Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Ogunsen, Alpcot, Gomspace, Albert och Qlosr finns bland bolgen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Bemanningsföretaget Ogunsen, som tidigare hette SJR, redovisar ett rörelseresultat på 16,8 miljoner kronor för det första kvartalet (14,4). Nettoresultatet blev 13,2 miljoner kronor (11,3).

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (123).

MBRS, ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet, redovisar en nettoomsättning på 52,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (138). Rörelseresultatet uppgick till -6,2 miljoner kronor (-26,6).

Finansplattformen Alpcot redovisar provisionsintäkter på 20,3 miljoner kronor för årets första kvartal (14,5). Rörelseintäkterna uppgick till 21,5 miljoner kronor (7,9). Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner kronor (-7,7) och resultatet efter skatt var 3,9 miljoner kronor (-7,9).

Vid kvartalets utgång hade Alpcot cirka 8,9 miljarder kronor i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten var cirka 8.600. Bolaget hade dessutom cirka 14.600 kunder med ett försäkringsengagemang.

Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett rörelseresultat på -3,8 miljoner kronor (-3,1). Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande period för ett år sedan. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,3 miljoner kronor (-1,2) med likvida medel om 26,7 miljoner kronor (6,1) vid rapportperiodens utgång.

Kommunikationsbyrån Thinc Collective redovisar nettoomsättning på 73,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (72,3). Ebitda-resultatet ökade till 3,9 miljoner kronor (1,0) och ebitda-marginalen var 5,2 procent (1,3).

Nanosatellitbolaget Gomspace redovisar ett rörelseresultat på -14,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (4,2). Nettoomsättningen blev 78,2 miljoner kronor (78,4). Orderingången uppgick till 33,5 miljoner kronor (41,5). Resultatet efter skatt var -14,4 miljoner kronor (3,4).

Utbildningsteknikbolaget Albert redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -22,5 miljoner kronor (-25,1). Nettoomsättningen steg med 93 procent till 47,5 miljoner kronor (24,6), varav 15 procentenheter organisk tillväxt och 78 procentenheter förvärvad tillväxt.

Årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 213 miljoner kronor (116), en ökning med 84 procent, varav 16 procentenheter organisk tillväxt och 68 procentenheter förvärvad tillväxt.

Ebita-resultatet förbättrades till -10,2 miljoner kronor (-22,4), vilket enligt grundarna beror på den förändring i fokus från tillväxt till lönsamhet som kommunicerades i samband med förvärven i slutet av 2022.

Resultatet efter skatt blev -20,3 miljoner kronor (-24,6) medan resultatet per aktie landade på -0:81 kronor (-1:39).

Qlosr, som säljer IT-lösningar, redovisar rörelseintäkter på 144 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (121) varav 5,3 procent enligt företaget utgjordes av organisk tillväxt.

Prenumerationsintäkter ökade med 13,6 procent och uppgick till 65,9 miljoner kronor, varav 4,2 procent var organisk tillväxt.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, blev 8,5 miljoner kronor (7,0) medan resultatet efter skatt var -11,3 miljoner kronor (-7,7).

Kassa och bank minskade under kvartalet med 11,5 miljoner kronor och uppgick vid periodens slut till 35,2 miljoner kronor.

Toprights omsättning minskade till 28,1 miljoner kronor (61,9) under första kvartalet och ebitda-resultatet blev -13,1 miljoner kronor (0,6). Affärsområdena Topsolutions och Topenvironment gick enligt plan under första kvartalet, enligt bolaget.

Operativt kassaflöde var -3 miljoner kronor (-0,1).

Bekräftade order från kund under första kvartalet var 27,7 miljoner kronor och den totala orderstocken inom koncernen fram till rapportdatum är 123 miljoner kronor.

Invoicery, som äger Frilans Finans som är en egenanställningsplattform som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -0,5 miljoner kronor (1,8).

Nettoomsättningen steg med 4 procent till 363 miljoner kronor (349).

I Sverige var omsättningsökningen 2,7 procent till 337 miljoner kronor medan internationella marknader växte 22,3 procent till 25,7 miljoner kronor.

Nettoresultatet sjönk till -0,9 miljoner kronor (1,3).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -