Därför köper Swedbank biokrediter i Orsaskog

ANNONS Biokrediter handlar om att värna den biologiska mångfalden och ge skogsägare en alternativ inkomstkälla från skogen.

Sedan 2022 är Swedbank med i ett forskningsprojekt kring biokrediter. Projektet syftar till att främja biologisk mångfald genom att undersöka förutsättningarna för att göra biokrediter till en del av ekonomin i svenskt skogsbruk. I våras köpte banken sina första krediter.

Ny inkomstkälla

Tanken med biokrediter är att skapa ett system för att värna den biologiska mångfalden i svenska skogar. Biokrediterna ska utgöra en ny inkomstkälla för skogsägare, vid sidan av traditionellt skogsbruk. Samtidigt är tanken att krediterna ska göra det möjligt för företag att finansiera naturvård och främja biologisk mångfald, som ett led i sitt miljöarbete.

– Biokrediterna ska kunna ge skogsägare avkastning på skogen, utan att de behöver avverka den. De ska också skapa möjligheter för företag att göra investeringar som bidrar till den biologiska mångfalden, säger Ulf Möller, ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank.

Ett kommersiellt perspektiv

Projektet med biokrediter drivs av doktoranden Aleksandra Holmlund på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Syftet är att utveckla metoder för att beräkna och kvantifiera biologisk mångfald och på så sätt skapa förutsättningar att finansiera naturvård. Swedbanks roll är att bidra med ett kommersiellt perspektiv och att köpa de första biokrediterna.

– För oss handlar det om att medverka till forskning som kan leda till innovativa finansiella lösningar som stärker den biologiska mångfalden. Att investera i biokrediter är ett sätt för oss att utveckla vår kunskap. Nu börjar vi titta på nästa steg som handlar om att undersöka intresset för fler piloter och att utveckla möjligheterna att använda biokrediter i ett kommersiellt syfte, säger Ulf Möller.

Elva hektar i Orsa

De biokrediter som Swedbank har köpt finns i Orsa Besparingsskog och har tagits fram med hjälp av en naturvårdsinventering av skogen. På de elva hektar som området omfattar finns 91 krediter totalt. Löptiden är 20 år och en naturvårdsinventering av området är planerad att genomföras vart femte år.

– Utmaningarna med biokrediter är förstås många. Men vi är med och bidrar och lär oss. Och för oss, med rötterna i sparbanksrörelsen och vår breda erfarenhet inom skog och lantbruk, är det här angelägna frågor. Det är dessutom så att många av de verksamheter vi finansierar och investerar i på olika sätt är beroende av naturen, säger Ulf Möller.

Läs mer om Swedbanks arbete med biologisk mångfald

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -