Fonden för de stabila globala bolagen

Fondanalys Att investera i bolag med en stabil vinstutveckling har över tid varit en bra strategi. Det har fungerat som allra bäst när det är en osäker ekonomisk miljö med hög inflation, stigande räntor och sämre ekonomisk tillväxt. Placera har ett fondtips på en framgångsrik aktivt förvaltad globalfond som investerar i stabila aktier.

Marknadsledande välskötta bolag med bra balansräkningar, stabil vinstutveckling, förutsägbart kassaflöde och bra utdelning tenderar att klara sig bra när det är osäkra tider på de globala börserna.

Vinster som är mindre cykliska ger ett bra skydd mot inflation. Bolag med lägre skuldsättning är mindre känsliga för stigande räntor och marknadsledande bolag är mindre utsatta för konkurrens. Det är egenskaper som ger aktien defensiva och stabila egenskaper.

För den som vill bredda sin fondportfölj och öka sin exponering mot en stabil globalfond som tar lägre risk än marknaden, rekommenderar Placera Nordea 1 - Global Stable Equity BP SEK.

Nordea 1 - Global Stable Equity BP SEK förvaltas av Claus Vorm och Robert Næss sedan januari 2010. Förvaltarna har en lång erfarenhet av fondförvaltning hos Nordea och strategin att investera i bolag med stabil vinstutveckling och en lägre risk än marknaden skapades redan 2005.

Claus Vorm och Robert Næss

Investeringsprocessen är en kombination av en kvantitativ och en fundamental process. Först exkluderas bolag som inte når upp till Nordeas policy om ansvarsfulla investeringar.

Den kvantitativa delen letar efter stabila bolag med vinsttillväxt som ger en låg risk. Det totala universet omfattar runt 10 000 bolag från över 50 länder.

De tar bort alla bolag som inte har fem års historik och bolag där aktien har för låg likviditet. I nästa steg analyseras bolagen efter flera historiska variabler som rapporterad vinst, rörelseresultat, kassaflöde och utdelning. Även värderingen beaktas, men de köper inte ett bolag bara för att det är billigt, de vill inte köpa bolag som är i en så kallad value-trap.

Bolagen delas in i tre grupper: Kvalitetsbolag som uppfyller kravet att ha minst två års vinsttillväxt, normala bolag som minst har tre år med oförändrad eller svag tillväxt och bolag som har minst ett år med negativ tillväxt.

Efter det smalnas det investeringsbara universet ner till gruppen kvalitetsbolag. Förvaltarnas forskning visar att kvalitetsbolagsgruppen har klart högst sannolikhet att skapa fortsatt vinsttillväxt.

Screeningprocessen skapar en prospektlista omfattande runt 300 bolag. Utifrån den identifieras de bästa bolagen utifrån deras totala egenskaper som omfattar värdering, stabiliteten i intjäningen och diversifieringseffekten. Slutligen tar förvaltarna ut runt 100 bolag till fonden vilket ger en bra riskspridning och skapar stabilitet i fonden.

Förvaltarna går igenom portföljen på veckobasis för att se på förändringarna för varje bolag och vad de ska göra med portföljen. Oftast sker det bara små justeringar och fonden har en ganska låg omsättningshastighet. Runt 30 procent av bolagen byts ut varje år.

Förvaltarna tar inga stora bet och innehavens vikter varierar från 1 procent till 3 procent.

Idag har fonden 94 investeringar med en tydlig lutning mot värde- och lågvolatilitetsbolag. Fonden består till 76 procent stora bolag. Det är en lägre andel än snittet än jämförelseindex. Medelstora bolag utgör 19 procent och småbolag 2,7 procent, vilket är en övervikt mot index.

Fondens innehav har en lägre värdering och snittet landar på ett p/e-tal på 13 jämfört med Globalt världsindex med p/e-tal på 20.

De tio största innehaven väger 27 procent av fondens värde och omsättningshastigheten i fonden är låg.

Tio största innehaven i Nordea 1 - Global Stable Equity BP SEK
Aktier i %   Sektor
Alphabet Inc Class A 3,4   Kommunikation
Johnson & Johnson 3,3   Hälsovård
Cigna 3,0   Hälsovård
Cisco Systems 2,9   Teknik
CVS Health 2,7   Hälsovård
Coca-Cola 2,6   Dagligvaror
Comcast  2,5   Kommunikation
Sanofi 2,3   Hälsovård
Ebay 2,3   Sällanköpsvaror
Meta Platforms 2,1   Kommunikation
Källa: Morningstar 27,1    

 

Googles moderbolag Alphabet är fondens största innehav med 3,4 procent, följt av världens största hälsovårdsbolag Johnson & Johnson med 3,3 procent. Amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolaget Cigna är fondens tredje största innehav på knappt 3 procent.

De två största sektorerna är hälsovårdsbolag och teknik. Hälsovårdssektorn väger 22,2 procent och tekniksektorn 29 procent. De följs av kommunikationsbolag och dagligvaror.

Fonden har den största övervikten mot index och fondkategorin i sektorerna kommunikation, hälsovårds och dagligvaror. Störst undervikt har fonden i råvaru- och industrisektorn samt energisektorn där fonden helt saknar investeringar.

Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står mjukvarubolag för drygt 17 procent. Näst största undersektor är läkemedelstillverkare med 10 procent följt av konsumentvaror som väger 9,8 procent.

Förvaltarna föredrar USA-bolag vilka utgör 60 av fondens investeringar. Franska bolag är näst störst med en vikt på 7,2 procent. Båda länderna har är en klar övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet.

Förvaltarna har lyckats bra med fondförvaltningen. Den aktiva förvaltningen är tydlig och det har resulterat i en hög riskjusterad avkastning. Risknivån mätt som standardavvikelse hör till den lägsta i klassen med 11,4 procent.

Nordea 1 - Global Stable Equity BP SEK Kategori - Global, Värdebolag
Avkastning % 5 år 55,2 48,6
Avkastning % i år 10,6 13,1
Risk % 3 år 11,5 13,1
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,8  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Claus Vorm  
* 5-gradig skala Robert Næss  
Källa: Morningstar 080823    

 

Fonden har fyra stjärnor på fem och tre års sikt hos Morningstar. Produktens årliga avgift är 1,8 procent.

Den aktiva och långsiktiga stabila förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar avgiften. Placera ger köprekommendation på Nordea 1 - Global Stable Equity BP SEK för en långsiktig investering på minst fem år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nordea 1 - Global Stable Equity BP SEK Köp 346,44 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -