8 procent.

Det råder inget tvivel om att energiomställningen blivit allt mer aktuell senaste tiden. Alfen är ett av alla bolag som gynnas av omställningen. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter inom smarta elnät, energilagring och laddstationer för olika elfordon.

Alfens verksamhet bestod till en början av prefabricerade transformatorstationer som de började tillverka och sälja redan i slutet på 60-talet. Under 2008 utökades verksamheten till tillverkning och försäljning av laddstationer. Sedan 2011 erbjuder Alfen även produkter för energilagring som bland annat kan ersätta dieselgeneratorer eller användas för att utjämna belastningstoppar.

Alfens produkter används exempelvis vid utbyggnaden av solcells-parker, vindkraftparker och stadsnät. Inom alla produktområden erbjuds teknik för distansövervakning, styrning och service.

Efter flera år av hög intäktstillväxt var fjolåret inget undantag. De totala intäkterna för 2022 summerades till 440 miljoner euro (250) vilket innebar en tillväxt om 76 procent. Samtidigt växte vinsten med nästan 150 procent och rapporterades till 53 miljoner euro (21,5). Under året har kassaflödet försämrats då Alfen valt att hålla ett högre lager av bland annat batterier för att möta den höga efterfrågan inom främst energilagring.

Tillväxten drivs främst av affärssegmenten energilagring och laddstationer för elfordon. Inom energilagring växte intäkterna med nästan 160 procent. Segmentet står dock endast för 10 procent av den totala försäljningen och en stor del av tillväxten förklaras av en släpande orderbok som nu slog igenom i intäkterna.  

Med en hög efterfrågan på elbilar under pandemiåren har utbyggnaden av infrastruktur för elfordon intensifierats, vilket har reflekterats i Alfens försäljning av laddstationer. Affärssegmentet står nu för majoriteten av intäkterna och växte med nästan 150 procent under 2022. Bolagets VD Marco Reoleveld flaggade dock för att de nu ser hur kunderna byggt större lager vilket förväntas påverka försäljningen för laddstationer under första halvåret 2023.

Inom smarta elnät har Alfen en historik av betydligt mer stabila intäkter vilket även gällde under 2022 med en intäktsökning om 11 procent. På grund av komponentbrist har flera projekt dragit ut på tiden och bolaget har därför en stor orderbok för innevarande året.

I samband med årsrapporten guidade Alfen gällande intäkterna för innevarande året. Bolaget förväntar sig att intäkterna hamnar i intervallet 540 till 600 miljoner euro. Skulle Alfen lyckas hamna i det övre intervallet om 600 miljoner euro innebär det en intäktstillväxt om 36 procent, vilket är en betydligt lägre takt än tidigare år.

Försäljningen är främst koncentrerad till Europa och senaste åren har tillväxten utanför Nederländerna tagit ordentlig fart. Under 2022 kom mer än hälften av intäkterna från europeiska länder utanför Nederländerna. Tillväxten utanför Nederländerna kommer främst från försäljningen av laddstationer. Alfen har därför valt att fokusera utlandsexpansionen i Tyskland, UK och Frankrike som förväntas investera kraftigt i förbättrad infrastruktur för elfordon kommande åren.

De sex analytiker som täcker bolaget förväntar sig att intäkterna för innevarande år hamnar på 580 miljoner euro vilket är i mitten av intervallet för bolagets egen guidning på intäkterna. Med en förväntad vinst per aktie om 3 euro hamnar P/e-multipeln på 27. Både intäkter och vinst förväntas växa i liknande takt under nästa år vilket sänker P/e-talet till 19 för 2024.

  2022 2023e 2024e
Nettoomsättning, MEUR 440 580 750
Ebitmarginal, % 15,7 14,9 15,8
EPS, EUR 2,4 2,9 4,1
P/e 35 27 19
Källa: Marketscreener    

 

Alfen säger att de kommer fortsätta öka investeringarna i utvecklingen av nya produkter och de har även beslutat om att bygga en ny produktionsanläggning som kommer bli tre gånger så stor som nuvarande anläggningen. Produktionsanläggningen förväntas vara klart i börja på 2024. De har även aviserat att de kommer investera i organisationen genom att öka antalet anställda.

Aktien har senaste året gått väldigt starkt och är upp över 175 procent på tre år. Efter förra veckans rapport sänkte dock börsen aktien med 8 procent och aktien är nu ned nästan 10 procent på året.

Kursgraf Alfen - tre år

Den ökade investeringstakten i kombination med en avtagande tillväxttakt har förmodligen skapat en kortsiktig oro på börsen. Med tre produktområden av olika karaktär är Alfen en intressant aktie inom energiställningen. Den långsiktiga energiomställningen, regulatoriska drivkrafter och en ökad elkonsumtion lär fortsätta driva efterfrågan på bolagets produkter.

Aktien hängde inte med i börsuppgången i höstas. Efter en stark vinstutveckling senaste åren handlas nu aktien på en rimlig värdering för att vara ett lönsamt bolag med en stark strukturell trend. Vi tror att aktien är ett bra alternativ för den långsiktiga placeraren som vill ha en exponering mot energiomställningen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alfen NV Köp 77,45 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -