Ökad politisk press på tyska Aixtron

Rapportkommentar Tyska Aixtron inleder året med en kalldusch för investerarna. I första kvartalet minskade försäljningen och vinsten kraftigt på grund av problem med exportlicenser till Asien. En ambitiös guidning för 2023 kräver att bolaget nu växlar upp.

I början på mars skrev Placera om Aixtron som landade i en köprekommendation. Sedan dess har aktien inte presterat och efter dagens nedgång om cirka 8 procent summeras nedgången till minus 15 procent. Dagens rapport var en påminnelse om riskerna att investera i bolag med hög andel försäljning till Asien. Senast idag rapporterade Bloomberg att Tyskland eventuellt kommer begränsa exporten till Kina gällande kemikalier som används inom halvledarindustrin.

Tyska Aixtron tillverkar maskiner som används inom tillverkningen av avancerade halvledare. Allt fler halvledare består  numera av materialen galliumnitrid (GaN) och kiselkarbid (SiC) istället för de klassiska halvledare som enbart består av kisel (Si). Fördelarna med de mer avancerade halvledarna är att de är mer energieffektiva, tål högre temperaturer och är mindre till storleken.

Dessa egenskaper har gjort att materialen blivit populära i produkter som exempelvis elfordon, datacenters och inom infrastrukturen för elfordon. Aixtrons utrustning används också för att tillverka komponenter till bland annat LED och MicroLED-skärmar vilket förväntas öka inom produkter som telefoner, surfplattor och smarta klockor.

En bredare användning av avancerade halvledare har gett bra genomslag i efterfrågan på Aixtrons maskiner vilket gynnat bolagets intäkt- och vinstutveckling senaste åren.

I första kvartalet summerades försäljningen till 77 (89) miljoner euro, vilket innebar en försäljningsminskning om 13 procent. Den minskade försäljningen i kombination med ökade kostnader tog ner vinsten rejält som rapporterades till 0,03 euro per aktie, vilket motsvarar en minskning om 75 procent jämfört med motsvarande period förra året. Nedgången förklaras av att bolaget inte haft tillräckligt med licenser för att sälja redan tillverkad utrustning till Asien.

Enligt bolagets VD Felix Grawet, uppstod utmaningarna med licenserna redan under slutet av fjolåret och situationen har förbättrats sedan slutet av februari. Enligt Felix Grawert skulle försäljningen varit väsentligt högre jämfört med första kvartalet i fjol om inte licensproblemen hade satt stopp för försäljningen.

Region Intäker M Eur Q1 23 Andel av intäkter Q1 23 Fsg. Tillväxt Q1 23
Asia 36 47% -39%
Europé 22 28% 13%
America 19 25% 100%
Källa: kvartalsrapport, Aixtron    

 

Med en stor exponering mot Asien främst i form av Kina blir problematiken med licenserna tydlig. I första kvartalet minskade försäljningen i regionen med hela 39 procent och stod ändå för nästan hälften av kvartalets försäljning. En betydligt bättre utveckling var utvecklingen i Americas där försäljningen dubblerades vilket också förmildrade den negativa utvecklingen sett på helhetsnivå. Bland annat är en av Aixtrons kunder den amerikanska halvledarjätten Texas Instruments.

När försäljningen av utrustning nu minskade bestod serviceintäkterna för 30 procent av omsättning. I vanliga fall är motsvarande siffra 25 procent.  Även om serviceintäkterna stod för en större andel, minskade dessa något jämfört med motsvarande period förra året.

I samband med rapporten upprepade bolaget sin prognos för helåret 2023. På helåret prognostiseras intäkter mellan 580 - 640 miljoner euro med en ebitmarginal om 25 – 27 procent. Samtidigt förväntas orderingången landa mellan 600 - 680 miljoner euro.

Mer positivt är att Aixtron växte orderingången under kvartalet som uppgick till totalt 140 miljoner och innebär alltså dubbelt så mycket som intäkterna för samma period. Sedan tidigare har bolaget dessutom en stor orderbok som uppgår till nästan 420 miljoner euro och består enbart av ordrar på utrustning (ingen service inräknad). Förutom en stor orderbok är bolaget skuldfritt med en kassa på över 300 miljoner euro.

Kursgraf Axitron - Tre år

En bra vinstutveckling senaste åren har gett bra fart på aktien som senaste tre åren avkastat cirka 200 procent. Efter dagens rapport skickade marknaden ner aktien drygt 7 procent.

Aixtron 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E
Intäkter, MEUR 270 430 463 600 650
Ebitmarginal,% 13 23 23 27 27
EPS 0,31 0,85 0,89 1,24 1,32
Källa: S&P Markets Intelligence      

 

Enligt S&P Market Intelligence är det idag 11 analytiker som täcker bolaget. De förväntar sig att intäkterna hamnar i mellersta intervallet av Aixtrons egna prognoser samtidigt som ebitmarginalen förväntas hamna i det övre intervallet. Efter dagens nedgång handlas aktien på 25 euro vilket ger ett P/e-tal på 20 och en EV/Ebit-multipel om 16. Det kan upplevas som relativt billigt för ett bolag som förväntas öka vinsten med 40 procent. Samtidigt är det uppenbart att det finns tydliga osäkerhetsfaktorer i vinstestimaten efter dagens rapport.

Aixtrons försäljningsutveckling visar sig vara i händerna på den politiska spänningen mellan väst och öst. Även om andra regioner fortsätter växa starkt är det inte i närheten för att försvara vinstutvecklingen vid en allt tydligare begränsning av exporten till Kina. Aixtron har visat sig ha utrustning som det råder stor efterfrågan på. Efterfrågan är dock oväsentlig om bolaget inte lyckas lösa utmaningarna med exportlicenserna.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -