Trög konjunktur men ljusglimtar finns

Makro Den svenska och globala industrikonjunkturen fortsatte att utvecklas svagt i oktober. Svenska industriföretag tycks ändå ha lite kvar i orderböckerna att beta av samtidigt som en svag krona agerar lite krockkudde.

För femtonde månaden i rad ligger det svenska inköpschefsindexet för industrin under den 50-nivå som markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång. Ändå steg industriindexet något i oktobermätningen och landade på 45,7 jämfört med 43,4 i september. Utfallet ska väl främst tolkas som att nedgången i svensk industri fortsätter men i en något långsammare takt än tidigare.

Det som främst bidrar till att indexet rör sig något upp är att delindexen för produktion och orderingång stiger men bägge indexen ligger med värden på 46,9 respektive 42,6 fortfarande en bit under tillväxtzonen.

En lite ljusglimt är ändå att synen på orderstockens storlek förbättras något och landar på 46,9 och att delindexet för planerad produktion närmaste halvåret stiger till hyggliga 55,2. Vi på Placera tolkar de utfallen som att företagen börjar acceptera ett generellt svagare efterfrågeläge men inte helt har kastat in handduken vad gäller förväntningarna på framtida efterfrågan. Det stämmer också med den bild som vi på Placera har av att många industriföretag fortfarande har hyggliga orderstockar att beta av. Något som också syntes i den konjunkturbarometer som Konjunkturinstitutet publicerad i förra veckan.

En annan lite ljusglimt är att delindexet för orderingången på exportmarknaden steg från låga 41,8 i september till, sett i det globala sammanhanget, något mer anständiga 48,2. En svag krona ger förstås vissa konkurrensfördelar. Samtidigt fortsätter rå- och insatsvarupriserna att sjunka.

Åt det mer genuint negativa hållet drar att industriföretagen fortsätter att skära ner på antal anställda. Det spär förstås på oron för att svensk arbetsmarknad kommer att utvecklas svagt framöver eftersom det även kommer nedskärningssignaler från flera andra branscher.

Sammantaget är bilden att svensk industri fortsätter att utvecklas trögt men att man inte på något sätt sticker ut jämfört med andra ekonomier. Det är en generellt svagare utveckling för industrin som har synts i de inköpschefsindex som hunnit publiceras för oktober. I EMU-området ligger industriindexet på 43,0, i Japan på 48,7 och i Kina halkade det åter under 50-strecket med ett värde på 49,5 i oktober. I Norge föll industriindexet brant från 52,5 till 47,9.

Nu laddas det för onsdagskvällens penningpolitiska besked från den amerikanska centralbanken. Federal Reserve väntas, precis som förra gången, ta en ”hård” räntepaus. Det vill säga flagga för att räntehöjningar fortfarande finns på agendan om inflationen och arbetsmarknaden inte visar mer tydliga tecken på att svalna av. Dessutom flagga för att deras styrränta kommer att behöva ligga kvar på höga nivåer under en mer utdragen period.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -