Cirkulär kassamaskin till portföljen?

Aktieanalys Winmark är ett riktigt kvalitetsbolag som rider på ESG-trenden. En lågkonjunktur kommer inte påverka bolaget särskilt negativt. Förhoppningsvis kommer det snart ett köpläge.

Secondhand-koncernen Winmark grundades 1988 och gick vid denna tidpunkt under namnet Play It Again Sports Franchise Corporation. I samband med börsnoteringen 1993 byttes namnet ut till Grow Biz International. 

Vid millennieskiftet hade företaget ett börsvärde på 30 miljoner dollar. Bolaget var under denna period väldigt nära att behöva skicka in en konkursansökan. För att undvika konkurs sattes John Morgan, från Omaha, in som verkställande direktör. Morgon började direkt rensa i bolaget och sålde bland annat Computer Renaissance som sålde begagnade datorer. Han behöll franchisingkedjorna Play It Again Sports, Platon’s Closet, Once Upon A Child och Music Go Round. Dessutom började han granska franchisingtagarna hårdare och stänga ner de butiker som inte hade någon vidare lönsamhet. Sedan 2001 har bolaget gått under namnet Winmark. 

Morgan var vd på Winmark fram till och med 2016 då den nuvarande vd:n Brett Heffes tog över rodret. 

Idag omsätter Winmark-koncernen, på rullande tolv månader, nästan 85 miljoner och börsvärdet ligger på 1,3 miljarder dollar. Bolaget, som endast är verksamt inom Nordamerika, har över 1,300 franchisebutiker. Av dessa finns ungefär 150 stycken i Kanada. 

Winmark har under sitt paraply fem franchisingkedjor inom second hand. Dessa är Plato’s Closet, Once Upon A Child, Play It Again Sports, Style Encore och Music Go Round. 

Plato´s Closet, som är Winmarks största franchise (cirka 35 procent av omsättningen), köper och säljer begagnade kläder och accessoarer riktade mot tonåringar och unga vuxna. Målgruppen är främst kvinnor. 

Once Upon A Child, som står för runt 25 procent av försäljningen, säljer använda barnkläder, skor och leksaker. Play It Again Sports säljer använd fitness- och sportutrustning. Till viss del säljs även nya produkter. Segmentet står för 20 procent av försäljningskakan. 

Den nyaste franchisingkedjan, som startades 2013, är Style Encore. Segmentet påminner mycket om Plato´s Closet men riktar sig till äldre kvinnor. Endast 4 procent av omsättningen kommer härifrån. Det minsta området Music Go Round, som står för 2 procent av försäljningen, säljer begagnad musikutrustning. Samtliga kedjor har även en liten del onlineförsäljning. 

Kunderna (privatpersoner) kommer till någon av Winmarks butiker för att exempelvis sälja sina använda kläder. Winmark säljer sedan dessa till ett 60-70 procentigt reducerat pris i jämförelse med vad ett nytt plagg skulle kosta. 

Winmark skulle kunna beskrivas som en kapitallätt kassaflödesmaskin. Den fria kassaflödes-marginalen ligger norr om 50 procent. Detta eftersom de fasta kostnaderna läggs över på franchisetagaren.

Förutom att Winmark tjänar väldigt mycket pengar så rider de på hållbarhetstrenden genom sina cirkulära fransciningkedjor. 

På Winmarks huvudkontor, i Minneapolis, finns runt 85 medarbetare. Man har i princip ingen capex (investeringar). Administrativa kostnader och marknadsföring står för den största delen av kostnadsbasen. I takt med att affären skalar blir detta en allt mindre del i förhållande till försäljningen. 

Som franchisetagare betalar du ett antal olika avgifter till Winmark. Först en initial avgift för att ha möjlighet att starta en butik. Avgiften varierar mellan 15 000-25 000 dollar. När affären väl är igång betalar franchisetagaren kontinuerligt avgifter (royalty) på den totala försäljningen i butiken. Här ligger avgiften på 4-5 procent. Detta segment står för 85 procent av Winmarks omsättning. 

Andra avgifter är marknadsföringsavgift och förnyelseavgifter. Kontrakten löper i 10 år, sedan kan man välja att förnya ytterligare 10 år. Historiskt har hela 99 procent av franchisetagarna valt att förnya sina kontrakt. 

Förutom att franchisetagarna får tillgång till ett etablerat varumärke erbjuder Winmark, bland annat, utbildningar och en egenutvecklad mjukvara som hjälper till att driva butiken på ett mer optimalt sätt. 

Brett Heffes är som tidigare nämnt verkställande direktör på bolaget sedan 2016. Heffes har arbetat inom Winmark sedan 2002. Finanschefen Tony Ishaug har jobbat på Winmark sedan 2008. Att det finns många på huvudkontoret som varit tidigare Winmark-franchisetagare är ett bra företagskultur-tecken. Det totala insynsägandet i bolaget uppgår till cirka 20 procent.  

Bolaget köper tillbaka aktier när de anser att värderingen är attraktiv. Dessutom betalar de även en kupong till sina aktieägare. Balansräkningen är i bra skick och det har historiskt skett bonusutdelningar när kassan svällt upp för mycket. Sedan 2005 har antalet aktier nästan halverats och direktavkastningen ligger i dagsläget på knappt 1 procent. Däremot är utdelningstrenden mycket fin. 

Royaltyintäkterna har endast minskat två gånger under Winmarks historia. Den första gången var vid millennieskiftet när John Morgan rensade och den andra under pandemin 2020. 

Baserat på de senaste tolv månaderna får investerare betala en ev/ebit-multipel på 24 och ett p/e-tal på nästan 32. Multiplarna ligger klart över bolagets historiska genomsnitt. Exempelvis ligger det tioåriga ev/ebit-genomsnittet på 17.  

Bolaget växer inte särskilt snabbt, under de tio åren uppgår den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten till 4,6 procent. Däremot har kassaflödet under samma period, i genomsnitt, växt 9 procent. Det är värt att påminna sig om att om man tar samma siffror per aktie, ser tillväxttalen klart bättre ut. Exempelvis har kassaflödet per aktie, i genomsnitt, vuxit med nästan 15 procent under motsvarande period. 

Eftersom Winmarks produkter är billiga bör de klara en recession bra. En risk för bolaget är att konkurrenter som Poshmark och Facebook Marketplace tar marknadsandelar. En annan risk är att man inte lyckas hitta duktiga franchisetagare. 

Kritik skulle även kunna riktas mot att bolaget inte har någon IR-avdelning, ger inga långa presentationer och korta kvartalsrapporter. Det skall dock tilläggas att det är enkelt att få kontakt med ledningen via mail etc. Lednings fokus är att skapa aktieägarvärde, vilket historiken visar. På fem års sikt är aktien upp 150 procent exklusive utdelningar. 

En så bra affär som Winmark har skapat kommer sannolikt alltid ha en premievärdering mot börsen men nu har multipeln dragit iväg lite väl mycket. Det är svårt att motivera ett köp på dagens nivåer. Placera tycker dock att det finns väldigt mycket att gilla i bolaget. Sammanfattningsvis är Winmark ett riktigt fint bolag men till fel prislapp. Avvakta tills värderingen är mer rimlig.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Winmark Neutral 383,11 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -