Bottenvibbar i Xano Industri?

Aktieanalys Xano-koncernen är ett anrikt bolag som går under radarn. Aktien har kommit ner en hel del och det är befogat. Är det dags att plocka upp aktien?

Bolaget grundades 1937 genom att Karl Rothweiler startade tillverkning av neonrör i Jönköping. År 1960 ändrades bolagsnamnet till ITAB. År 1979 gick entreprenören Tord Johansson in som delägare i bolaget. Under detta året omsatte bolaget 10 miljoner kronor. När Tord kom in i bolaget utformades en ny strategi som än idag anammas i bolaget, nämligen en förvärvsdriven tillväxt. 1988 noterades ITAB på Stockholmsbörsens OTC-lista. 

2004 knoppades inredningsverksamheten och blev det börsnoterade bolaget ITAB Shop Concept. Det ursprungliga bolaget bytte namn till Xano.

2014 delades Xano:s affärsenhet Precision Components ut till aktieägarna och bildar AGES Industri.  

Idag omsätter Xano-koncernen 3,4 miljarder kronor. Börsvärdet uppgår till 5 miljarder kronor och på ett års sikt är aktien ner 25 procent. Historiskt sett har Xano genomfört två bolagsköp per år. Företagen är nischade och drivs decentraliserat.   

Xano-koncernen består av de tre affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology. 

Industrial Products innehåller bolag som arbetar med komponenter och system i plast framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning. Dotterbolaget Ackurat, som förser bland annat möbel- och inredningstillverkare med formsprutade detaljer som glidskydd och handtag, finns i affärsområdet. Runt 25 procent av koncernens rörelseresultat kommer från området. 

Industrial Solutions, som står för lite över 60 procent av XANO:s rörelseresultat, är det största affärsområdet sett till försäljning. Här ingår bolag som erbjuder egenutvecklade automationslösningar i form av förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till livsmedels- och förpackningsindustri. Affärsområdet omfattar dessutom kundanpassade mjukvarulösningar inom industriell digitalisering samt kontraktstillverkning av industriprodukter. 

Precision Technology omfattar företag med komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning, lasersvetsning och 3D-printing. Runt 15 procent av rörelseresultatet kommer från affärsområdet. Ett bolag inom segmentet är Lasertech som är ledande inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall.

Summerar vi dessa tre områden så kommer ungefär hälften av koncernens omsättning från beställningsjobb, det vill säga kontraktstillverkning. Den resterande halvan kommer från egna produkter. Exempelvis automationsutrustning och mjukvarulösningar. Av koncernens totala försäljning kommer runt 45 procent från Övriga Europa, 40 procent från Norden och resterande del övriga världen. 

I den senaste rapporten, som släpptes i slutet av oktober, minskade både försäljningen och vinsten. Översta raden minskade några procent samtidigt som rörelsemarginalen försvagades till 7,7 procent (8,1 procent). Kassaflödet var starkt tack vare lägre kapitalbindning. 

Samtliga affärsområden har under den senaste niomånadersperioden uppvisat negativ tillväxt, både i försäljning och vinst. Det minsta och svagaste området Precision Technology minskade omsättningen med nästan 10 procent samtidigt som rörelseresultatet backade hela 40 procent. Lägre volymer i medicinteknikssektorn finns bland anledningar till den svaga utvecklingen. Största området Industrial Solutions minskade omsättningen med två procent samtidigt som rörelseresultatet föll med 11 procent. Detta på grund av låg aktivitet i burkindustrin och vikande efterfrågan på kontraktsuppdrag inom medicinteknik och förpackning. 

Sammanfattningsvis är marknaden ganska tuff. Det positiva är att sektorerna livsmedel, infrastruktur/miljö och försvar fortfarande tuggar på bra. I vd-ordet skriver Lennart Persson att de investeringar som har gjorts i bland annat nya verksamhetsområden har påverkat lönsamheten negativt. Däremot förväntas dessa aktiviteter påverka lönsamheten positivt den kommande perioden. 

Xano:s två huvudägare är investmentbolaget Pomona-gruppen (familjen Rapp) och Anna Benjamin (dotter till Tord Johansson). Tillsammans äger de runt 55 procent av aktierna. Andra större aktieägare är styrelseledamoten Petter Fägersten och vd Lennart Persson. Insynsägandet är inget att klaga på. 

Nettoskulden i förhållande till ebitda ligger i dagsläget på 2,8 vilket är ganska högt. Med tanke på att verksamheten verkar vara ganska cyklisk skulle vi vilja se en lägre skuldsättning. Dessutom gör skuldsättningen förvärvsutrymmet begränsat. 

På rullande tolv månader ligger p/e-talet på 26 och ev/ebit 20. Räknar vi med en viss återhämtning av marginalen (1 procentenhet) under 2024 och att tillväxten är obefintlig landar vi på ett p/e-tal på 18. 

Placera gillar Xano:s ägarbild, långa historik och fokuset på långsiktighet. Skuldsättningen och värderingen gör dock att vi väljer att avvakta för tillfället.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
XANO Industri B Neutral 80,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -