Så hjälper cat bonds återuppbyggnaden

Fonder Jordbävningen i Turkiet och Syren skapar förutom ett stort mänskligt lidande stora kostnader för försäkringsbolag. Därför ställer de ut så kallade cat bonds för att sprida återbetalningsrisken vid katastrofer.

Cat bonds, eller katastrofobligationer, påverkas direkt om det blir en naturkatastrof. Då går obligationsvärdet till återuppbyggnad av det förstörda området och blir en del av försäkringen. Då tappar katastrofobligationsinvesteraren också hela obligationsvärdet.

Men täckningen av cat bonds skiljer sig kraftigt från land till land. Katastrofförsäkringarna är betydligt vanligare i länder som USA och Japan, än i Turkiet och framför allt Syrien. Och i länder med svagare täckning är det oftast endast fastigheter som är försäkrade, betydligt mer sällan människor och företag.

Tillgångsslaget cat bonds är ett räntepapper som har liten samvariation med aktier och obligationer, och ger en stabil avkastning. Det är ett räntepapper oftast på mellan tre och fem år, som ställs ut av försäkringsbolag för att föra över delar av risken för återbetalning vid naturkatastrofer till kapitalmarknaden.

Om ingen katastrof inträffar inom obligationens löptid betalas kapitalet tillbaka samtidigt som investeraren också fått avkastning på sin investering i form av räntebetalningar.

John Seo på amerikanska Fermat Capital som grundades 2001, var en av pionjärerna på marknaden för katastrofobligationer. Det är en liten tillgångsklass som genom sina unika egenskaper attraherar allt fler stora investerare.

”Katastrofobligationer har haft en stark tillväxt hos institutionella investerare och omfattar idag en marknad på över 100 miljarder dollar. För 25 år sedan var tillgångsslaget obefintligt”, säger John Seo.

John Seo

Idag förvaltar Fermat flera katastrofobligationsfonder och har även ett nära samarbete med den schweiziska kapitalförvaltaren GAM. Fermat sköter förvaltningen av GAM:s katastrofobligationsfonder.

Som köpare av katastrofobligationen får investeraren kompensation i form av ränta.

”Räntekompensationen har länge legat mellan 4 och 6 procent, men har de senaste åren ökat. Vi tror att ett nytt spann kommer att vara mellan 5 och 7 procent över den amerikanska korträntan. Det motsvarar i stort kostnaden för försäkringsbolagen att ta in nytt aktiekapital”, säger John Seo.

”I fonden GAM Star Cat Bonds finns över 200 olika katastrofobligationer för att sprida riskerna. Runt 30 procent är investerat i katastrofobligationer mot orkaner i Florida. Näst största försäkringsområdet är jordbävningsrisken i Kalifornien på runt 13 procent. Vi sprider riskerna på ytterligare ett tiotal områden till, som även omfattar japanska jordbävningar. Vi har specialkunskap att värdera den här typen katastrofobligationer och vi kan med hög precision förutse hur sannolikt det är att en naturkatastrof inträffar, men inte när.”

”Det största problemet är inte att orkanerna ökar i antal utan migrationen till världens stora städer och populära regioner. De populära regionerna i utsatta områden för jordbävningar och orkaner har vuxit kraftig och betydligt snabbare än inflationen. Som exempel är Florida populärt och växt mycket samtidigt som det är en utsatt region för orkaner. Med fler människor blir det mer byggnader och fler kvadratmeter som ska ersättas av försäkringsbolagen vid en katastrof. Det är koncentrationen av flera byggnader på utsatta områden som är störst risken för försäkringsbolagen.”

”I USA är orkanerna den största naturkatastrofen och de har inte blivit flera de senaste åren. De har varit mer eller mindre konstanta i antal de 30 senaste åren. Det beror sannolikt på att polerna värmts upp snabbare de 30 senaste åren och haven nu är varmare än tidigare. Det gör att temperaturskillnaden mellan luft och hav är mindre. En hög temperaturskillnad är en katalysator för en orkan och vice versa.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -