Svala signaler från blankat Hexatronic

Rapportkommentar Det har inte saknats dramatik på börsen kring Hexatronic senaste tiden. En hög andel blankat kapital, en populär aktie bland privatinvesterare och en parabolisk uppgång skapar starka känslor. Dagens rapport ger inga tydliga signaler om framtiden.

Senast Placera skrev om Hexatronic var i slutet av maj. Enligt analystjänsten Holdings var då över 14 procent av kapitalet blankat. Samtidigt hade bolaget nyligen fått kritik gällande bland annat transparens och tidigare förvärv. Den mest högljudda blankarfirman passade även på att förklara att bolaget var oinvesterbart. Idag, tre månader senare, är Hexatronic fortfarande en av börsens mest blankade aktier, även om det totala antalet blankade aktier minskat väsentligt.

Hexatronic-aktien hade ett starkt momentum under första halvan av sommarmånaderna och noterade kurser över 90 kronor i mitten på juli, vilket innebar en uppgång om drygt 30 procent sedan slutet på maj.

Aktien handlades svagt inför rapporten och fram till dagens rapport summerades uppgången sedan slutet av maj till 7 procent. Efter morgonens rapport handlas aktien runt 63 kronor, vilket innebär mer än en halvering sedan toppen i fjol och en nedgång om cirka 9 procent sedan slutet på maj. Sannolikt har majoriteten av blankarna gjort en bra affär så här långt.

Hexatronic designar, tillverkar och säljer produkter och tjänster inom fiber. Kunderna kan vara både teleoperatörer och nätverksägare. Den strukturella trenden som driver på efterfrågan är en ökad digitalisering i samhället där kraven på nätverken ökar. Produktutbudet är brett och innefattar allt från dukt (rör) och fiberkablar till avancerade systemskåp.

Boalget har gynnats av en kraftig fiberutbyggnad till hushållen. Den svenska marknaden som redan är mättad skiljer sig från länder som exempelvis Tyskland och Storbritannien. Enligt en rapport från FTTH Council Europe är antalet hushåll med fiber i Tyskland och Storbritannien på 7 respektive 11 procent. Det kan jämföras mot EU-snittet som ligger på nästan 50 procent. Förutom den organiska tillväxten har Hexatronic gjort en hel del förvärv i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien för att kapitalisera på den framtida fiberutbyggnaden och bredda produkt- och tjänsteerbjudandet.  

Hexatronics vinstutveckling har senaste åren exploderat, vilket bland annat förklaras av en kraftigt internationell tillväxt när den svenska marknaden började mättas under åren innan pandemin.

Källa: Hexatronic

I bolagets rapport för andra kvartalet summerades nettoomsättningen till 2 258 (1 662), vilket innebar en tillväxt om 36 procent. Effekten från förvärv och valuta är dock tydlig och organiska tillväxten var i stället 7 procent. Samtidigt rapporterades en EBITA-marginal över bolagets egna lönsamhetsmål och ett stärkt kassaflöde, vilket förklaras av högre bruttomarginal, lägre rörelsekostnader och minskade lagernivåer.

Region Q2 23, Msek Fördelning Tillväxt
Sverige 176 8% -28%
Övriga Europa 1 099 49% 47%
Nordamerika 828 37% 58%
APAC och Övriga världen 156 7% 7%
Totalt  2 258 100% 36%

Källa: Hexatronic

Framför allt är det Nordamerika och övriga Europa som visar på en stark försäljningsutveckling. I Nordamerika görs dessutom kapacitetsinvesteringar och för tillfället byggs Hexatronics fjärde duktfabrik (mikrorör) som förväntas vara i drift om drygt ett år. Svenska regionen som är fortsatt mättad visar på en negativ tillväxt (svåra jämförelsetal) och står nu för en liten del av den totala nettoomsättningen.

Precis som för andra bolag där leveranskedjan är en väsentlig del av dynamiken i kundrelationen, svällde orderboken under pandemiåren. När orderboken nu korrigeras förbättras kassaflödet, dock sjunker orderboken väsentligt vilket kan se dramatiskt ut vid en jämförelse på årsbasis. På bolagets telefonkonferens sa vd Henrik Lyon att nedgången i orderboken främst beror på korrigeringar, även om den har påverkats av en generellt svalare efterfrågan.

Hexatronic förklarar själva att orderboken under normalförhållanden motsvarar två månaders försäljning. Under pandemiåren svällde orderboken till fem månaders försäljning och är nu nere på tre månader. Detta indikerar att orderboken lär fortsätta korrigeras kommande period. Dynamiken i orderboken kan vara viktig för bedömare att förstå, men den avgörande faktorn för Hexatronic är hur väl de långsiktigt lyckas hålla en fortsatt hög efterfrågan på bolaget produkter och tjänster.

I kvartalsrapporten för andra kvartalet flaggar bolagets vd Henrik Lyon för att efterfrågan under andra halvåret är något svalare och att tillväxten i enskilda regioner kommer att utebli. Det förklaras enligt honom av högre räntor och inflation som leder till längre investeringsbeslut hos kunderna.

Hexatronic 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Msek 6 500 9 400 11 600 13 800
Ebitamarginal 16,60% 17,30% 16,40% 16,40%
Ebita, msek 1 090 1 600 1 900 2200
EPS 3,89 5,30 6,83 8,33
P/E 36 14 11 9
Ev/Ebita 28 11 9 8

Källa: Factset

I Factset finns idag estimat från tre analytiker och de lär sannolikt revideras ned kommande period med tanke på bolagets kommentarer kring kommande halvår. Analytikerna förväntar sig en vinst på drygt fem kronor per aktie för helåret 2023 vilket innebär ett P/e-tal om 14 och en skuldjusterad EV/EBITA-multipel om 11 på innevarande år. Det får anses relativt rimligt ur ett kortsiktigt perspektiv då Hexatronic trots allt är en kabeltillverkarare och för tillfället har en vikande tillväxt och samtidigt beskriver kommande period som svalare gällande efterfrågan. Värderingen är dock något lägre än de europeiska konkurrenterna Prysmian och Nexans.

När börsen är kortsiktig kan det finnas ett värde att lyfta blicken ett par år. Att som investerare agera precis som alla andra vid samma tillfälle gör det svårt att långsiktigt lyckas med investeringar.

Precis som tidigare tror jag att det inte är någon stress att köpa aktien. Rekordmarginaler och haltande tillväxt är ingen bra kombination för en akties utveckling. Dock har värderingen sjunkit drastiskt, vilket i stället skapar möjligheter till multipelexpansion om tillväxttakten förbättras på sikt. Jag behåller köprekommendationen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hexatronic Group Köp 63,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -