Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan närmast oförändrat (-0.13 procent) och stängde på 855 punkter. Rent tekniskt har kursen brutit upp genom motståndet vid 826 punkter och återfinns innanför den stigande trend som identifierats på medellång sikt. 826 punkter är nu stöd. 886 punkter utgör närmaste motstånd.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 38 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 38. Vi har därmed en övervikt av pessimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 566 köp och 94 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 86 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Under de senaste 18 månaderna har Investtech-indexet för Nordens största bolag varit i stort sett oförändrat. Indexet för de näst största bolagen är bara något nedåt, medan småbolagen med en omsättning på 0.5-3 MSEK per dag gått ner mellan 25 och 30 procent. Är det nu dags för småbolagens revansch? I veckans artikel har vi fokus på småbolag som visar tekniska signaler om potentiellt fin utveckling framöver. Observera att risken i sådana bolag ofta kan vara hög.

 

Detaljhandelsbolaget Synsam som är verksamma inom optik ser ur ett tekniskt perspektiv intressant ut. Sedan kurstoppen i december 2021 har investerarna valt att sälja sig ur bolaget till lägre och lägre kurser. Men sedan mars i år har det hänt något.

Investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget och kursen har under den senaste tiden brutit upp genom två motståndsnivåer samt den fallade trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. I första skedet indikerar trendbrottet en svagare nedgångstakt men på kort sikt har det identifierats en stigande trendkanal.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 46.40 kronor och ett etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång och nästa motstånd återfinns runt 54.60 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen, vilket stärker den tekniska bilden i aktien.

Synsam är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Industrikoncernen Ependion AB (tidigare Beijer Electronics Group) ser tekniskt positiv ut och utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktien handlas runt all-time-high nivåer vilket är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget och det stärker den teknsika bilden.

Kursen har även marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 125 kronor. Ett etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt,’ med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång.

Ependion AB är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget ES Energy Save Holding som är specialiserade inom utveckling av värmepumpsteknik ser tekniskt negativ ut då investerare har valt att sälja sig ur bolaget till lägre kurser då köpintresset bland investerare har varit avtagande. Den högvolatila aktien har sedan årsskiftet backat runt 50 procent och ser vi på kursdiagrammen för medellång sikt så syns den negativa trendbilden.

Enligt Investtechs forskningsresultat på över 23000 aktier med fallande trendkanaler så är det stor sannolikhet att kursen kommer att fortsätta att underprestera och fortsätta utvecklas negativt

Kursen har även brutit ned genom stödet vid cirka 135 kronor och närmaste stödnivå återfinns först runt 27.50 kronor. Vidare nedgång är därmed signalerad, och det är nu motstånd vid 135 kronor vid reaktioner tillbaka.

ES Energy Save Holding är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

 

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -