Hållbara investeringar – Topp 5 utmaningar för investerare

ANNONS Riskutsatt kapital. Värdet på, och intäkter från, investeringar kan både öka och minska i värde och kan inte garanteras. Investerare riskerar att inte få tillbaka det belopp som ursprungligen investerats.

Investerare i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) vänder sig i allt högre grad till hållbara index för att uppnå sina investeringsmål.

Tillgångar i hållbara indexerade produkter (ETF:er och indexfonder) i EMEA har mer än fyrdubblats sedan 2016.

Källa: BlackRock, GBI, per juli 2022. Endast i illustrativt syfte.
Förvaltade tillgångar ($milj.)

Här är de fem största utmaningarna som europeiska investerare står inför i samband med denna förändring.

1.Att utveckla portföljen

Att bygga en hållbar portfölj som är skräddarsydd för specifika krav kan vara tidskrävande, och effekterna av hållbara investeringar på både det finansiella resultatet och hållbarhetsprofilen för den övergripande portföljen kan vara otydliga.

Vår strategi: iShares erbjuder transparens och valmöjlligheter för investerare genom ett brett utbud av hållbara ETF:er.

Investerare kan:

Utvärdera en fond baserat på olika hållbarhetsegenskaper på iShares ETF-produktsidor.

Bygga en portfölj med hjälp av iShares hållbara ETF:er.

Risk: Överväganden kopplade till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ("ESG") som diskuteras här kan påverka ett investeringsteams beslut att investera i vissa företag eller branscher. Resultaten kan skilja sig från portföljer som inte tillämpar liknande ESG-hänsyn i sin investeringsprocess.

2. Att förstå data

Investerare måste kunna hitta och tolka ESG-data så att de kan bedöma de mätbara hållbarhetsegenskaperna hos sina investeringar.

Vår strategi: På iShares tror vi att standardisering inom branschen kommer att leda till ökad stringens och transparens för alla investerare.

• Vårt risk- och portföljhanteringssystem, Aladdin®, integrerar över 10 000+ ESG-mått från en rad olika tredjepartsdataleverantörer, så att investerare kan bedöma en rad hållbara egenskaper.¹

Besök Avanza.se för att se iShares ETF:er som är tillgängliga för handel

3. Att välja rätt produkt

För att möta investerarnas efterfrågan har ett stort antal hållbara fonder lanserats i Europa under det senaste året som använder olika metoder. Med så många hållbara produkter behöver investerarna klarhet i hur de ska navigera bland alternativen.

Vår strategi: För att hjälpa investerare att välja en ETF som ligger i linje med deras investerings och hållbarhetsmål klassificeras våra hållbara ETF:er enligt fyra tillvägagångssätt i BlackRocks Sustainable Investing Platform:

Per den sista december 2022.

4. Klimattrenden

Klimathänsyn fortsätter att vara en avgörande faktor för investerare att ta hänsyn till, men investerare är ofta inte säkra på hur de ska införliva dessa i sina portföljer.

Vår strategi: BlackRock har en rad exponeringar som hjälper investerare att införliva klimatriktmärken och om de väljer att göra det, navigera i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Spotlight: Paris-aligned Benchmarks (PAB)

ETF:er som följer klimatspecifika Paris-Aligned Benchmarks (PAB) är ett sådant alternativ som finns tillgängligt för investerare. Dessa ger investerare ett tydligt alternativ att investera med klimatet i åtanke.

Endast i illustrativt syfte. Listan ovan är inte uttömmande utan representerar olika sätt som investerare kan ta hänsyn till specifika klimatmål.

5. Bolagsengagemang

Investerare vill försäkra sig om att deras fondleverantör stödjer långsiktigt värdeskapande genom engagemang i bolagen.

Vår strategi: iShares backas upp av BlackRocks stewardship team, som är ett av de största i branschen. Teamet har mer än 70 medarbetare fördelade över 10 kontor runt om i världen.²

Detta gör det möjligt för teamet att aktivt samarbeta med bolag året runt och med en god förståelse för lokala bolagsstyrningsnormer.

Under året som gått mellan stämmosäsongen 2021 och 2022 slog BlackRocks rekord i antalet möten med portföljbolagen.

Stewardship i siffror:³

Vi hade kontakt vid över 3 690+ tillfällen med över 2 460 unika företag på 55 marknader.

Källor: ¹BlackRock, 31 december 2022. ²BlackRock, 01 februari 2023. ³BlackRock, 11 juli 2022, återspeglar data 01 juli 2021 till 30 juni 2022.

Besök Avanza.se för att se iShares ETF:er som är tillgängliga för handel

Detta dokument är marknadsföringsmaterial. Innan du investerar bör du läsa prospektet och PRIIPs KID som finns tillgängligt på www.blackrock.se, som innehåller en sammanfattning av investerarnas rättigheter.

Information om tillsyn

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Detta dokument utfärdas av BlackRock (Netherlands) B.V. och är auktoriserat och under tillsyn av Nederländernas myndighet för finasiella marknader. Registrerat kontor: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 - 549 5200, tel: 31-20-549-5200. Handelsregister nr 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligtvis in.

© 2023 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS och iSHARES är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och på andra platser. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 2926065

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -