Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Vivesto, Elekta och Promimic finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Strax, som säljer mobila tillbehör, redovisar ett rörelseresultat på -0,3 miljoner euro (0,9) för det första kvartalet 2023.

Ebitda-resultatet från kvarvarande verksamhet uppgick till 0,2 miljoner euro (1,3) under kvartalet och nettoresultatet blev -3,3 miljoner euro (-0,7).

Nettoomsättningen uppgick till 19,3 miljoner euro (31,9). Minskningen om 39,5 procent jämfört med föregående år hänvisar bolaget främst till en nedgång om 13,7 miljoner euro i försäljningen av antigentest för covid-19.

Forskningsbolaget Xintela redovisar ett rörelseresultat på -15,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (-16,0). Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet, i likhet med motsvarande period i fjol.

Nettoresultatet låg på -15,8 miljoner kronor (-16,4). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -5,4 miljoner kronor (-8,9) och bolagets likvida medel var 2,4 miljoner kronor vid kvartalets utgång (2,3).

Spotlight-listade forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 på -2,9 miljoner kronor (-3,5). Nettoresultatet låg också på -2,9 miljoner kronor (-3,5). Bolaget hade ingen omsättning under det gångna kvartalet (O).

Selectimmune ska gå ihop med Hamlet Pharma, som också handlas på Spotlight Stock Market. Fusionen kommer att genomföras genom att Hamlet Pharma absorberar Selectimmune.

Sun4energy redovisar en omsättning på 70,2 miljoner kronor (19,8) och ett rörelseresultat på 4,3 miljoner kronor (-4,0) för första kvartalet 2023. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,4 miljoner kronor (-6,1).

Wicket Gaming redovisar ett ebitda-resultat på -2,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Rörelseresultatet (ebit) blev -4,9 miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 4,6 miljoner kronor. Bolaget redovisar inga jämförelsetal för koncernen för kvartalet.

Mindark, ett digitalt underhållningsbolag som driver spelet Entropia Universe och som noterades på Spotlight i slutet av januari, redovisar en omsättning på 26,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2023 (21,9). Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 4,2 miljoner kronor (4,7).

Scout Gaming, som levererar olika lösningar till bettingbolag och media, redovisade en omsättning från spelverksamheten på 6,5 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 (6,7).

B2B-intäkterna ökade till 5,4 miljoner kronor (2,4) medan B2C-intäkterna minskade till 1,1 miljoner kronor (2,9). Bolagets ebitda-resultat uppgick i kvartalet till -9,4 miljoner kronor (-23,6).

Zignsec, som utvecklar plattformar för id-verfieringslösningar, redovisar ett ebitda-resultat på -5,5 miljoner kronor (-3,6) för det första kvartalet 2023. Rörelseresultatet på ebit-nivå blev -23,6 miljoner kronor (-24,7). Nettoomsättningen uppgick till 22,1 miljoner kronor (24,3).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 miljoner kronor (-11,0). Nettoresultatet var -23,4 miljoner kronor (-24,6) och resultatet per aktie var -0:50 kronor (-0:73).

Forskningsbolaget Saniona redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -21,1 miljoner kronor (-133). Resultatet efter skatt förbättrades till -21,7 miljoner kronor (-133).

Rörelsens intäkter minskade till 2,2 miljoner kronor (6,6). Rörelsekostnaderna sjönk från 140 till 23 miljoner kronor. Likvida medel var vid rapportperiodens utgång 88 miljoner kronor (279).

Saas-bolaget Hubbster hade en nettoomsättning på 4,7 miljoner kronor (2,8) och ett resultat efter skatt om -4 3 miljoner kronor (-5,3) under det första kvartalet 2023. Årligt återkommande intäkter uppgick till 12,9 miljoner kronor.

Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till 0,2 miljoner kronor (4,3) och likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (4,3).

Skalpkylningsbolaget Dignitana redovisar ett rörelseresultat om -3,5 miljoner kronor (-6,1) i det första kvartalet 2023. På ebitda-nivå var resultatet positivt, uppger bolaget i rapporten.

Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (-6,5) Nettoomsättningen steg till 21,5 miljoner kronor (15,9), motsvarande en ökning om 35 procent.

Antalet nya patienter ökade 20 procent under det första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, och antalet behandlingar ökade med 32 procent.

CLS, som utvecklar laserbaserade behandlingssystem, redovisar ett rörelseresultat på -15,1 miljoner kronor (-14,0) för det första kvartalet 2023. Resultatet efter skatt blev -21,3 miljoner kronor (-13,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:15 kronor (-0:21). Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,7).

Gruvbolaget Eurobattery Minerals redovisar ett rörelseresultat efter finansiella poster på -3,3 miljoner kronor (-2,4) för det första kvartalet 2023. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 miljoner kronor (0,5).

Forskningsbolaget Vivesto, som förut hette Oasmia, redovisar ett rörelseresultat på -21,5 miljoner kronor (-26,3) för det första kvartalet 2023. Resultatet efter skatt blev -20,4 miljoner kronor (-26,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:06). Bolaget saknade nettoomsättning under kvartalet (0).

Byggbolaget Sernekes rörelseresultat blev 1 miljoner kronor i det första kvartalet 2023 (36). Intäkterna uppgick till 2.116 miljoner kronor (2.052). Orderingången uppgick till 1.303 miljoner kronor (1.837). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -441 miljoner kronor (-5).

Den 25 april lade Doxa ett offentligt uppköpsbud på Serneke, ett bud som styrelsen rekommenderar aktieägarna i Serneke att acceptera.

Byggentreprenadföretag Byggpartner, noterat på handelsplattformen Nasdaq First North, redovisar ett rörelseresultat på -204 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (11).

Byggpartner meddelade i början av maj att det skulle ta projektnedskrivningar och riskreserveringar om 220 miljoner kronor under kvartalet och att rörelseresultatet preliminärt skulle landa kring -205 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev -17,9 procent (1,8).

Realfiction, som är verksamt inom så kallade reality-lösningar, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -1,2 miljoner kronor (0). Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljoner kronor (3,2).

Resultatet efter skatt var -1,4 miljoner kronor (0,4) medan resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (0:02).

Nanoform redovisar ett ebitda-resultat på -4,5 miljoner euro (-4,6) i det första kvartalet 2023.

Intäkterna låg på 0,7 miljoner euro (0,8). Bruttomarginalen var 78 procent (92). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,6 miljoner euro (-5,4) med likvida medel på 62,0 miljoner euro (91,7) vid rapportperiodens utgång.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett justerat ebit-resultat på 832 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår avseende perioden februari till april 2023. Enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser väntades ett justerat ebit-resultat på 671 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 5.125 miljoner kronor. Här var snittestimatet 4.827 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 6.359 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i sammanställningen var 6.577 miljoner kronor på denna punkt.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:40 kronor per aktie för räkenskapsåret. Här väntades en utdelning om 2:01 kronor per aktie.

Bioteknikbolaget Promimic hade en nettoomsättning på 6,2 miljoner kronor (1,9) och ett rörelseresultat på -3,3 miljoner kronor (-5,1) under det första kvartalet 2023.

Periodens kassaflöde uppgick till 1,2 miljoner kronor (-3,8) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 60,7 miljoner kronor (5,6).

Nettoresultatet uppgick till -3,3 miljoner kronor (-5,1 och resultatet per aktie var -0:18 kronor (-0:41).

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -