De bästa globalfonderna på tre år

Fondkommentar Globalfonder har de tre senaste dramatiska börsåren bjudit på en genomsnittlig årsavkastning som är högre än snittet de senaste 20 åren. Placera har listat Globalfonderna som klarat den svängiga perioden bäst.

Knappt hälften av det svenska aktiefondssparandet är placerat i globalfonder, enligt Fondbolagens förening. Det motsvarar runt 2 139 miljarder kronor. Placera synar de 20 bästa globalfondernas utveckling de tre senaste åren.

Först backar vi bandet och ser vad som hänt under treårsperioden. De första två åren präglades av Covidpandemin och nedstängningar av stora delar av den globala ekonomin.

Covidpandemin skapade stora stimulanser från centralbanker och regeringar, marknadsräntor som var på minus gynnade börserna i hög grad. Digitaliseringen tog fart på riktig, något som fick många tillväxtorienterade aktier stiga mycket i pris.

Börstoppen för många tillväxtbolag nåddes i februari 2021, när de första signalerna på kraftigt stigande inflation och stigande marknadsräntor överraskade finansmarknaden.

Ett år senare fick vi uppleva det osannolika när Rysslands angrepp och invasion av Ukraina blev verklighet. Invasionen satte ytterligare fart på inflationen samtidigt som centralbankerna snabbt bytte fot från stora stimulanser och ultralätt penningpolitik till en åtstramande med kraftiga räntehöjningar.

Högre räntor minskade dramatiskt riskaptiten för tillväxtaktier.

Rotationen till värdebolag hos investerarkollektivet inleddes samtidigt som man började sälja av räntekänsliga tillväxtbolag. 2022 var det sämsta året sedan millennieskiftets it-bubbla för de räntekänsliga tillväxtaktierna.

Trots pandemi, rusande inflation och krig i Europa har en global indexfond som följer MSCI All Countries World index ökat med 51 procent mätt i kronor under perioden.

Ännu mer överraskande är det att MSCI All Countries World index genererat en genomsnittlig årsavkastning på 14,8 procent under treårsperioden, mätt i kronor. Det är betydligt över snittet för de senaste 22 åren som landar på 8,6 procent per år.

Avkastningen under de senaste tre åren är spretig på sektornivå. De tio globala huvudsektorerna visar på en stor skillnad i avkastning. Energisektorn sticker ut med klart högsta avkastning på 100 procent.

Den följs av tekniksektorn med en avkastning på knappt 42 procent och industrisektorn med 38 procent.

Tuffast har det varit för de defensiva sektorerna allmännyttiga bolag och telekommunikation som avkastat 1 respektive 6,5 procent på tre år.

Värt att notera är att den svenska kronan har tappat betydligt i värde mot den amerikanska dollarn under perioden. Dollarn har stigit med 22 procent, vilket gett en klar medvind för dollartillgångar när vi räknar om avkastningen till svenska kronor. 

Eurons framfart har varit lugnare med en uppgång på 13 procent, men i princip hela uppgången har kommit det senaste året.

Jag har listat de 20 globalfonder som har högst avkastning de senaste tre åren från Avanzas fondutbud på drygt 180 fonder.

Listan fångar upp flera intressanta och starka investeringstrender de senaste åren. Den innehåller en klar majoritet av aktivt förvaltade globalfonder, med en majoritet med fokus på värdebolag. Några av globalfonderna investerar i medelstora bolag.

 

Fond 3 år Standardavvikelse
Fidelity FAST Global A 150,3% 18,2%
Spiltan Globalfond Investmentbolag 88,7% 14,0%
Sparinvest SICAV Global Value EUR R 83,6% 15,6%
Storebrand Global Value A 82,9% 16,1%
Evli Global B 80,2% 13,3%
Jupiter Global Value L USD Acc 79,5% 13,8%
Invesco Global Equity Income A USD Acc 79,0% 13,5%
SKAGEN Focus A 78,4% 33,2%
Storebrand Global Multifactor A 77,6% 13,5%
Evli Global X B SEK 76,5% 12,9%
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R 75,5% 14,2%
Swedbank Robur Globalfond A 75,3% 14,7%
JPM Global Focus A (acc) EUR 74,8% 14,3%
SKAGEN Vekst A 74,7% 13,4%
M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc 73,1% 11,9%
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD 72,6% 13,8%
Pareto Global B 67,5% 14,7%
BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2 66,1% 13,5%
M&G (Lux) Glb Sustainable Paris 64,1% 10,9%
Allianz Global Equity Insights 63,8% 15,7%
Källa: Avanza, Morningstar 040823    

 

Listan består även av några systematiskt förvaltade fonder och en passivt förvaltad fond. Spridningen spänner från 64 till 150 procents avkastning, och risken i fonderna mätt som standardavvikelse från 10,9 procent till 33 procent.

Klart högst avkastning har Fidelity FAST Global A. Fonden är aktivt förvaltad som namnet antyder, FAST står för Fidelity Active Strategy. Fonden investerar i huvudsak i medelstora bolag.

Fonden har 92 investeringar, över hälften av bolagen är klassificerade som medelstora bolag och en tredjedel är investerat i små bolag. Bolagen har en karaktär av värdebolag.

Fondens tio största bolag väger 42 procent av fondens värde. Brittiska industribolaget Rolls-Royce väger tyngst på 6,8 procent. Svenska telekomjätten Ericsson är fondens tredje största innehav på 4,3 procent.

Spiltan Globalfond Investmentbolag som placerar sig med näst högst avkastning på knappt 89 procent är passivt förvaltad. Fonden investerar i ett 30-tal utvalda bolag med investmentsbolagskaraktär.

Fonden har en inbyggd spridning på betydligt fler bolag då varje enskilt innehav ger exponering mot fler underliggande bolag inom flera olika branscher. Innehaven i fonden är sammansatta på ett sätt som ger en geografisk spridning som liknar fördelningen i ett globalt aktieindex.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway är fondens största innehav på 8,1 procent, följt av Googles moderbolag Alphabet. Berkshire Hathaway aktien har under perioden avkastat 75 procent och Alphabet 72 procent i lokal valuta.

Listan innehåller flera systematiska och modellbaserade förvaltade fonder. Storebrand Global Value är den som haft högst avkastning på 83 procent.

Storebrand Global Value A har en egenutvecklad investeringsmodell som identifierar och väljer ut bolag baserat på ett förutbestämt antal fundamentala indikatorer och kriterier som utmärker värdebolag.

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst. Fonden investerar normalt i mellan 60 och 100 medelstora och stora företag över hela världen.

Jämfört med en global indexfond har Storebrand Global Value en liten avvikelse på sektor- och regionnivå. Det innebär att USA är fondens största investeringsmandat på 65 procent, följt av japanska bolag med knappt 8 procent – väl i nivå med världsindex.

Amerikanska mediabolaget Omnicom Group är fondens största innehav på 3 procent. Aktien har stigit med 52 procent.

Systerfonden Storebrand Global Multifactor återfinns lite längre ner på vinnarlistan. Fonden kombinerar systematiska investeringar i fyra så kallade faktorer. De faktorer som fonden investerar efter är värdebolag, småbolag, momentum-effekten och låg risk.

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 små, medelstora och stora företag. Var och en av de fyra faktorerna står för runt en fjärdedel.

En annan fond som sticker ut är Swedbank Robur Globalfond som är med bland Placeras utvalda fonder. Fonden är en av få fonder på listan som är klassificerad som en Global, tillväxtbolag.

Fonden förvaltas av Kristofer Barrett som även förvaltar Swedbank Robur Technology.

Förvaltaren letar bland tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt intressanta värdebolag. Att hitta bolag med värdeskapande teman och strukturell tillväxt är en viktig del i investeringsstrategin.

Idag har fonden 77 investeringar med en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag. De 10 största innehaven väger runt 50 procent. Hälsovårdsbolaget Centene är fondens största innehav på drygt 8 procent.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -