Troax: Har aktien sprungit för snabbt?

Aktieanalys Efter flera rekordår ser Troax orderingång ut att ha bottnat på höga nivåer. Sedan slutet på september har aktien stigit 60 procent och handlas nu på historiskt höga multiplar. Är det motiverat för en marknadsledare inom stålgaller?

Sedan börsintroduktionen 2015 har utvecklingen som bolag och aktie imponerat. Troax tillverkar och säljer stålbaserade nätpaneler som används i industrier, lager och förråd. Oavsett var produkterna används är syftet detsamma, att skydda människor och maskiner och på så sätt öka säkerheten.

Cirka 60 procent av försäljningen kommer från maskinskydd inom industrin, 30 procent från lagerlösningar och resterande del från enklare förrådslösningar.

Den operativa utvecklingen har präglats av hög lönsamhet. Kombinationen som marknadsledare med höga marginaler och en tydlig huvudägare i form av investmentbolaget Latour värderas högt av aktiemarknaden. I ägarlistan finns också investmentbolaget Svolder.

Troax har de senaste tio åren i snitt handlats till p/e 30. I siffrorna ligger då flera år av låga räntor och hög likviditet som resulterade i extrema vinstmultiplar. Vid utgången av 2021 värderades Troax norr om p/e 60. Vid mer normaliserade räntor mellan åren 2013 och 2019, var det genomsnittliga framåtblickande p/e-talet i stället 22.

Källa: Bolaget

Förutom ökade försäljningsvolymer förklarades vinsttillväxten mellan 2017 och 2018 av en förbättrad kapitalstruktur som minskade bolagets räntekostnader. Följande tre år stod vinsten stilla innan ett nytt vinstkliv togs år 2021.

Vinstutvecklingen var då ett resultat av väsentligt högre försäljningsvolym som tillsammans med tidigare förvärv och prishöjningar gav ett rejält genomslag i vinsten som ökade mer än 50 procent på årsbasis. Den ökade efterfrågan var främst en följd av stora projekt från kunder inom e-handel.

Aktien har gett en avkastning på 200 procent på fem år, vilket speglar bolagets finansiella utveckling. Resan har varit volatil och när oron kring långsiktiga intjäningsförmågan väcktes samtidigt som vinstmultiplarna under 2022 normaliserades, mer än halverades aktien.

De tre första kvartalen 2023 minskade orderingången med ensiffriga procent. Stora projekt inom automatiserade lager som tidigare drev kraftig tillväxt är fortfarande pausade och förväntas igen under detta år. I stället förklaras nivån på orderingången av en ökad kundbas och aktivitet bland mindre kunder inom flera regioner och segment.

Minskad kapitalbindning resulterade i ett förbättrat kassaflöde som använts för att amortera skulden som nästan halverats på årsbasis. Per utgången av september uppgick nettoskulden till 29 miljoner euro och innebar en relation om 0,6x EBITDA.

Efter uppgången under slutet på fjolåret står nu i 242 kronor och innebär en uppgång om cirka 60 procent sedan slutet på september. Troax värderas nu till p/e 33 på den förväntade vinsten för 2024.

År 2023E 2024E 2025E
Nettoomsättning  2900 3000 3300
EPS, Sek 6,9 7,5 8,2
P/e 36 33 30

Källa: Factset

En förväntad vinsttillväxt om ensiffriga procent för nästa år innebär att p/e talet är marginellt lägre på den estimerade vinsten 2025. Det är högre än tioårssnittet och betydligt högre än snittet mellan åren 2013 och 2019. Men samtidigt lägre än snittet de senaste fem åren.

Efter senaste tidens uppgång är det svårt att se en trigger för aktien i närtid. Visserligen är balansräkningen i gott skick och den låga skuldsättning skapar förutsättningar för framtida förvärv. Även större projekt inom automatiserade lager kan ge skjuts till vinsten längre in på året.

En höglönsam marknadsledare med bra förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt vars orderingång kan ha bottnat på höga nivåer förtjänar en hög vinstmultipel.

Vi föreslår dock, att precis som Svolder under november, dra ner lite på det befintliga innehavet eller avvakta ett köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Troax Group Neutral 241,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -