Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen steg Stockholmsbörsen (OMXSPI) svagt med 0.27 procent och stängde på 865 punkter. Ser vi till den tekniska bilden har indexet brutit upp genom motståndet vid 826 punkter, samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trend på medellång sikt, vars signalvärde stärks av en positiv volymbalans. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 886-910 punkter utgör närmaste motståndsnivåer.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 41. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 52. Vi har därmed en försiktig övervikt av pessimister på marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt är i stort sett jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 521 köp och 105 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Rent tekniskt ser konsultbolaget Ework Group bra ut. Aktiekursen har brutit upp ur en horisontell trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Horisontella trender indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare. Brott upp genom horisontella trendkanaler är en av de starkaste köpsignalerna enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 127 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentumet som indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Ework Group AB är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Internet- och bredbandsleverantören Bahnhof ser tekniskt positiv ut. Investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och kursen utvecklas därmed i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt

Kursen utvecklas i en rektangelformation (REC) mellan 33.64 kronor och 39.67 kronor (de blå linjerna). Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Den 16 februari i år identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC) om signalerar en fortsatt uppgång. Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 38.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå och mostånd saknas.

Bahnhof B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikkoncernen XANO Industri B ser tekniskt negativ ut. Kursen utvecklas i fallande trendkanaler som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammen för kort- medellång och lång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt aktier till lägre och lägre kurser.

Kursen har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 100 kronor. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Motstånd över 100 kronor återfinns vid 110 kronor och stöd under 100 kronor återfinns runt 90.00 kronor. RSI-värdet är också under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt negativt momentum där ytterligare nedgång indikeras.

XANO Industri B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -