Så fungerar tjänstepensionen

Pension Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i din framtida ekonomi. Trots det är det är det många som inte ens vet hur den är uppbyggd eller vilka delar av den du kan påverka.

Tjänstepensionen består av en traditionell försäkring och/eller en fondförsäkring. För den som inte gör något val hamnar pengarna i en traditionell försäkring. Det gäller i alla fall om du som 90 procent av Sveriges löntagare har tjänstepension inom kollektivavtalen.

Om du har tjänstepension utanför kollektivavtalen är det arbetsgivaren som bestämmer vad som är icke-valet.

Vad är en traditionell försäkring?

En traditionell försäkring ger en garanti för hur låga dina pensionsutbetalningar kan bli, genom att utlova en viss procent av inbetalningarna. Är värdeutvecklingen över garantinivån får du ta del av överskottet.

Det är helt och hållet förvaltaren som sköter dina pengar. Bolag som erbjuder traditionell försäkring är Alecta, AMF, Folksam, KPA, Kåpan, Skandia och SEB. Alla är dock inte valbara inom alla kollektivavtalsområden.

Aktier och räntepapper är förstås det huvudsakliga innehållet i en traditionell försäkring, men den kan också äga fastigheter och andra tillgångar. För att se hur de olika försäkringsbolagen investerar kan du läsa statistiken här.

Garantin för lägstanivån har sjunkit de senaste åren som en följd av den långa period av låga räntor som vi nu lagt bakom oss. Det har helt enkelt varit för svårt för pensionsbolagen att skapa avkastning och samtidigt ge garanti, eftersom de måste hålla sig till vissa regler i deras förvaltning. Från att ha legat på 100 procent av de insatta pengarna har garantin sjunkit till 75 till 90 procent av inbetalda premier för de som tecknas idag.

Den eventuella avkastningen över garantinivån kallas avkastningsränta eller, mer vanligt, återbäringsränta. Återbäringsräntan byggs upp för att sedan delas ut i en mer jämn takt årligen. Denna återbäring kan i extrema fall tas tillbaka av pensionsbolagen, till exempel om konsolideringsgraden under en längre tid är under 100.

Vad är en fondförsäkring?

Den som själv vill kunna bestämma över placeringarna i sin tjänstepension kan beroende på vilket kollektivavtal man tillhör välja att ha hela eller delar av sina pengar i en fondförsäkring. På det sättet kan du själv välja fonder.

Systemet med fondförsäkring påminner delvis om PPM-systemet. Gör du inget val hamnar du i förvaltarens förval, ett paket av fonder, som automatiskt sänker risken när du närmar dig pensionsåldern. Du kan också välja fonder själv.

Inom den kollektiva tjänstepensionen erbjuder Danica, Folksam, SPP, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, AMF, Länsförsäkringar, KPA och Movestic fondförsäkringar, men precis som med traditionell försäkring är inte samtliga alternativ valbara inom något av kollektivavtalsområdena, utan utbudet varierar.

Hur mycket pension du får från fondförsäkringen bestäms av värdeutvecklingen i dina fonder.

Tjänstepension inom kollektivavtal

De allra flesta, nio av tio löntagare, omfattas av kollektivavtal och har alltså sin tjänstepension genom något av de avtal som finns beroende på om du är arbetare eller tjänsteman och om du arbetar inom den privata eller offentliga sektorn.

De olika valmöjligheterna skiftar inom de olika avtalen. Det finns generellt ett begränsat antal fondbolag och fonder att välja mellan, men å andra sidan är avgifterna låga. Dessutom ingår tjänstegrupplivförsäkring och andra förmånliga försäkringar kan erbjudas.

De fyra stora kollektivavtalen

Avtalspension SAF-LO – privatanställd arbetare Valcentral: Fora

Avtalspension ITP1 och ITP2 – privatanställd tjänsteman Valcentral: Collectum

Avtalspension PA16 – statligt anställd Valcentral: SPV

Avtalspension AKAP-KR – anställd inom kommun och region (landsting) Valcentral: Pensionsvalet

Tjänstepension utom kollektivavtal

Du som har tjänstepensioner utanför kollektivavtalen har än mer att vinna på att gå igenom dina försäkringar, eftersom risken är stor för att avgifter äter upp onödigt mycket av ditt pensionskapital.

Exempel: En procentenhet dyrare avgift

Anna tjänar 36 000 kronor i månaden. Varje månad sätts 4,5 procent av i tjänstepension. Hon har 30 år kvar till pension.

Om avgiften är 1 procent högre kommer Anna att betala nästan 320 000 kronor mer i avgifter, alltså lägre pension, när hon blir pensionär (egentligen mer, eftersom detta förenklade räkneexempel bygger på att Anna inte har någon löneutveckling alls).

Tänk på att skillnaderna kan vara stora även om försäkringsbolagen är desamma, eftersom det är två olika prislistor, en med rabatt för kollektivavtalen, och en ordinarie för de utanför kollektivavtalen.

Vissa tjänstepensioner utanför kollektivavtalen förmedlas via aktörer som Söderberg & Partners och Max Matthiessen. Då är avgifterna än högre, ibland så höga som 2–3 procent. Så höga avgifter resulterar i kraftigt minskad pension. Det kan jämföras med fondavgifterna på icke-valen inom den kollektivavtalade tjänstepension som ofta är lägre än 0,2 procent.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -