BV: Nya möjligheter för Novo Nordisk

Aktieanalys Den okrönte diabeteskungen Novo Nordisk snubblade med sina diabetespreparat över en ny miljardmarknad - obesitas. Nu genomförs lovande studier med mer riktade preparat samtidigt som underliggande verksamhet utvecklas väl.

Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk nådde vid utgången av 2022 en marknadsandel inom diabetesvård på 32 procent (30) och där tuffar det på bra. Men det som kittlar investerarkollektivet nu är potentialen inom övervikt (obesitas). Där landade omsättningen på 16,9 miljarder DKK under 2022 vilket är i sammanhanget modesta 11 procent av bolagets totala omsättning. Men det är en fördubbling mot 2021 då området tog fart på allvar för Novo Nordisk.

Övervikt är nära knutet till diabetes och där har det visat sig att flera av de diabetespreparat som Novo Nordisk utvecklat har effekt även på viktminskning. Efter att data med diabetesbehandling med framför allt så kallade GLP-1 analoger uppvisade signifikant viktminskning utan allvarliga bieffekter så har efterfrågan också ökat dramatiskt.

Växer snabbt inom obesitas

Det viktigaste preparatet (aktiva substansen) i detta perspektiv är Semaglutid. Det har begränsade bieffekter, så på det stora hela är det ett väldigt säkert läkemedel och det har funnits länge på marknaden. Över tid har preparatets positiva påverkan på vikt blivit tydlig vilket lett till en del så kallad off-label användning där läkare kunnat förskriva det för patienter med övervikt trots att det inte varit godkänt för detta. Men häromåret kom ett genombrott då Novo Nordisk preparat Wegovy blev godkänt för viktminskning och försäljningen fyrfaldigades mellan 2021 och 2022, från 1,4 miljarder DKK till 6,2 MDKK.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 12 den 20 mars

Läs mer om Börsveckan.

Det är ett stort steg då off-label förskrivning brukar vara ganska begränsad men när det finns godkännande för indikationen övervikt så är det en helt annan marknad man talar om. Trots den höga tillväxttakten så utgör obesitas blott 11 procent av Novo Nordisk totala försäljning. Med 70 procent av alla amerikaner överviktiga på en marknad som i sin tur motsvarar mer än hälften av den globala läkemedelsförsäljningen så är det nog inte överdrivet att säga att potentialen är enorm. Vidare så har preparatet en väldigt gynnsam biverkningsprofil och med en injektion per vecka snarare än daglig administration så är det också bra för patienterna.

Nu är inte Novo Nordisk ensamt på diabetesmarknaden då även Eli Lilly och Sanofi är tunga inom området. Men med en marknadsandel på en knapp tredjedel inom diabetes är det rimligt att se det som ett golv även inom obesitasområdet. Och med Wegovy tog Novo Nordisk mer än 90 procent av den receptbelagda obesitasmarknaden i USA under 2021 så Novo Nordisk har ett försprång.

En intressant utveckling är att Novo Nordisk också utvecklar en kombinationsbehandling inom obesitas, Cagrisema, som är en kombination av en GLP-1 analog och en amylinanalog. Bägge dessa är beprövade preparat men kombinationen inom obesitas är ny. Enligt studiedata från fas-2 studien så gav kombinationen mer än dubbelt så stor viktnedgång som endera preparatet på egen hand, så data är väldigt lovande. Novo Nordisk har redan slutfört en fas-2 studie och en fas-3 studie har startats inom obesitas och en fas-3 studie skall starta inom diabetes. Allt detta ligger dock en bit framåt i tiden, men till dess kan man glädjas åt en positiv utveckling även i övriga portföljen. För storsäljaren Ozempic ökade försäljningen med 77 procent under 2022 till 59,8 miljarder DKK.

Hög tillväxt trots patentutgångar

Totalt ökade Novo Nordisk omsättningen med 26 procent under 2022, varav 16 procentenheter organiskt. Obesitas står som nämnts för 11 procent av omsättningen, sällsynta sjukdomar för drygt 12 procent och återstoden är diabetesläkemedel. Där ser vi en gradvis nedgång över hela linjen, inklusive tidigare storsäljaren Victoza (-18%) samt långverkande insulin (-7%) snabbverkande insulin (-1%) osv. Obesitasindikationen kommer således väldigt lägligt för Novo Nordisk som annars skulle få fallande tillväxttakt. Här handlar det om patentutgångar för bland annat Victoza där patenten går ut i år men där Novo Nordisk lyckats skydda preparatet med nya formuleringspatent som ger ett par år till.

Det är också en del av förklaringen till framgångarna med övriga preparat där man redan nu växlar över patienter på de nyare preparaten. Hur snabbt patentutgångarna kommer att slå mot försäljningen är lite oklart. Ibland går det oerhört snabbt för generika att ta över, men historiskt har vi sett exempel på insulinmarknaden där originalläkemedel stått sig ganska bra då de har egenskaper som kan vara svåra att kopiera.

Allt sammantaget så ser Novo ut att kunna öka omsättningen någonstans kring 15 procent i år där ledningen guidar för 13-19 procent. Vi räknar med en snäppet lägre tillväxt under 2024.

Stabila marginaler

lönsamhetsfronten noterar vi att bruttomarginalen taktar över 80 procent och rörelsemarginalen är stabila på 42,3 procent under 2022 (41,7) och ledningen guidar för en oförändrad marginal under 2023, vilket vi också räknar med. Bolaget är i princip skuldfritt och med ovanstående antaganden är värderingen kring 22x nästa års rörelseresultat (ev/ebit). Det är givetvis högt i absoluta tal, men attraktivt givet den långsiktiga höga tillväxtpotentialen. Novo är också ocykliskt och kan gynnas av stöket på aktiemarknaderna vi ser just nu.

tolv månaders sikt blir det köpråd.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 12 den 20 mars

Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -