Meko har en plats att fylla

Aktieanalys Konjunkturstabilitet, låg värdering och uppköpspotential i ena vågskålen. Blygsam tillväxt och en bilmarknad i förändring i den andra. Meko-aktien bör ändå locka en viss investerartyp.

Oavsett om konjunkturen går in för en hård eller mjuk landning så finns det bolag som kommer att hålla uppe efterfrågan ganska bra och Meko, som tidigare hette Mekonomen, är ett av dem. Så länge bilar rullar på våra gator finns det en stor eftermarknad för underhåll och reparationer av dessa och här är Meko den stora utmanaren till de märkesbundna alternativen.

Mekos verksamhet omfattar dels försäljning av reservdelar och tjänster till anslutna fordonsverkstäder, dels butiker som servar privatpersoner med reservdelar och andra bilrelaterade produkter.

En helt central del i affärsmodellen är de stora gemensamma inköpen. Det möjliggör bra priser, ger stordriftsfördelar och ett brett sortiment för verkstäderna som drivs under flera olika koncept. Utöver Mekonomen är Meca, Speedy och Fixus några av varumärkena som möter kunden.

Totalt har Meko nu över 4 400 anslutna verkstäder och 668 butiker, varav 426 egna. Sverige, Norge och Danmark är de största marknaderna följt av Polen men i och med förvärvet av Kouivunen i mitten av 2022 har positionen i Finland och Baltikum stärkts ordentligt.

Sammantaget finns det omkring 35 miljoner bilar på Mekos åtta hemmamarknader och typiskt sett börjar behovet av reparationer och underhåll öka när bilarna fyller fem år.

Källa: Mekos Årsredovisning

Att trenden går mot fler elbilar och att de stora tillverkarna är på väg att fasa ut bilar som drivs på fossila bränslen är ett faktum som få har missat. Ökningen av andelen elbilar har dock hackat till på sistone och som tabellen ovan visar är andelen helt eldrivna bilar fortfarande låg på många av Mekos marknader. Det är egentligen bara i Norge som andelen rena elbilar är en betydande del med strax över 20 procent, medan övriga ligger på några enstaka procent.

Mekos ambition är att ta samma roll för begagnade elbilar som för fossildrivna bilar och i linje med det har man ett fullskaligt sortiment av reservdelar, man utbildar verkstäderna och man har tecknat avtal med ett flertal mindre elbilstillverkare som vill ha en partner för service och underhåll på Mekos hemmamarknader.

I samband med kapitalmarknadsdagen i fjol ändrade Meko sina finansiella mål. Då rök det gamla målet om 10 procents justerad rörelsemarginal, vilket motiverades med att expansion på marknader med lägre marginaler ger en utspädning under en övergångsperiod.

Istället är målet nu att öka rörelseresultatet med 10 procent årligen, samtidigt som omsättningsmålet alltjämt är en tillväxt på 5 procent om året bestående av både organisk tillväxt och mindre förvärv. Målen som sträcker sig till 2027 skulle vid ändhållplatsen innebära cirka 19 miljarder i omsättning och ett justerat rörelseresultat på 1,6 miljarder kronor.

En rörelsevinst på 1,6 miljarder skulle vara ett ordentligt uppställ från de 945 miljoner kronor som Meko rapporterade under 2022 och den dryga miljard som 2023 ser ut att landa kring. Men det är fyra år tills 2027 kan summeras och målet indikerar också att marginalpotentialen inte är enorm då målvinst och omsättning 2027 motsvarar en marginal på 8,4 procent, vilket är något över snittet de senaste fem åren men alltså klart under det gamla 10-procentsmålet.

I mer närtid går Meko mot ett helår 2023 där vinsten per aktie sannolikt landar nära 10 kronor. Med låg omsättningstillväxt men högre marginaler, drivet av aviserade effektiviseringar och strategiska investeringar i exempelvis automatiserade lager, ger en grov beräkning att 2024 och 2025 kan mynna ut i drygt 11 respektive 12 kronor per aktie.

Det ger ett p/e-tal på 10 i år och 9 nästa år, vilket får sägas vara lågt med tanke på en 10-procentig vinsttillväxt och en stark marknadsposition i en defensiv bransch. Justerar man för allehanda engångsposter och förvärvsrelaterade poster går det dessutom att hävda att värderingen är ännu lägre än så.

Skuldsättningen åkte visserligen upp efter Koivunen-förvärvet men är nu tillbaka under 3 gånger ebitda-vinsten vilket är ett av bolagets mål. Ett starkt och stabilt kassaflöde möjliggör både amorteringar och en stigande utdelning från fjolårets 3,30 kronor per aktie.

På toppen av den försiktiga värderingen finns en uppköpspotential i form av den amerikanska storägaren LKQ Corp som sitter på 27 procent av kapitalet. Kanske bestämmer de sig för att plocka in hela bolaget en vacker dag och lägger ett bud. De har dock varit storägare sedan 2016 så det är inget blytungt argument för att köpa aktien just nu.

Dämpad tillväxt och osäkerhet kring det långsiktiga utfallet av elbilsomställningen gör att Meko-aktien sannolikt kommer få svårt att belönas med särskilt höga multiplar. Men på nuvarande nivå ser vi nedsidan som begränsad och kan aktiekursen följa med vinstutvecklingen upp, samtidigt som man som aktieägare får 3-4 procent i direktavkastning så är aktien en intressant defensiv komponent i en portfölj.

En balanserad portfölj kan inte bara bestå av riskfyllda raketer utan den mår bra av att blandas upp med aktier som Meko. Aktier där risken att förlora stora pengar är låg och där chansen samtidigt är hygglig för 10-20 procents avkastning per år. Ibland är det ´good enough´ och vi landar i ett köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
MEKO Köp 109,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -