Fed: En lite vagare centralbank

Makro USA:s centralbank höjde räntan och flaggade för att kampen mot inflationen går vidare, trots turbulensen i banksektorn. Däremot är centralbanken inte längre lika kategorisk kring räntesättningen framöver.

Den amerikanska centralbanken valde att fortsätta på åtstramningståget i samband med onsdagskvällens penningpolitiska besked. Styrräntan höjde med 0,25 procentenheter och bantningen av obligationsportföljen fortsätter i oförminskad takt. Fed:s styrränta ligger nu i spannet 4,75 – 5,00 procent.

Därmed följer Federal Reserve ECB i spåren och fortsätter att föra en mer ”normal” inflationsdämpande penningpolitik som inte tar särskilt stort intryck av den senaste tidens bankturbulens. Även om Fed-chefen Jerome Powell på den efterföljande presskonferensen medgav att en räntepaus faktiskt var uppe för diskussion inom den räntesättande kommittén (FOMC).

Viss hänsyn tas ändå till bankkrisen då Fed räknar med att den kommer att bidra till något stramare lånevillkor för hushåll och företag. Vilket i sig kommer att dämpa den ekonomiska aktiviteten, och förhoppningsvis inflationen, och på så sätt göra en del av jobbet som Fed:s räntehöjningar eftersträvar. Därför tonar också banken ner behovet av kommande räntehöjningar både i sitt pressmeddelande och i de kommentarer som Powell gav på presskonferensen.

Banken konstaterar dock att inflationen fortsatt är alldeles för hög och att arbetsmarknaden är stram så ytterligare höjning ser ut att finnas i pipeline. Det bekräftas också i de prognoser som de enskilda ledamöterna i FOMC presenterade där medianprognosen för styrräntan under 2023 ligger kvar på 5,1 procent. För 2024 höjdes medianprognosen på 4,3 procent.

Samtidigt gjorde Powell en del försök att trycka tillbaka de förväntningar på räntesänkningar under andra halvan av 2023 som prissätts på marknaden. Beskedet från Powell var att en eventuell räntesänkning dröjer till 2024. Något som inte verkar ha fått fäste på marknaden eftersom ränteförväntningarna snarast har dämpats efter Federal Reserves besked. På marknaden prissätts nu en styrränta på 4,3 procent till årsskiftet.

Initialt reagerade marknaden positivt på Fed-beskedet men en bit in på Powells presskonferens skiftade marknadshumöret till det negativa. Till det bidrog inte bara Powell utan även att finansministern Janet Yellen samtidigt höll en presskonferens om bankkrisen, och i samband med detta stängde dörren för en höjning av insättningsgarantin från dagens 250 000 dollar. Powell var samtidigt tydlig med att Fed anser att bankkrisen är under kontroll. Något som förhoppningsvis ska synas i att antalet banker som tar upp lån hos centralbanken minskar efter några rekordveckor.   

Att marknaden reagerade negativt kan också tolkas som att bankkris och höjda räntor ökar risken för att amerikansk ekonomi är på väg in i en djupare svacka och att risken för policymisstag också ökat.

Ska vi utgå från Fed:s budskap så väntar en ny räntehöjning senare under våren men att räntan toppar någonstans kring 5,25 procent. Det skulle i så fall vara samma räntenivå som nåddes innan finanskrisen 2007 – 2008.  Men precis som ECB betonar nu Federal Reserve att det är inkommande data som i hög grad kommer att styra över räntebesluten. Tidigare har banken varit väldigt tydliga med att nya räntehöjningar är på väg men är lite vagare på den punkten den här gången. Så det är trots allt ett lite mjukare penningpolitiskt besked från Federal Reserve.

Under torsdagen väntas penningpolitiska besked från bland annat Norges bank och Bank of England. Bägge bankerna väntas höja sina styrräntor med 0,25 procentenheter. I Norges fall skulle det innebära en styrränta på 3,0 procent medan den brittiska räntan landar på 4,25 procent.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -