New Wave gasar i uppförsbacke

Rapportkommentar Marknaden har blivit tuffare för kläd- och presentföretaget New Wave och vinsttillväxten mattas av. Hösten bjuder på en uppförsbacke men en offensiv strategi och låg värdering talar för aktien.

När New Wave rapporterar är frågor om lagernivåer och efterfrågetrender alltid av stort intresse, men det som har seglat upp som den stora ödesfrågan för aktiekursen är hur uthållig den nya marginalnivån är.

Målet på 15 procents rörelsemarginal var tidigare att betrakta som något av ett drömmål, men efter att ha passerat det under flera kvartal har risken för en tillbakagång istället fungerat som ett hot mot aktien. Det var precis vad som hände när vd Torsten Jansson i bokslutet tidigare i år pekade på att investeringar i produktutveckling, marknad och nyetableringar sannolikt kommer att minska marginalen tillfälligt, men att målet ändå är att över tid ligga på minst 15 procent i genomsnitt.

Aktiemarknaden ryggade tillbaka men redan i rapporten för första kvartalet kom en lättnad då marginalen i detta säsongsmässigt svaga kvartal låg på 14,7 procent.

I onsdagens rapport för andra kvartalet återkom oron med besked. Marginalen har visserligen klättrat över målnivån igen och klockar in på 15,8 procent men ställt mot samma kvartal i fjol är det en tillbakagång från 17,4 procent.

Mätt på de senaste 12 månadernas rullande resultat ligger marginalen nu på 17,1 procent. Även om andra kvartalets marginal blev i underkant av förväntningarna så understryker helårssiffran att marginalen har höjts på ett uthålligt sätt. Men utvecklingen påminner också om att nya förvärv och ett ökat marknadsföringsbehov kommer med ett pris i form av en marginalbroms.

Mätt i kronor landade rörelsevinsten under andra kvartalet på 364 Mkr. Det är en liten ökning mot samma kvartal i fjol, som alltså inte beror på en högre marginal utan som drevs helt och hållet av en omsättningsökning på 14 procent. Segmentet Företag är drivande i tillväxten med en uppgång på 34 procent, medan Sport&Fritid stod stilla och Gåvor&Heminredning backade med 7 procent.

Den samlade omsättningsökningen för koncernen är dock helt och hållet en summa av positiva valutaeffekter och förvärv. Organiskt står tillväxten stilla och vd Torsten Jansson skriver i rapporten att marknaden har varit svagare än förväntat under kvartalet. Han räknar också med en fortsatt utmanande marknad i 2-3 kvartal när detaljhandlare drar ned på lager och när byggsektorn saktar in.

Kortsiktigt är det inte bra naturligtvis och kombinationen försiktiga utsikter och en marginal som var svagare än väntat satte press på aktien, som nu har tappat omkring 20 procent sedan årsskiftet.

Entreprenören Torsten Jansson radar samtidigt upp möjligheterna som nu öppnar upp sig för ett bolag med bra balansräkning och en solid organisation. Att erövra marknadsandelar och göra förvärv till låga priser är två uppenbara vinster som kan göras för den som både kan och vågar gasa i uppförsbacke, och det nyligen gjorda köpet av Tenson blir förhoppningsvis ett lyckat exempel på sikt.

En lugnare marknad innebär också ett mindre behov av att fylla på det egna lagret med varuinköp, vilket ledde till ett bra kassaflöde under kvartalet. Upp från 68 till 230 Mkr.

Blickar vi framåt så tar vi intryck av de dämpade signalerna kring både marknadstillväxten och marginalutvecklingen under resten av året och även av en klart högre räntekostnad än tidigare. Vi skissar på ett 2023 som mynnar ut i en omsättningsökning på 13 procent och en marginal som bottnar på 15,5 procent. Vår grova bild därefter är att tillväxten kan plana ut kring 5 procent och att marginalen stabiliseras kring 16 procent, vilket i ett historiskt perspektiv är utmärkt.

  2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 6719 8844 9994 10493 11018
Rörelsemarginal % 15,0 17,0 15,5 16,0 16,0
Vinst/aktie, sek 5,7 8,8 8,4 9,3 9,9
Utdelning/aktie, sek 2,1 3,3 3,5 3,8 4,0
Källa: Placera          

 

Efter en initial kursnedgång som följde på onsdagens rapport ligger p/e-talet på 9 i år och strax över 8 nästa år, förutsatt att vinstbedömningarna infrias. Det är försiktiga multiplar men så går bolaget också in i en ny fas nu där vinsttillväxten under en period är låg till obefintlig på sista raden.

Vi hade visserligen hoppats på lite mer av andra kvartalet i marginalväg och de dämpade utsiktskommentarerna sprider viss osäkerhet inför hösten, men vi tycker inte att den långsiktiga bilden har förändrats överhuvudtaget. New Wave står på en allt bredare bas med sina ben i olika segment och geografier och det finns mer att hoppas på när det gäller succén med varumärket Craft, som kan stå modell för nyförvärvade Tenson.

Hade bolaget värderats som en tillväxtraket redan skulle vi ha skruvat på oss mer efter den här rapporten, men så är inte fallet. Är man långsiktig blir vår slutsats att ett blekare andra halvår redan är mer än väl inprisat på dagens kursnivå och att comebacken väntar längs vägen för den som har tålamod.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
New Wave B Köp 76,75 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -