Fonden som har fullt fokus på AI

Fondkommentar Nu finns det nya AI-verktyg som gör oss bättre och smartare. Chat GPT som nyligen lanserades hjälper oss enkelt att skriva bättre texter, skapa bilder och presentationer. Placera har hittat en börshandlad fond med fokus på olika typer av AI-bolag.

Artificiell intelligens - eller AI kort och gott - kommer sannolikt att utgöra en allt större del av våra liv och vi har bara börjat skrapa på ytan. AI hjälper till att lösa meningsfulla problem, skapa och ge större bekvämlighet, öka produktiviteten och inte minst förbättrad sjukvård.

AI är idag den snabbast växande området att investera i inom tekniksektorn. Riskkapitalet har de senaste året flockats till AI området. Artificiell intelligens skapar värde i alla branscher. Förmågan att omfamna och utnyttja AI skapar redan en konkurrensfördel för företag och ökar produktiviteten och lönsamheten.

AI handlar om att få datorer att lära sig att tänka som en människa. I grunden är det datorer som tränas med data och målet är att de ska utföra uppgifter som normalt utförs av människor minst lika bra eller bättre, och snabbare med mindre felmarginal.

Datorer ska bete sig mänskligt och det är datan som gör maskinen smart. Alla sektorer och industrier kommer att påverkas av AI och bli omstöpta i någon form. Genom AI kommer företag att få bättre och snabbare beslutsstöd.

AI anses vara en av de största innovationsdrivarna världen har sett. Det driver på förändringar i alla branscher. Inte minst för nästa generations telekommunikationsnät 5G som erbjuder en klart högre kapacitet och bandbredd som möjliggör realtidskommunikation av data från miljarder mobila- och IoT-enheter.

Det görs med hjälp av AI snabba framsteg inom självkörande fordonsteknik. Ett område där AI kan hjälpa till att avsevärt minska olycksfrekvensen och förbättra rörligheten för grupper som äldre. Och inte minsta utnyttja vägarna bättre genom att låta självkörande lastbilstransporter dominera vägarna på nätterna när de oftast är öde.

Det har fått en given plats inom läkemedelsutveckling. Nya läkemedel kan utvecklas snabbare. AI-drivna framsteg inom sjukvården kommer att leda till alltmer personliga lösningar, vilket förbättrar patientupplevelsen och det allmänna välbefinnandet.

AI har redan visat sig vara en innovation som ofta kan diagnostiserar specifika medicinska tillstånd mer exakt än mänskliga läkare. Och man kan upptäcka allvarliga sjukdomar som cancer tidigare, vilket minskar dödligheten och sänker kostnader för samhället.

Allt fler branscher lanserar AI-projekt i sina verksamheter för att påskynda den digitala omvandlingen. När fler arbetsflöden blir digitala öppnar det fler möjligheter för AI att driva ännu högre nivåer av automatisering och produktivitetsförbättringar. Via kraften från AI kan företag nu automatisera många av processerna inom sina leveranskedjor och förbättra logistik.

AI-teknik kan reducera och minimera farliga och repetitiva arbetsuppgifter genom virtuella digitala arbetare. Det är inte bara inom tillverkningsindustrin utan även inom kontorsuppgifter.  

Redan idag används AI för att ge personliga finansiella lösningar. Det är främst AI-drivna robotrådgivare, bland annat för att bedöma låntagarnas kreditvärdighet.

Inom jordbruket förlitar sig jordbrukare på djupinlärning tekniker för att förbättra skörden.

Företag runt om i världen arbetar också hårt för att hitta nya lösningar för att bekämpa och minska it-brottslighet. Genom att använda AI och maskininlärning för att automatisera hotdetektering kan företag svara på direkta cyberhot mer effektivt än traditionella programvarudrivna metoder.

AI handlar inte bara om rena teknikbolag. Idag finns det inget 100-procentigt AI-bolag. Men det finns många bolag som har börjat arbeta med AI inom olika delar av bolaget.  Och de stora teknik och tillväxtjättarna i USA var tidiga med på AI-trenden.

Meta, Amazon, Apple och Alphabet använder AI i alla sina verksamheter, allt från molntjänster, tjänster för att upptäcka bedrägerier och personliga assistenter.

Microsoft har fortsatt att investera i AI-företag, bolagets senaste förvärv Nuance för 20 miljarder dollar gjordes för att stärka bolagets position inom digitalisering av sjukvårdsindustrin.

Nvidia, som är ledande på avancerad halvledardesign för de bästa presterande halvledarna som behövs för AI-generering, spår en kraftigt ökad efterfrågan hos sina kunder. En efterfrågan som vida överstiger tidigare prognoser.

Men även andra typer av industribolag som Ford och John Deer har utvecklat produkter och infrastruktur inom AI.

Jag har tittat på Avanzas utbud av börshandlade fonder med inriktning på AI och det omfattar totalt fyra. De följer fyra olika index med fokus på bolag inom AI.

Indexen är ganska olika med skillnader i urvalen och viktningen av innehaven. Det gör att avkastningen över de tre senaste åren skiljer sig en hel del åt mellan de börshandlade fonderna.

Jag har valt att se på avkastningen på tre år för att se hur gått i såväl uppgång som nedgång på världens börser. Ett av indexen och en av de börshandlad fonderna har ingen historik för tre år.

Xtrackers Artific Intellig and Big Data UCITS ETF 1C är den fond som lyckats bäst. Den har lyckats få en högre avkastning än referensindexet Nasdaq 100, på både tre och ett års sikt. Detta till en standardavvikelse i nivå med Nasdaq 100 index.

Xtrackers Artific Intellig and Big Data UCITS ETF 1C med börskoden XAIX och ISIN kod: IE00BGV5VN51. Det är en passiv fond som replikerar Nasdaq Yewno Global AI & Big Data index.

Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index strävar efter att spegla utvecklingen på följande marknad för artificiell intelligens.

Det omfattar bolag som har exponering mot bland annat AI, big data, molntjänster, röstigenkänning, chatbottar och cybersäkerhet och som uppfyller vissa ESG-kriterier.

Indexet omfattar stora, medelstora och små bolag som är noterade på både utvecklade och tillväxtmarknader. Bolaget måste ha ett börsvärde baserat på de aktier som är tillgängliga för investerare på minst 500 miljoner dollar. Och en majoritet hör till någon av nedanstående undersektorer.  

Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index omfattar för närvarande 80 bolag. Bolagen i indexet viktas efter börsvärde och har ett tak så att inget bolag väger mer än 4,5 procent vid revideringstillfället. Indexet ombalanseras halvårsvis.

Xtrackers Artific Intellig and Big Data UCITS ETF 1C består av en klar majoritet av tillväxtbolag med hög kvalitet. Värderingen är inte avskräckande hög utan landar på p/e-tal 20 jämfört med Nasdaq 100 index som nu värderas på 24,7.

Fondens största övervikt är i USA-bolag som ligger på hela 88 procent. Sydkorea är näst största marknad med 4,7 procent av index. Totalt är fonden investerad i tolv länder men inga svenska eller nordiska investeringar.

Tekniksektor är inte överraskande den största sektorn i index med 73 procent. Kommunikation är näst största sektorn på 18 procent, följt av sällanköpsvaror och finansbolag.

De tio största innehaven i indexet väger 51 procent. Nvidia är största bolaget i indexet med 7,5 procent. Kursen har mer än fördubblats i år. Meta är näst största bolag och väger 7,3 procent. Även den aktien har fördubblat sitt värde i år.

Bolag vikt i %
NVIDIA 7,5
Meta Platforms 7,3
Alphabet Class A 5,0
Amazon 4,8
Apple 4,7
Microsoft 4,7
Salesforce 4,7
Samsung Electronics 4,2
Broadcom 3,9
Advanced Micro Systems 3,9
Källa: Morningstar 50,6

 

Xtrackers Artific Intellig and Big Data UCITS ETF 1C har haft en stark utveckling det senaste tre åren med en avkastning på närmare 60 procent.

Det går inte komma ifrån att under enskilda år och vissa tidsperioder kan AI-temat leverera lägre absolut avkastning än ett brett och vanligt globalt aktieindex. Och risken mätt som standardavvikelse är högre än ett brett aktieindex.

Xtrackers Artific Intellig and BigData UCITS ETF 1C  
Avkastning % 3 år 59,4
Avkastning % i år 29,6
Risk % 3 år 23,1
Betyg* NA
Index Nasdaq Yewno Global AI & Big Data index
Handelskod: XAIX
ISIN: IE00BGV5VN51
Avgift%/år 0,25
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: DWS
* Morningstar har 5-gradig skala  
Källa: Morningstar den 23 maj 2023  

 

Förvaltningsavgiften för Xtrackers Artific Intellig and Big Data UCITS ETF 1C är 0,25 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen. Och i vissa fall tillkommer en valutaväxlingsavgift om den börshandlade fonden är noterad utanför Stockholmsbörsen.

Fonden förvaltas av den tyska kapitalförvaltaren DWS som är en avknoppning från Deutsche Bank med huvudkontor i Frankfurt och är även börsnoterat på Frankfurtbörsen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -